gemensam/forening.htm

[ överordnad ] Start ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Broddetorps Pastorats Hembygdsförening

Bildades på initiativ av Arleman

Bjellums Hembygdsförening

kallar vi den då vi inte vet vad den egentligen kallades. Troligt är att den var till för att stötta Laffa stugans tillblivelse. Som Ni kanske vet så revs den och inventarierna räddades till Falköpings Museum men ingen vet var de nu finns. Känns problemet igen.

Föreningens tillblivelse i NolBreagården före 1926 under ledning av Hjalmar Andersson, Erik Andersson i Päregården, Gustaf i Sörgården

[ överordnad ] Start ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]