Berg

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] [ Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad]

 

1738 och 1749 talas det om Berget i Sätuna kan det vara denna gårdens föregångare.

Berg 3/8 hemman Frälse 

det nu gula huset, där bodde Albert med sin fru och huset till höger är drängstugan. Huset till vänster är det moderna bostadshuset. 

äg på 40 talet är Jonas Stefansson på Kullen i Gudhem. U honom står Sven Larsson i Helsingegården Sätuna och Kristian Larsson i Frälsegården .

3/8 br Sven Larsson kom fr Frälsegården 46 

Brukare 

Äg är prosten Setterholm Arfvingar i Dala 

p00-18 Lars Larsson

f1767 var nog en betydande person i byn 

på 50 talet gäller 1/8 äg Gustaf Jonsson Skälsbo Stenstorp 3/8 Kristian Larsson 1802 fram till 53 då hustrun Stina Andersdotter    f1797 tar vid. 

60 tal 

Lars Kristiansson på Berg

f1829 brukar 3/8 hela 60 talet. Kristian Larssons å Berg son Lars, gjorde som det står i bibeln om Judas. Lars var några år efter skiftet i färd med att uppföra nya åbyggnader å sitt ägandes hemman, vilka flyttades från sitt gamla ställe vid Snikavägen till hemmanet Paris forna tomt, varvid inträffade, att den nyuppförda manbyggnaden, medan man var sysselsatt med ladugården, härjades av en eldsvåda. Då Lars såg huset brinna och förstod att detta ej stod att rädda, greps han så svårt därav, att han tog ett rep och hängde sig i ett träd borta i den då ödeblivna s.k. Falkaträdgårn. Händelsen kom att i orten mycket omtalas – dock icke så mycket i och för sig, ty dylika saker inträffa ju emellanåt och ha genom tiderna varit anmärkningsvärt vanliga i släkten – utan till följd av vad en vid eldsvådan närvarande persons beteende och uppgifter, som satte en stor skräck i sinnena.
Vådeldsmärket.
Lars på Berg hade en hund, som troget brukade följa honom vart han gick – ända till hans sista stund, ty när man saknat och efter något letande fann den döde så låg hunden bredvid honom. Eldsvådan på Berg inträffade på försommaren 1872 innan Fredrik Svenssons på Lilla Veka dotter Sofia den 10/7 föddes och fast då icke ens född bär denna på ett minne av händelsen – i form av ett s.k. vådeldsmärke. Då modern såg elden blev hon rädd och tog sig åt ansiktet men "besinnade" sig och tog sig i stället på benet. På det ställe där modern sålunda tog sig, där hade dottern, när denna sedan skådade dagens ljus, en stor röd fläck, som hon under hela sitt liv fått äga. /Sofi själv 1947.
Undantag Enkan och modern Stina Andersdotter f1797.

Till vänster huvudgården, den gula ett nybygge arrendebostad 1946 medan den till höger är den allra äldsta stugan.

Grömmera Alfred tar

över änkan och gården under 70 tal och vi sammanfattar därför här familjebildningen

Moster på Berg Eva Sofia från Stommen Torbjörntorp

 1. Lars Kristiansson son på gården Berg
  1. Amanda flyttar till Edsvära finns kvar på Berg 1900
  2. Lars August flyttar till Amerika 91.
 2. Johan Alfred Grömmera son f1846.
  1. Carl Herman Bergstrand finns här till ca 13 men återfinnes sedan som kreaturshandlare i Stenstorp som vi kan följa.
  2. Anna Charlotta återfinner vi gift i Horn
  3. Ellen återfinnes ogift i Stenstorp
  4. Eva Karolina med Enok Bergström från Böljan och slår sig ner i Fridene
  5. Gustava dör späd
  6. Frida Hanna Alfrida gifte sig med skräddarsonen Rickard Hallberg från Knektegården Broddetorp som vi följer till Torbjörntorp.

Grömmera tar över resten av 1800 men överlåter ibland till svärsönerna att bruka

1900tal Karl Widing hans son Lars Åke tar över St Paris Kars kom från Sörås.


Kristian Larsson

f1802 brukar både Frälse och Berg 

Lars Kristiansson

f1829 tar över faderns gård. Hans hustru Moster på berg gifter om sig 1874 med Alfred. 

1857- Johan Alfred Johansson

f1846 kom hit till socknen 57 och ägnade sina sista år åt bandvävning. Grömmers son hade en dotter Ellen Axelina som var hemmadotter och lämnar gården 1969 för Stenstorp och därmed slutar Grömmera dominans över Sätunabygden, som varat mer än 100 år. Gården arrenderades ut från 1900 talet början. 

Sonen Carl Herman Bergstrand 

tar över och brukar men har större intresse av kreatursaffärer och vi återfinner honom därför i Stenstorp från 1915 och tydligen kopplad till det slakteri som växer upp där.

Svärsonen Carl Gustaf Hallberg 

f1886 gifte sig med dottern på gården och är med och brukar från 1915 fram till 1939 då paret flyttar till Varnhem. Barnen sprids för vinden före 1939. Under dessa arrendatorer finns ett antal drängar och pigor. 

Carl Axel Emil Frits

f1897 arrenderar från 1939-43 då han återvänder till Stenstorp.  

1946 låter dödsbodelägarna försälja 3/8 Berg och 1/8 Weka 4 hästar 12 nöt rinnande vatten. Johan Alfred och Ellen bjuder ut 3/8 Berg och 1/8 Weka till försäljning 1945 å gården hålles 4 hästar och 16 nöt goda betesmarker med rinnande vatten. Tax värde 21 000

Carl Gustaf Viding 

f1908 kom 43-49. Viding skulle slakta en gres och han Carl Dahlberg han darra så hemskt när han tryckte av så att kulan gick förbi gresens kind och studsar ut på vägen mot den källare, som står på andra sidan av Båltorpsvägen.

Yngve Carl Emanuel Granlund

f 1920 arrenderar från 1949 till 52 till Hult i Jönköpings län

Nils Erik Hermansson kom och arr  fr Bäck 1952 t Ö Tunhem 60 

Egon Arnold  Gustafsson f1903 kom fr Levene  60-65 och flyttar till Skara 65. men fick dessförinnan hjälp av svärfar några år nämligen lantbrukaren Axel Emanuel Johansson f1903 från Hovby 60- till sin död 63. 

Gunnar Gustafsson från Wekagärdet bor här några år innan Friggeråker 66. 

Ovre

Är den plats där gamla Nestegårdsvägen går ut till stora landsvägen och där man under många år haft vårbrasor.

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] L:a Weka ] St. Weka ] [ Berg ] Paris ] Storegården ] Helsingegården ] Frälsegården ] Stommen ] Tomten ] Isaksgården ] Taxering ]
[underordnad] [ Innehåll ]