Taxering

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] [ Taxering ]
[underordnad]

 

Kommunal Administration

Sätuna kommunalordförande. Från 1863.
1. F. W. Berggren, St. Veka - 1866.
2. J. E. Andersson, Storeg. – 1870.
Anders Johansson, Lunnen - 1874.
Per G. Settergren, Stommen – 1878.
A. P. Larsson, Gärdet - 1882.
Alfred Johansson, Berg, m. hj. av nr. 8. – 1886.
Per Jonsson, Nästeg. – 1890.
J. A. Svensson, Nästeg. – 1894.
Per Ol. Svensson, Hälsingsgården. m. hj. av eftertr. sonen. – 1898.
10. Sven Emil Persson, ibm, - 1948.
Evald Svensson, Stommen, s.o. – 1951.
12. Ernst H. Nilsson, Tån, n.o. – 1951.

1871 Taxeringsvärden

Uppgift på de af Skaraborgs Läns pröfvnings kommitte fastställde taxeringsvärden öfver fast egendom inom Sätuna Socken af Gudhems Härad för år 1871.

Mltl

Hemman

Egare

delar

Partisumma

Huvudsumma

3/8

Berg

Lars Kristiansson

3/8

 

7400

3

Bålltorp

Per Jonsson

¾

14500

 

 

 

Anders Larsson

½

9700

 

 

 

Anders Johansson

1 ¼

24200

 

 

 

Lars Svensson

½

9700

58100

½

Paris

Per Jonsson på Bålltorp

1/8

700

 

 

 

Lars Svensson Ibm

½

1500

 

 

 

Anders Johansson

1/8

700

2900

½

Paris Arvidsg

Johannes Håkansson

½

 

8000

1

Sätuna Storeg

Erik Johan Andersson

3/8  

6000

 

 

 

Adjunkt Hagström i Mariestad

¼

4000

 

 

 

Johannes Andersson

1/24

700

 

 

 

Per Olof Wahlstein

1/24

700

 

 

 

Lars Johansson i Isaksgården

1/24

700

 

 

 

Carl Johan Ekenberg

¼

4000

16100

1

Ibm Frälseg

Sven Larsson i Helsinge

1/8

2000

 

 

 

Anna Charlotta Svensdotter

1/8

2000

92500

 

 

Anders Gudt Svensson

1/8

2000

 

 

 

Johannes Andersson

1/8

2000

 

 

 

Christina Larsd i Helsingeg sterbh

½

8000

16000

1

Stommen

Anders Joihansson

½

7000

 

 

 

enk Stina Andersson

3/8

5000

 

 

 

Erik Johan Andersson i Storeg

1/8

1700

13700

1

Helsingeg

Christian Larsson sterbh

½

8000

 

 

 

Sven Larsson

¼

4000

 

 

 

Per Svensson

¼

4000

 

½

Isaksgården

Lars Christiansson i Berg

1/16

800

 

 

 

Gustaf Johansson Sjödahl

1/16

800

 

 

 

Erik Johan Andersson Storeg

1/8

1700

 

 

 

Christian Larsson i Helgesgården sterbhus

1/8

1700

 

 

 

Lars Johansson

1/8

1800

6800

½

Tomten

Lars Petter Svensson

¼ 

3500

 

 

 

Johannes Andersson

¼

3500

 

1

Weka Botvid Nilsg

Lantb A Berggrens arf

1

14000

 

1

Weka

d:o

¼

14000

28000

½

L Weka

Johan Fredrik Svensson

½

 

6000

 

Båltorp el S Snikens Qvarn

Johan Pettersson

 

 

2500

 

 

 

 

 

188500

Skövde Fögderis häradsskrivarekontor den 23 feb 1874 CM Wallander
Att emotstående wärden jemväl för år 1872 woro oförändradt gällande intygas som ofvan
C Wallander

1879- Debiterings och uppbördslängd

Kolumnerna äro Hemmans och Lägenhets namn

Hemmans eller Lägenhets innhehafvaren s namn

Hemmanstal

Fyrktal

Antal mantals skrifvana personer mankön Kvinkön

Debet

Enligt kommunalstämmans beslut

Personafgift 50 öre för man 25 öre för kvinna

Uttax ???

Sparmål:

???

13 kp blandkorn å hvarje Fyrk

Enligt Kyrkostäöämmans beslut den 26 okt 1879

Partisumma

Personell afgift 25 öre å hvarje mantaslsskrifne person

Skolan 5 öre å hvarje helt hemman

Partisumma

Huvudsumma

Credit

Inbetalda summa

Berg 3/8

Johan Alfred Johansson

53

1+1

5,05

Bålltorp ¾

Per Jonsson

92

1+3

8,88

Ibm 1/8

J A Swensson

17

2+1

3,22

Ibm ½

A P Larsson

70

1+2

6,78

Ibm ¼

A Johansson

174

5+4

22,32

Lilla Paris 1/8

‘’

5

 

 

Stommen

‘’

51

 

 

Bålltorp ¾ 

Anders Swensson

81

2+3

8,86

S Snikens Qvarn

J Petersson

53

3+2

6,96

Paris Arvidsgården ½

Joh Håkansson

58

1+1

5,44

Ibm ½

br Per Joh Petersson

58

1+1

1,25

Ibm ½

br Aug Johansson

58

1+1

1,25

Storegården 3/8

E Joh Andersson

44

1+3

7,17

Isaksgården 1/8

E Joh Andersson

12

 

 

Stommen 1/8

E Joh Andersson

12

 

 

Storegården ¼

P Hagströms Sterbhus

29

 

1,05

Storegården ¼

C J Ekenberg

29

2+1

4,10

Ibm1/24 1/8

Joh Andersson

5

1+1

1,61

Ibm1/24

Per Adolf Walstein

5

1

1,11

Frälsegården 1/8

Anna Svensdotter

15

 

1,08

Ibm ¼

A G Svensson

29

1+1

3,35

Ibm

A G Svensson

15

 

 

Tomten ¼

Joh Andersson

25

1

4,15

Frälsegården 1/8

P W Kristiansson

15

+1

1,83

Ibm och Helsingeg 1/8

Emma Kristiansdotter

15

26+27

1,58

 

Transport

994

 

 

Stommen 3/16

Enk Stina Andersdotter

15

+1

1,30

Ibm 3/16

Per Settergren

15

2+1

3,40

Helsinge Frälse 1/8

Per Pettersson

15

1+1

 

Ibm  1/8

S G Kristiansson

15

1

1,83

Ibm 1/8

Gustava Kristiansdotter

15

+1

1,58

Ibm 1/8

K A Kristiansson

15

1

1,83

Ibm 1/8

Hilda Kristiansdotter

15

+1

1,58

Ibm 1/8

Johanna Kristiansdotter

15

+1

1,58

Helsingeg ½

Per O Svensson

58

1+2

5,94

Isaksgården 1/8 

G Sjödahl

15

2+1

3,08

Ibm1/8

Enk Inga Lena Svensdotter

12

+1

1,37

Ibm 1/8

Lars Johansson

15

2+2

3,94

Storeg 1/24

 

5

 

 

Tomten¼

L P Svensson

26

1+2

3,64

Weka BotvidNilsg 1

F W Berggren

252

5+4

23,89

Ibm Weka 1

 

 

 

 

Lilla Weka ½

Fr Svensson

51

1+3

5,95

Bålltorp

Joh Beata Larsdotter son August

60

1

4,20

Berg

Enk Stina Andersdotter

 

+1

,50

Enåsen

Arb A G Svensson

 

1+2

1,75

Storegården

Arr Lars Johansson

 

1+1

1,25

Ibm

Alf Larsson

 

1+1

1,25

Ibm

L P Andersson

 

1+1

1,25

Ibm

fd soldat A Stål

 

1+2

1,75

Frälsegården

Soldat Moel

 

1+2

1,75

Stommen

Topr Lars Andersson

 

1

1,75

IBM

Torp Anders Johansson Stål

 

1+1

1,25

Ibm

Soldat Sven Blomberg

 

1+1

1,25

Helsingeg

Arb Petter Sjödahl

 

1+1

1,25

Ibm

Soldat Joh Ström

 

1+3

2,25

Ibm

Arb And Petersson

 

1+1

1,25

Isaksgårde

Grat And Käcks enka

 

1+1

,50

Ibm

Pig Maria Käck

 

+1

,50

Ibm

Soldat Joh Erik Käck

 

1+1

1,25

Tomten

Inh Lars Hällman

 

2+1

2,00

St Weka

Rättaren Joh Andersson Karlén

 

1+1

1,25

TjursBacke

Torp Joh Magnusson

 

1+1

1,25

Ibm

P Johansson Sälle

 

1+1

1,25

Ibm

Fd soldat Joahn Sälle

 

2+2

2,50

Ibm Aug Ahlin

soldat Ahlin

 

1+1

1,25

 

 

1518

65+76

 

Förestående Debiterings och Uppbördslängd är vid ordinarie Kommunalstämma denna dag af oss granskad och godkänd, betygas enligt Protokollet.

Undertecknad uppburit afgift till skolan af mantalsskrifvne personer 34,75

af fyrk 75.90

Summa 110.65

qvitterar Broddetorp d 31/5 1880 Rundberg.

Två kr 91 öre afgift till Biblioteket qv Gustaf Hedrén

Per Johnsson J Pettersson.

1883 Fyrktal och Röstlängd

Hemman

Egare

tal

Taxvärde

fyrktal

 

Berg

Johan Alf Johansson

3/8

9000

59

 

Bålltorp

Per Jonsson

 

5100+4300+6600

 

 

L Paris

 

3/4

900

102

 

Bålltorp

Joh Aug Swensson

1/8

900+900+1300

17

 

Bålltorp

And Petter Larsson

1/2

4000+3500+5300

77

 

Bålltorp

Anders Johansson

3/4

6100+5800+7200

115

 

Bålltorp

Joh Alfred Andersson

1/2

4000+3500+5300

77

 

Stommen

Anders Johansson Bållt

1/2

9200

 

 

L Paris

 

1/8

900

61

 

Bålltorp

Anders Swensson

 

4000+3500+5300

 

 

L Paris

 

3/4

2000

89

 

S Sniken Q

Joh Pettersson

 

 

5500

68

Paris Arvidsg

Aug Herman Johansson

3/8

11000

48

 

Obs Ibm

Gust Johan Sjödahl Isaksg

1/16

 

9

 

g köp Ibm

L G Moell Frälseg

1/16

 

9

 

 

 

 

115,200

663

 

Storeg

 

3/8

7900

 

Isaksg

 

1/8

2200

 

Stommen

Erik Johan Andersson

1//8

2200

74

Storeg

Kolega P Hagströms sterbh

1/4

5300

32

Storeg

Carl Joh Ekenberg

1/4

5300

32

Storeg

Johannes Andersson

1/24

900

6

Storeg

Per Adolf Walstein

1/24

900

6

Frälseg

Anders Gustaf Svensson

1/4

5300

32

Ibm

Per Wilhelm Kristiansson

1/16

1300

 

Helsingeg

 

1/16

1300

16

Frälseg

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Emma Christinasdotter

1/16

1300

16

Stommen

Enk Stina Andersdotter

3/16

2600

16

Ibm

Per Settergren

3/16

2600

16

Frälseg

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Sven Gustaf Christiansson

1/16

1300

16

 

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Gustava Christiansdotter

1/16

1300

16

 

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Carl Alfred Christiansson

1/16

1300

16

Frälseg

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Hilda Christiansdotter

1/16

1300

16

 

 

1/16

1300

 

Helsingeg

Johanna Christiansdotter

1/16

1300

16

Helsingeg

Per Olaus Svensson

½

10600

64

Isaksg

Gustaf Johansson Sjödal

 

2700

16

Isaksg

Inga Lena Swensdotter

1/8

2600

15

Isaksgården

Lars Johansson

1/8

2700

 

Storeg

ibm

1/24

900

22

Tomten

Lars Petter Svensson

1/4

4600

28

Ibm

Johannes Andersson

1/4

4600

 

Frälseg

ibm

1/4

5200

59

Weka BotvidNilsg

A Berggren Arfv

2

2x27,500

330

Weka

Fredrik Svensson

½

9200

55

L Weka

August Fredriksson

 

 

 

Helsingeg o Frälseg

Per Pettersson

1/8

2600

16

 

 

11 7/8

229300

1594

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] [ Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]