€kologi
Miljöbalk
och Vargar

Start ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] [ Ekologi ]
Centrerad Vargjakt ] Miljöbalken ]


 

Vargar,
Centrerad vargjakt och
Vargens sista tider

Ekologi och €konomi i framtidens politik.

Från ett svenskt perspektiv har två svenska partier tvingats inse att tiden sprungit ifrån dem. Socialdemokraterna och Centern har tvingats erkänna att deras politik inte längre inger förtroende. Kan det vara så att politiska vindar tvingar fram ett nytänkande, men vart blåser de nya klimatstyrda vindarna? Politikens och den globala ekonomins tillkortakommanden med återkommande hot om katastrofer för klimatet, global uppvärmning, världssvält, fiskdöd, grundvattenskador och resistensutveckling bland bakterier är blott några få ämnesområden, som vi tvingas tackla.
Vårt totala misslyckande är att vi låtit oss styras av blott den giriga tillväxtekonomin med sina €konomiska styrmedel.

Vi har nogsamt undvikt att ta ekologiska hänsyn! Krav som naturen nu ställer för att kunna låta sig tyglas av människans dominans på denna jord.

Framtidssiaren av rang, vår egen Harry Martinsson, förutspådde att människans övergrepp på naturen tog sin början redan på 1800 talet, måhända blott några årtionden efter Darwins publikationer. Charles angav hånad spelreglerna för en tryggad framtid, som vi sakta lyckats ta till oss tvåhundra år efter hans födelse. Men på blott drygt ett halvt århundrade har vi hunnit skada och störa balansen i naturen bort från vår framtid på den krympande jorden. Problemen för oss är nära nog oöverstigliga och kräver att vår konsumtion och vårt resursutnyttjande begränsas.

Vi måste avstå att lyssna på det styrande €tablissemanget och företagandet, påhejade av ekologiskt och biologiskt oskolade ekonomer. Betraktar vi den sistnämnda yrkesgruppen karakteriseras den av välbetalda bank– och ränteanalytiker, chefs – och makroanalytiker, välfärds – och trygghetsekonomer utan förmåga att förutsäga återkommande ekonomisk härdsmälta. Den verbala förmåga att med ord ställa allt tillrätta saknas inte, när skadan väl inträffat. Det skall nog bli bra igen om vi blott får behålla vår bonus.

Naturförslumningen går hand i hand med en explosionsartad och okontrollerad befolkningsutveckling. Ekologins förespråkare måste i sin disciplin innehålla biologer, medicinare, socialvetenskapare, tekniker och naturvårdare förutom all annan tänkbar specialkunskap. Eller som en företagsläkare uttryckte det på 70 talet: ”Vår naturmiljö och vår arbetsmiljö kräver en biologisk grundsyn, en teknisk förståelse och psykologisk känsla”, som grundbultar i att hantera detta känsliga kapitel. Men €konomi dominerar, och vi matas varje nyhetssändning med ekonominyheter. Men ekologinyheter och framsynthet lyser med sin frånvaro. Och strax glömmer vi de hotfulla nyheter, som präglar den blommande nyhetsfloran. Sen ägnar vi oss glatt åt flärd, lyx och utlandsresor.

Dagligen utsätts vår natur för övergrepp, men en otidsenlig och politiskt söndertuggad miljöbalk, som tillåter att opinioner mot förödelse bara tystas. Varg –och lodjursstammar skjuts ner av skjutglada jägare, våtmarker, yt- och grundvatten spolieras av slamkontaminerat vatten från industrier och storstäder. Vi styrs av politiskt inflytelserika, men ekologiskt oskolade opinionsbildare, oavsett det regelsystem vi godtagit genom vårt medlemskap i €Unionen.

Gärna ekonomer, men det krävs att de har en biologisk grundsyn, teknisk förståelse, psykologisk och social känsla för att kunna ge våra politiker godtagbara råd inför vår framtid, kort och gott en ekologisk helhetssyn. I Frankrike diskuteras social ekologi, som en viktig del i framtida politiska program. Det är dit de politiska vindarna blåser, men komplexiteten är så omfattande att det kan vara svårt att formulera och förstå dess budskap.
Men framtida väljare kanske kräver det!

 


Start ] Vindtäkt och domstolstrots ] Storslam Hornborgasjön ] Landskapsskyddet vid Hornborgasjön ] Bergslagens Finnskogar ] [ Ekologi ]
Centrerad Vargjakt ] Miljöbalken ]