Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      100 år med Hornborgasjön-2017    

Start ]
200 år med Trätor ] 2000 talet ] Kulturen ] Bilder över Hornborgasjön ] [ Innehåll ]

 

 Bildspel över
 restaureringen
 1965 till dags dato

100 år med Naturvård vid Hornborgasjön

På denna hemsidan skall vi berätta om en över etthundraårig saga, som visar på naturvårdens utveckling med Hornborgasjön som exempel. Vi har tre män att tacka för att vi ändå kan uppvisa något av värde vid en före detta fågelsjö. Nu återstår inte mycket mer än turistreklam och sponsrade stigar med Arnvisningar om vad man skall uppleva. En och annan sällsynt fågel kan förirra sig hit, med påföljande invasion av fågelskådare. Det som en gång var en vildmark och Sveriges förnämsta fågelsjö har nu blivit ett publikt jippo.

 

Hornborgasjöns      hemsida        

Trätornas Träsk

Männen som räddade sjön

Rudolf Söderberg Per Olof Swanberg Sven Björk

och alla de andra

Petter Hernqvist förste att inskrida

Petter Hernqvist

Berättar om trätan med Pehr Tham

Wilhelm Lemchen

Ger den mest utförliga av 1800 talets alla misstag

Trätornas Träsk

Musikteatern av
Dag Norgård

vidare

Läs om Domvillan 1933

Så fick de rätt till slut

 

Det röda området om vilket striden stod vid striden om Trätornas Träsk är områden som ännu håller konflikten vid Hornborgasjön vid liv.

Många dyra miljoner kommer att rulla ur SNV börs kommande år.

 


 

    Hornborgasjön rundvandring 2016 

två gånger under 2016  med besvikna bönder och sista gången med tillkallade myndighetspersoner. Vd SNV, representanter från länets myndigheter efter en miljödom som tillerkändes en för SNV svidande ekonomiskt nederlag, som kommer att innebära stora kostnader för svensk naturvårdssatsning lockad till samlingen. RLF har tagit initiativ till nya studier för att förmå myndigheter att på nytt ta sig an detta kostsamma, men ack så felhanterade projekt, om det nu går att göra något åt saken

Okunskap har medfört en domvilla som fått förödande konsekvenser för sjön.

  • Sjön är död det finns inga fåglar, utom ditmotade och ditmatade tranor under våren, i antal som väl överstiger antalet turister ett okänt antal gäss som funnit platsen väl för vården av sina ungar. Sjöns forna sjöfågelliv är borta ty inga boplatser finns för reproduktion. Strandängarnas småfågel har försvunnit, vadarna är borta, som tidigare fick stränderna att överljuda av spelläten om vårarna.
  • Sjönsbotten är död och har höjts av detritus som genererar massor av metan och klimatfarliga gaser, beroende av felaktig behandling av de då mäktiga vassarna. Sjön har blivit en gigantisk kompost, som genererar massor av metangaser. Fisket är försummat så borta är forntida yrkesfiskare till antalet 17. Sjöstränderna sjunker ihop torkar ihop under torrperioderna efter trettiotalets juridiska felaktigheter. Gamle vd Valfrid Paulsson ångrade bittert att har lät SNV renovera sjön som blev en halvmesyr, som nu straffar sig. När man sedan höjde sjön utan att tänka på geologin fick man sura oanvändbara stränder där odlarna nu kräver kompensation, vilket domstolen antog och rättsprocesser är i antagande.
  • Bygden har överfallits av myndigheterna krav på slamrensning från enskilda fastigheter för att förhindra att slam hamnar i Hornborgasjön. Uppskrämda åldringar har flytt sina gamla torp och stugor och sjön får sin andra mänskliga tillbaka gång. Slammet serveras av entreprenörer, som glatt förser Hornborgasjön med övergödning från sydsidan till nordsidan och längs Flian.  Men SNV och vattenmyndigheten struntar i allmänhetens  återkommande anmälan i saken. Se mer Hornborgsjöns baksida.
  • Vattenspegeln ses om resultatet av en lyckad renovering, men bilden är falsk, Redan Rudolf Söderberg den förste forskaren vid sjö sade redan i början av 1920 talet ett den sådan skada som den första 1902 bara inte gick att reparera. Men ända kunde man 1933 död sjön med den totala sänkningen.
  • Två Lundaforskare kom med förslag, men båda refuserades varav den ene åkte världen runt och restaurerade sjöar i parti och minut. Resultatet står att läsa i en bok och hur det kan gå till och finns på att läsa på Stifts och Landsbiblioteket tillsamman med ett arkiv om forskarmödor från 1897 till ca 2010.  Lundaforskarna har dock ess i rockärmen och har nog förslag att komma med om SNV orkar se sina misstag och kräva rättelser.
  • Under sista 10-15 åren har entusiastiska centerpartister försökt bygga vindtäkter i och runt Hornborgasjön men äntligen har plan och miljödomstolen avstått för att falla för frestelse att säga ja till dessa landskaps och fågelfientliga skapelser i sjöns närhet. Get kan ju vara början på något.

 

 

 

 

 

 

 

 

.....och männen som förstörde den ....

Paul Jönsson Lars Ekberg Bertil Ekberg
Sjösänkning nummer 3 Olaglig sänkning 1902 Oegentligheterna 1930 talet

Och pojkarna på västra sidan bara fortsätter

Start ] 200 år med Trätor ] 2000 talet ] Kulturen ] Bilder över Hornborgasjön ]
redigerad juli 2017.