Segerslund och Enebacken

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

77 Nords 

ligger vid vägen en liten bete ner ligger. Carl Flod nämns här. Huset lär inte finnas här vi får se.
Här kan Cajsa som var skolstäderska bott med två töser.

78 Vg 95; Bernstorp Barnegårdens soldattorp Tåars 

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wästgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.

Var torpet låg tidigare är förborgat för närvarande.

Soldater vid detta torp

Namn Född Död Antagen Afsked
Jon Svensson Skånberg   1709-01-24    
Jöns Persson 1680   1730  
Lars Segerdahl 1685   1712 1735
Håkan Segerdahl 1714   1738 1744
Petter Segerdahl 1727 1750 1749 1750
Anders Liten 1730   1758 1763
Erik Tengholm 1734   1764 1774
Anders Öjvall 1763-12-11      
Jean Johan Sundberg 1756-07-09 1833-05-06 1776 1811-10-12
Anders Ferm 1795-07-01   1811-12-04 1846
Sven Ferm 1825-06-30   1846 1860
Jan Petter Ferm 1842-04-14   1862-10-13 1892-12-13
August Persson Ferm 1871-03-31 1950-11-26 1893-03-03 1906-09-03

här finns i hfl antecknat att en Stina f1754 kommer med en dotter Maria f1779, men som dör per 1783-91. Längre ner finner vi Äfven på Sundbergs boställe Per Henriksson från Dala f1748.

August Ferm

är sista soldaten på stället och flyttar över vägen till Högsgårdens torp. 

Carl Edvin Flod

f1881 en av Anders Flods pojkar och som är bygden trogen till sin död. Han blev lägenhetsägare i Bernstorp sedan 1910, en avsöndring från Barnegården. Han gifte sig med Elin Nord soldatdottern ej långt härifrån och mor till önskebarn skrev Hjilmer respektfullt och tillägger: Karl Flod kan icke utan fog sägas vara den gamla Segerstads Falans levande lexikon. Elin överlever sin make med nästan 15 år. Carl var snickare och murare och var mycket noggrann i sitt värv. Sonen Anders blev köpman i Partille och Anna har jag intet att berätta om.

 

77 Nords

ligger på andra sidan vägen och likaledes detta torp behandlas längs Segerstadsvägen. Vi fortsätter i sydvästlig riktning och går ner mot Stora Torpa. 

78 Vg 95 Bernstorp Barnegårdens soldattorp

bara en kort bete ner så ligger detta torp. Segerdahl, Öjvall och Ferm är namn förknippade med detta torp.

Carl Edvin Flod

f1881 en av Anders Flods pojkar och som är bygden trogen till sin död. Han gifte sig med Elin Nord soldatdottern ej långt härifrån. Sonen Anders blev köpman i Partille och Anna har jag intet att berätta om. Elin överlever sin make med nästan 15 år.

79 Johannelund

ett hus på ofri grund under Pikagården. Asp bodde här tidigare. Nu en vit villa med en tillhörig lada i skogskanten.

Erik Andersson och hans hustru Stina kommer nog blott att förbli ett namn i kyrkboken födde här en son 1780.

Magnus Persson

f1775 finns här på 1783-91 talet och flyttar till Glädjen. Hans hustru återfinner jag som enka på Kubo, där deras son finns som torpare fram till mitten av 1800 talet.

Johannes Jacobsson

f1842 en av Blaggars Jacupa söner stannar här till sin död 1902 efter år, som banvakt under Ramsgården. Två tunnland och två kappland står det att läsa. Johanna Spets bor här till sin död 1930. Dödsboet lämnar efter sig en stuga. Johannes Jacobsson f1842 finns här per 00-20+ 

Före Nils har vi en som hette Jacobsson.

Nils Persson

f1900 finns här som snickare småbrukare från 1931 till sin död 1975. Han renoverar stället. Sonen Carl f1931 har verkstad vid Björkängen mitt emot. Sonsonen Lennart Persson f1959 finns här.

Här bodde Anders Pettersson i Apelskog i början av 1880 - talet. Gustaf Rickard Johansson i Folkskolan ägde denna 45.

80 Bisstorp

backstuga nedanför Johannelund vid vägen till St. Torpa låg på Bisgården utmark ett ställe kallat Bisstorp.

skomakare Anders Pettersson 

f1820 kom från Apelskog och fortsätter sin verksamhet som skomakare från 1868 till sin död 1899. Han var gift med soldatdottern Maria från Brunnhem. Barnen kallade sig Segerpalm och Johannes återfanns som stationsskrivare i Halmstad och Johanna passerar N Lundby och Ida blir småskollärare.

Av stället finns nu intet.

81 Vg 96 Segerslund Torstensgårdens soldattorp

Mellan Segerslund, Torstensgårdens soldatboställe (81), och Skarabanan lågo enligt en karta tvenne små hus samt längre nedåt dreven men på andra sidan mitt för nuvarande Segerslund en längre byggnad, troligen ladugården till soldattorpet skrev Sköld.

Sven Trygg

f1801 bor afskedade soldaten här i slutet av 1850 talet inhyses under Torstensgården. Han var son till Petter Säll från LummeriLund och hade varit soldat på Torstensgården under 31 år och muckar 1856. Han han kan ha byggt åt sig en av de stugor, som lågo på torpet. Han var gift med Ingrid från Dala och av barnen känner vi

 • Maria gifter sig med skräddaren Spets på Blombacken i Bolum.
 • Johannes blir soldaten Bravo på Deragården torpare på Åbacken och Skogstorpet Åkatorp. 
 • Per blir soldat Lind Klostergården Kyrketorp.
 • Anders dör redan i tonåren.

Torstensgårdens soldattorp. Söder härom låg ett antal småstugor fram till järnvägsbanan. Här bodde sold Sven  Trygg f1801 efter att ha tjänt under Torstensgården. Han hade byggt åt sig en av dess små stugor.

Efterträdaren

Anders Andersson Trygg

torparson i född i Dala 1832. Om honom har vi att berätta: Många knektar var svåra och stygga mot rotebönderna. En bonde på Torstensgården var illa med sin för sin knekt. Knekten hette Trygg. Knekten var stark och oförvägen. En dag kom knekten. Då sade bonden "Nu kommer fan i Knekten". Men mest gick bonden och gömde sig. Rotebönderna var rädda för Trygg som för faen själv. Slåss kunde han. Stor och grov var han. En dag så lade rotebönderna in att myndigheterna skulle ge honom avsked. Men de fick till svar, att han skötte sig så bra, att de kunde inte undvara honom. Bönderna skulle lägga sig vinning om att sköta honom på bästa sätt. En rotebonde hämtade knekten från heden, när han hade gjort mötet. Strax innan de kom upp till gården eller bondstället, sköt knekten av ett skott "Nu är knekten hemma" sa bönderna när de hade hört skottet. Han var gift med Johanna f1827 från Skövde och av barnen känner vi:

 • Johan August som blev soldat för PerEriksgården Brunnhem
 • Emilia vet vi ingenting om
 • Karolina gifter sig med soldaten Lindström som blir siste soldaten på torpet och blev soldat efter svärfaderns efterträdare, Gardell.
 • Anna Cajsa gifter sig med Per Jonsson från Trulsagården Brunnhem.

År 1893 begärde änkan Trygg att få uppföra en stuga på andra sidan dreven i närheten av bostället. Kommunalstämman beviljade efter omröstning änkans begäran under villkor, att den endast skulle få stå kvar under hennes livstid. Om denna stuga blev uppförd och var den i så fall legat, är obekant.

Gardell

en anonym soldat på stället 1885-96.

Johan Lindström

f1876 finns som soldat här 1896 till 1903, då han lämnar stället.

Josef Henning Seger

f1877 var soldatsonen till Jonas Seger på Högsgården och han finns som skräddare på Liljedal under de första åren på 1900 talet och kommer hit 1903 och stannar till sin död. Han köper 1913 in ett antal hektar från Torstensgården. Han slår sedan ihop stället till dess nuvarande fastighet. Hustrun blir änka här 20 år efter 1935. Han köper ett par kor och levererar mjölken till Ramsgården och Verner Persson körde mjölken på den tiden.

Dottern Karin stannar på stället och gifter sig med Gustaf Pettersson och paret stannar kvar på stället.

Jungqvist Jungberg blomsterhandel Skövde ogifter, som sommarstuga.

Josef Johansson f1920 i Högsgården som ägde marka köper tillbaka och överlåter till dotterdotter ett tag, Hon gifter sig men en från Högstena Sanfredsson blev sen måg hos handlare Kron.


I I I I I I I I I I I I I  Nyttorp


På andra sidan järnvägen. 

På vägen till Seltorp har vi två lägenheter 

Skogelund

tre ställen numera men tidigare bara ett Judit och sonen.

Maria Olofsdotter 

f1817 skrivs som lägenhetsägare under Skogslund där hon avlider 1876 efter att tidigare ha varit på Ödegården sedan 1836.

Carl Gustaf Nilsson

f1850 dör här 1913 och hustrun här 1940 syskonen Nils, Hilda och Ida finns här till 1980.

Julius Nilsson var släkting? var son till skolläraren i Bjurum hade varit skogvaktare Ullene var född 1900 i Bjurum och byggde stugan med fasadteglet, som i så fall skulle heta Stenåsen.

Stig Krister Falemo från Slöta kommer hit 1979.


Här ligger fyra lägenheter norr om St. Torpa, men söder om järnvägsbanken.

83 Ödegårdens Torp Löfhagen

ligger en bit in på vägen till Seltorp.

Anna Stålfeldt f1767 från Korsgården Bolum fanns på Öna, men flyttar hit troligen kring 1800 och finns här perioden 1806-29+, tillika hennes son Kjell innan han blir soldat för Stora Lund i Gudhem.
Sen finns en lucka 

Johannes Löf 

f1818 anfader till Gamle Paulia bor här sin sista tid. Han kommer hit omkring 1845 och stannar här livet ut till 1898 då han går bort. Hustrun (Anders Segers dotter) lämnade honom året innan. Hon var född i någon av torpen här i närheten.

 • Anna Cajsa dör i tonåren
 • Gamle Paulia har vi mer att berätta om i Bjellum 
 • Löva Krestin stannar här ogift till sin död 1934 på Ödegårdens då klassade backstuga och gick omkring och arbetade. Enligt tradition skulle hon själv ha byggt stugan.
 • Johannes återfinner vi som torpare på Tyggåsavägen Busteravägen. 
 • Alfred gifter sig 1880 och blir banvakt i Torpa i Elvsborgs län.

Löva Krestin som någon av Träffarna såg henne, när hon besökte Barnegården.


Enebacken

En Annika Larsdotter är fadder härifrån 1817

Av fb ser jag att Hagen och Enebacken u Torpa 1823 kan vara ett och detsamma Kanske Lustigs torp äfvenledes (Gissning) Det finns dessvärre ett Hagen i Valtorp 

Det finns ett Enebacken u Brännetomten 1826 Lars Larsson fanns då här 

torp Anders Seger finns 1826 som torp Enebacken NUD u St Torpa 

Arvid Hammar sold vid Lutorp hustru Anna som dör här på Enebacken Segerstad.

Sven Persson torp på Enebacken dör 1756

nämns i födelseboken 1748 då Sven Andersson bor här dyker upp igen då torparhustrun Karin f1719 dör 

Anders Arvidsson Brodd och Lena Gustafsdotter bor här troligen redan från 1752 

Sara Andersdotter finns här 1770 som enka 

Per Assersson dör här 1774, får en efterträdare i äkta sängen 1775 Jonas Eriksson f1737 

St Torpa 

Sven Andersson har en hustru som dör här 1756 och måste bo här minst 1748-1756+

 • Anders Larsson f1730 el 1735 död 1806 Enebacken St Torpa 1783-91
 • Anders Larsson Lustig f1752 skrivs på Enebacken, kan man tänka sig att här återfinna Lustigs torp. Enebacken 1778-95, men skrivs som död här på Enebacken St Torpa 1825 och hans fru 1829.
 • Bäcka Lars 

Brännetomten 

Lars Larsson f1798 finns här 1819 - 1827 och hustrun 1834 på Enebacken u Brännetomten. 

Anders Larsson f1826 finns troligen inhyses här från kring 67 till sin död 1906.

Ledsgården 

Anders Gustaf Larsson f1819 läraren i Hånger tveksam uppgift.

 • Johan Helling f1824 77-86 vars barn vi sedan kan spåra till Hjo 
 • Lars Larsson Bryngel fanns här 1886-90 då han flyttar till Bryngela
 • Per Andersson f1833 finns per från 96-1900
 • Anna Maja Andersdotter f1854 per 1894-1910.
 • Lars Johan Seger f1858 90-1910 sen Runsmosse. 
 • Johan Gustafsson f1877 1900--03 då Am 

84 Enebacken Bäckars

Å den nedanför Segerslund på andra sidan järnvägen liggande s.k. Enebacken låg "Bäcka Larsa" eller Lars Beckmans stuga (84) på St. Torpa mark alldeles intill järnvägen till höger. "Bäcka Lars" var en av de mest beryktade personerna på Falan, och otaliga äro de historier, som berättas om honom. Han var son till soldaten Anders Bäck vid Skaraborgarna och tog sig namnet Beckman. Han bodde vid sin död i den lilla stugan på Enebacken, vilken nu är borta. Dessförinnan hade han bott på flera andra ställen på Falan, såsom i Källebacken, Apelskog m.fl.

Bäcka Lars var en personlighet på ont och gott med något av en äventyrare över sig och begåvad med en humor, som oftast övergick till satir. Han var till yrket sadelmakare och skomakare men "söp, som en borstbindare". Tidvis var han dock nykter och vid sådana tillfällen företog han långa turer ända upp till Norrland och gjorde seldon och skor samt predikade. Folk gav honom då pengar, och han brukade vara välförsedd med mynt, då han kom tillbaka från sina resor. Dessemellan söp han och svor och domderade värre, så att folk trodde, att han var mäkta farlig. Han hade dock, som ordspråket säger, "den största styrkan i trynet". Han kunde dock bli riktigt arg, och då var det bäst att akta sig för den stora påk han alltid var försedd med. Han var nämligen låghalt och använde därför alltid käpp, och denna hanterade han med stor snabbhet och kunde klämma till bra. Sitt lyte skulle han ha fått vid ett järnvägsbygge uppe i Norrland, då han en gång blivit så illa slagen, att man trodde, att han var död. Han slängdes då i en håla och efter honom en skottkärra, som skadade honom i höften, så att han blev halt. Enligt en annan uppgift skulle han ha ramlat ned från ett träd och ådragit sig lytet.

På marknader, auktioner och andra offentliga tillställningar var Lars alltid närvarande och ställde till förtret och oväsen. Ofta togs han om hand av länsman och fick senare vid tinget svara för sina bravader. Böterna satt han för det mesta av. När tingshuset i Stenstorp blev färdigt, var Lars den, som invigde arrestlokalen. Det hade nämligen varit auktion i Prestgården, och där hade naturligtvis Lars varit framme och fört oljud.

Oblyg som Lars var gick han vid jultiden omkring hos bönderna och tiggde råg. För att bli honom kvitt gåvo de honom alltid något. Ibland lejde han sig en häst och for omkring och hämtade sina "rättigheter", som han kallade det. En del råg for han till kvarnen med, och resten förvandlades i Stenstorp till öl. Det berättas, att han en gång utsträckte en sådan resa ända till Nolheden i Borgunda. Ditkommen sade han: "Jag är ute för att ta upp mina rättigheter." Godsägare Silversvärd frågade då, vad det var för rättigheter. "Jo, jag brukar få litet till min familj", sade Lars, "och om de vill vara hederliga, ge de mig en skäppa." Lars fick sin skäppa med tillsägelse att aldrig mera visa sig på platsen.

Lars var en gång på marknaden i Kungslena. Han fick då se en gubbe, som stod där och sålde spinnrockar. Bums var Lars där och köpte hela lagret av honom samt lämnade 50 öre i handpengar. Gubben fick stå där och vänta hela dagen, ty Lars kom naturligtvis inte efter spinnrockarna.

Vid ett annat tillfälle var Lars nere i Stenstorp och skulle dricka öl, men som så ofta saknade han pengar. Han fick då se ett knippe hank ligga på fägatan till en närbelägen bondgård. Han tog knippan och gick till ägaren och sålde den. När bonden anmärkte på att en del hank var använd, sade den alltid generöse Lars, att dem fick han på köpet. Det sägs, att han, senare återlämnade de oärligt bekomna pengarna. Efter Bäcka Lars går ännu ett ordstäv i bygden, och det lyder så: "Jak har la'nte gjort varrer, än jag kan få komma hit igen, sa' Bäcka Lars, nôr di släppte ut 'en ur fängslet".

Lars Persson visar var Bäcka Lars bodde och det är söder om Segerslund på södra sidan om järnvägen i maj 2006. Om det är ladan eller bostaden låter vi vara osagt. Bäcka Lars hade en käpp med tagge på. När det inte passade så slog han till kinden och rev till. "Di va rädda förn". 

Nerrivet strax intill banan till höger. På platsen finner vi en brunn, med grodor.

85 Enebacken Saxes Ledsgården

förpantning eges av Carl Andersson på Kymboholm, 

Per Andersson f1830 flyttar 1875 till Falan. då kommer skolläraren Anders Gustaf Larsson f1819; 

arbetskarl Helling fr Kymbo 77-80+

August Gottfrid Svensson f1862 97-

Anders Johan Helling;  

Bryngel Larsson 

f1834 stannar till 90; 

Per Andersson f1833;

Johan Bernhard Gustafsson 

f1877 finns här p 00-03 då Carl Ullberg kommer. 

Carl Ullberg

f1839 bodde här till 1911 då de som dalmasar flyttade till Stenstorp. Bodde här före Sax. 

Anna Cajsa Larsdotter Sax

f1849 är ju dotter till smeden Sax, som åkte till Amerika 1868 och lämnade fru och barn hemma, varvid vi återfinner Anna här som får sin son Johan Alfred f1874, som ett kärleksbarn med Räven i Påvagården. Hon dör 1926, men Johan Alfred fortlever här som skomakare och ger stället sitt namn fram till åtminstone 1943. Han städslar Emma Charlotta f1892 var ju kyrkstöten i Hånger dotter dör här på Enebacken under Ledsgården 1965 efter att ha varit hushållerska åt Johan Alfred Johansson f1874. 

Mithander har denna stuga nu Kurts moster har stugan nu och kommer sommaren 2006 att berätta mer 

Knuta ?

gipsgjutarn gjorde figurer och sålde i bygden. ombyggd Larsson enligt tant Hilma 

86 Enebacken Hwasses

under Brännetomten [kan det vara synonymt med Sanningen?].

Lars Larsson

f1798 från Stenstorp hans hustru Cajsa dör 1834;

Anders Larsson

f1826 har under lång tid innehaft denna bostad från åtminstone mitten av 1850 talet. Han var gift med Eva Seger från Påvagården som lever här fram till 1916.

Frans Johan Hwass

f1862 kom från Ingatorp brukade Påvagården och slår sig ner här. Lämnar över till Knut Hjalmar Johansson f1899, som finns här fram till 1975. En en dotter har det som sommarstuga.

St Torpa Henriksson

I början av gamla vägen till Seltorp så öster därom där det 2006 finns en gammal busskur hade ungdomarna i Segerstad en festplats. 


87 Jeriko Jerikolyckan kolla så vi inte blandar ihop med Jerikosas.

en backstuga som ligger norr om denna väg och som enligt dödboken seg 1778 tillhör Seltorp  

Lars Svensson och Kerstin får Katarina som dör här 1778 och Kerstin 1780

Anders Zackrisson f1803 och hans enka Maria Kristina Andersson f1818 dör 1888 i magkräfta.  

88 Skogelund jordlägenhet.

och söder om vägen, men vi vet ännu intet att berätta än att syskonen Nilsson bebott den.


Går vi tillbaka till Segerslund och följer järnvägsbanken mot Segerstad finner vi strax och norr därom.

82 Nyttorp en backstuga.

Längre åt anhalten till och nära järnvägen låg på Torstensgårdens mark en stuga, kallad Nyttorp.

Lars Jonsson

f1773 var kommen från Sjogerstad och fann sin Kerstin här och efter några år som brukare bl.a. Bosagården finns han här som torpare under St Torpa. En son blir Jonas Larsson i Doggalid i Häggum. Den andre 

sonen Johannes Larsson

Här bodde redan 1826 en man berättar Sköld men Johannes är brukare på många av gårdarna här i kring. Han var gift med Katarina som han lämnar redan 1846 medan hon får bo här som enka i 35 år. Av parets gemensamma barn gör sig bara Maja påmind.

"Nutorpa Maja"

f1832, dog här 1923 vid 91 års ålder.


Hagen = Nytorp 

vet jag inte var det ligger men är ett torp under Seltorp eller Stora Torpa. Vi återfinner. 

Ryttaren Jungqvist finns här 1801 och kan vara relativt nära Enebacken.

Henrik Arvidsson med viss anknytning till Bd finns här 1763 och då skrivs det under Stora Torpa. 

Anders Ingelsson torpare på Hagen Lyckan Segerstad under perioden 1749-1764 då hans familj skapas. troligen följd av Nils Larsson som troligen är här 1767, men som han får trillingar så är det inte troligt att han bor här så länge. Kerstin Jonsdotter f1766 skrivs här på Hagen under del av sin levnad. Lars Jonsson f1773 finns här 1805

Jonas Häggblom f1777 finns här kanske mellan 1813 och 1818, likaså Anders Seger f1791 och då kopplat till Enebacken och skrivs under St. Torpa.

Anders Seger

Hagen noteras under Ledsgården 1818 då A Seger bor här som torpare. 
f1791 har varit soldat på Pikagården och vi finner familjen här när han drar sig tillbaka från sin tjenst. Makarna dör närmast samtidigt på 60 talet och barnen hamnar på Fattigstugan under i alla fall 1869 och 1870. Han gifte sig med Brita här från Enebacken. Barnen

 1. Maria gifter sig med soldaten Johannes Löf och är mor till Gamle Paulia i Bjellum. vi finner dem på denna sida här.
 2. Anders Felix blir sold under Krackagården i Stenstorp och vi följer släkten till Brunnhem
 3. Cajsa gifter sig till Timbersglyckan och vi återfinner henne på nytt vid Fattigstugan
 4. Johanna dör som 23 åring
 5. Katarina blir kvar på Fatisa sedan föräldrarna gått bort
 6. Johannes blir soldat på Sk 50
 7. Anna kan vi leta i Stenstorp

torp Lars Jonsson blir pappa till Jonas 1805

Barna

ligger lite för sig själv längs den väg som går från Skolan och till Håkentorp.  

Okänt 

Lars Larsson f1762; torp  Johannes Larsson 1813; Lars Larsson f1786; Arbetskarl Johan Jacobsson gift med Johanna Spets f1843;  

Brattetorp 

finns 1774 under St. Torpa. Lars Svensson med son Johan f1774.


per 81-90

Ferm, Flod, Fred Frisk Fridstorp, Grannabacken Kjelléns, Lille Brunn, Nyttorp, Orsjö, Pils Ramsgården, Ringstorp, Ringsbo, Sabels, Segers, Skogelund, Tingborgsängen, Träffs Tryggs Tryggås, Åsen u Ingefredsgården, Åsen under Bosgården.

kolla Seg_falan.doc

[ överordnad ] Start ] Bydrevet ] Högerörsvägen ] Segerstadsvägen ] De fattiga ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]