Ingen Vindtäkt
av Hornborga eller Billingen

Välj ett av de tre hotande områdena

5Hs_bak/vindtakt/elq_vind.htm

Hornborgasjön
Det gick inte att mygla!

Broddetorps Vind släpades via kammarrätten och vidare till Regeringsrätten på den tiden. Ändå försökte man från kommunen mygla till sig ett tillstånd för att stödja sina partikamrater. Allt finns på denna sida

 

Billingen
Mkb visserligen godkänd, men tillslut sa lst:s miljödelegation nej. Oklart om Valle Vind vill överklaga. Bakomliggande Broddetorps vind har lagt ner tillräckligt med pengar på att försöka sabotera Hornborgasjön med omnejd! Ett nytt Göteneområde vill vi inte ha.

 

Klyftamon
Det gick inte, att överklaga miljödomstolen om Berguven. Man fick bara tillstånd till tre verk, varav ett inte fick upprättas på den ekonomiske rådgivarens mark. Miljööverdomstolen vill inte veta av mer bråk.

Baksidan av Hornborgasjön ]
Start ] Billingen Vindtäkt ] Sparresäter och Klyftamon ] Hornborgasjön och Bolum ] [ Innehåll ]