Innehållet i
Rudolf Söderbergs
Hemsida

Start ] [ Innehåll ]
Start ] Ungdomsåren ] Australien ] Vänerns Fågellif ] Hornborgasjön ] Hembygsvårdaren ] Författaren ]

Välkommen till Rudolf Söderberg, P O Swanberg, Sven Björk och Hornborgasjön. Här berättar vi om den store upptäckaren av sjön Rudolf Söderberg.

Rudolf Söderbergs hemsida


Description: Rudolf Söderbergs hemsida, där vi berättar om den första, som ingrep för att rädda Hornborgasjön. Rudolf var en väckarklocka, initiativtagare till Svenska Naturskyddsföreningen en kanske den viktigaste opinionsbildaren för spridandet av känslan för naturen. Men det har redan SNF glömt.

Keywords: Rudolf Söderberg, Söderberg, Vänern, Vänerns fåglar, Hornborgasjön, Tåkern, Hornborgasjöns Fåglar, Hornborgasjöns sjösänkningar, sjösänkning, Fågelböcker, Hornborgasjöns öden som fågelsjö, Hornborgasjön och dess fornsjöområde, Fågellif vid Hornborgasjön, ornitologi, fågelkunskap.

Start ] [ Innehåll ]
Start ] Arkiv Skara ] Arkiv Falköping ]