Trestena

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Herrarna på Dagsnäs ] [ Trestena ]
[underordnad]

 

Carl Vilhelm Fock 

generallöjtnant på Trestena gifte sig med den undersköna men 25 år yngre Anna Margareta von Essen. Hon är anledningen till den duell som ägde rum på Klagstorp 1892(?) och som ledde till att hennes broder dödades, varom man höll tyst i 140 år. När Fock omsider dör lär hon ha äktat den utmanande Klas Sparre, varom vi nog bör undersöka än en gång då det stod att läsa i en av de skaraborgska tidningarna. 

Hennes nåd levde på 80 talet och dog 1884

dottern Anna Nora Mannerfeldt övertog skötseln 1884 var sjukvårdskunnig och popular bland statarna.

Torpare

Vävar Lars bodde i en ryggåsstuga vid Hålagården. Han var berömd för sin duk dräll , som han bla levererade till hovet

Gustaf i Lättbruket mer under Hornborgasjön

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Herrarna på Dagsnäs ] [ Trestena ]
[underordnad] [ Innehåll ]