Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      1980 Sista sänkningen-2017    

Start ] Uppåt ] Halverad sjö 1983 ] Skaraborgsnatur 87 ] Swanbergs testamente ] [ 1980 Sista sänkningen ] Trätornas Träsk ] MD:s tillstånd ] Vitboken om Hornborgasjön ] Hornborgasjön 100 år ]
[ Innehåll ]

 

Summary down below

Introduktion

Sommaren 1967 undersöks efter påtryckningar på Regeringen förutsättningarna för att säkerställa.... och föreslå åtgärder oundgängligen nödvändiga för att säkerställa Hornborgasjöns framtid.... Att infria detta mål innebar förberedelsearbeten och vattenståndshöjningar i två steg. Utredningen lämnades 73 efter en omfattande limnologisk, teknisk och ornitologisk bedömning. Regering, Riksdag och Vattendomstolen ser positivt på möjligheterna att äntligen få slut på en snart 200 årig process. SNV tar över men lämnar ingen plats för de i utredningen insatta, tvärtom visar det sig att de avvisar samarbete efterhand som SNV smider andra planer.

Vill Du kunna mer limnologi för att bättre förstå varför det fortfarande finns kritik mot SNV agerande ?

         hertvall.gif (13903 bytes)

Figuren visar SNV förslag med utvidgade vallar som utredningen tidigare avvisat, men som SNV vill driva. Kostnaderna för vallkonstruktionen överstiger vida eventuella vinster för jordbruket. Geotekniska problem överraskar då bottnarna inte medger hur mycket vallar som helst. Den enda vall som är motiverad är utskovsdammen, som är till för att reglera flödena ut ur sjön. Vallarnas fördelning över sjön kom att bli ett argument för att förkasta utredningsresultatet. Att frågor av detta slag egentligen tillhörde vattendomstolen att hantera förbisågs. Men nu är skada skedd.

I december 82 informeras allmänheten om att SNV planerar att ändra utredningens förslag. Under tiden har SNV lagt till ett antal vallar från utredningens föreslagna 750 m till 25 km (viss skillnad). Regeringen ger dessutom SNV bakläxa på ytterligare vallar, som SNV mot alla tidigare förslag velat ha. Men skam den som ger sig. Man lyckas med konststycket att få Sveriges Naturskyddsförening och Sveriges Ornitologiska förening med stöd av GU och ny kunskap att genomföra ett helt nytt alternativ utan vallar, vilket innebar en sänkning av sjön från en vattennivå på +140 - 150 till blott +80 cm. Ock med en oinsatt opinion bakom sig tvingar man Regeringen att ändra sig.

Vag vallplanering och påstådd ny kunskap från någonstans, satte stopp för vidare planering och man nöjer sig med enbart en vattenhöjning om 80 cm. Detta i motsats till utredningsdirektiven. Sjön kommer att svara med en tilltagande överproduktion och sedimentering och ett för tidigt accelererat åldrande. Den lägre vattennivån gynnar låga syretal, med åtföljande intern förorening, som nu påverkar inte minst Flian. Enbart en vattenståndshöjning på 80 cm ger bara synbara vinster under något årtionde.

Men sedan händer något under 1982, där man från SNV inte vill höja mer än 80 cm, man tar tillbaka ansökan från vattendomstolen. Kan vara att SNV bakbundit sig och utlovat mer vallar än som utredningen framfört som skäliga. Det visar sig att de vallar man föreslagit saknade grund i dubbel bemärkelse. Det går inte att bygga vallar hur som helst på dessa torvmarker ovan grusbädd, något som utredningen redan framhållit. Den sjö som nu skapats ger inte bestående resultat.

Hur denna manipulation av vetenskap och beprövad erfarenhet gått till och hur man fått den ideella naturvården att bli ett lydigt redskap är närmast ofattbar. Det sätt på vilket den limnologiska, ornitologiska och tekniska expertisen hanterades saknar motstycke inom Svensk naturvård.

SNV representanter försvarar sig med

Plan 72 baseras på kunskap från 1972 medan den nya kunskapen baseras på ytterligare 15 års erfarenheter och risken för överväxt är dessutom betydligt överdriven påpekar man. Den gamla utredningen centrerade sig bara på limnologiska problem, men restaurering är vidare än så. Den nya planen baseras på våtmarksekologi inkluderande strandängar och strandskog. Gamla planen föreslog 25 km vall (vill man göra gällande), som innebar att flera kvadratkilometer strandäng undandras fåglarna. En restaurering är inkomplett utan detta. Konkurrens från fågel jagande fiskar och mat konkurrerande fiskar är också ett argument för att låta det syrefattiga vintervattnet ta död på fisken. Kravet på att prioritera fågelfaunan är vägledande för SNV nya taktik.  Det är troligen därför inte bara Regeringen utan också naturvården och fågelskyddet understött denna plan !

Vi kanske måste korrigera

Närmare ett kvarts sekel har gått sedan plan 73 var klar. Då hade 7.5 km2 vassområden helt el delvis åtgärdats (av planerade 11) inom ramen för forskning och utredning. Under 1982 har en trojka, ej insatt i problematiken kring Hornborgasjön från Naturvårdsverket föreslagit en nivåhöjning till blott 80 cm. Detta utan att vilja samarbeta med de inom olika avsnitt ansvariga tidigare utredarna. April 1988 begärde Naturvårdsverket att dra tillbaka plan 72. Som skäl var att man inte hade teknisk teckning för de vallar man adderat till 73 år utredning. (från 750 m till 25 km.) Ytterligare krav på vallar refuserades av Regeringen ! Riksdagen refuserade att dra tillbaka plan 72 så sent som 1988-12-07. Skyddet av åkermark som var ett av motiven för ändring av planen skulle ju regleras av Vattendomstolen allt enligt den tidigare utredningen. Det politiska debaclet i samband med detta resulterade i att man höjer endast till 0.8 m istället för 1.0 m,( som tillhörde den första fasen i höjningen). Det är mot varje professionellt råd, att Hornborgasjön nu fångas i en åldringsprocess, där ingen återvändo finns. Vid detta låga vattenstånd kommer säven att lämna strandzonen och kolonisera övrigt öppet vatten omöjliggöra isskjutning och transport. Dessa bestånd utgör nya  sedimentationshärdar för detritus. Nyintroducerad bottenhantering innebär vidare en ökad "verlandungs" process i sjön.

Det är beklagligt att Hornborgasjön projektet inte kunnat fortsätta längs samarbetets väg av professionellt teamarbete, som karakteriserade dess första konstruktiva fas.


Summary

Lake Hornborga of today

In 1965 after intensive research by PO Swanberg (see one of his many papers) the Government ordered an investigation on the possibilities of restoring the Lake Hornborga. A plan was presented in 1973. The researchers recommended a rise in water level in two steps in combination with other methods of limnological significant. (For details se summary). Parliament voted for this plan and the Water Court granted permission already in 1982. But...

The National Environmental Protection Board (SNV) took over! As none of them knew anything about the difficult task it is astonishing that they refused to cooperate with those who had done all the research. During the investigation period the research group had prepared 7.5 square kilometers of the 11, that needed preparation before any rise in water level. The very year that the Water Court granted yes, SNV started a debate to lower water level just to almost half the rise Parliament had voted for. Bet there was a protest from the research group !

The SNV group managed to find scientists from a higschool on the west coast of Sweden, who claimed that they had new knowledge and they wanted to create a lake for birds not just limnologists. Behind all this ? SNV had ordered dikes around the lake for 25 kilometers, the research group  had suggested just 750 meter to a dike at the outlet of the lake to govern the outflow for the mills along the river Flian. They fired the research group and fired upon them with arguments that is beyond the scoop of this summary. Swanberg an honoured member of both the Swedish ornithological society (that he had started in the early 50th) and the "Svenska  Naturskyddsförening" refused to let him debate this intriguing question in there periodic papers. "You are not worthy an answer" was the reply he met after sending them his articles. Of course he withdraw his membership of honour that he had received years before fighting for the survival of the Lake. He started already 1948 and he is still going strong at the age of 91.

The SNV board accused the research group having ordered these dikes as an argument to lower the water level. But these dikes was a product of the SNV group. And now they prepared the public opinion on the 6th lowering of the level since 1802, the year it all began. These ridges should protect the farmers acres and now SNV states with aid of "new knowledge" with no references, that it was less place for birds to breed and to feed on the marsh and meadows on the other side of the ridges. The soil is not too good, as it with time will lower compared to the lake surface. Due to heavy machines and changing character of the this soft soil it will mineralise and be more compact. It will diminish with one cm a year ! This is a very nasty situation and the SNV tried to persuade the Government and the Parliament to change their plans but they refused. This was in 1988 and the Government refused and ordered the SNV to go to Water Court where questions of this order should be handled.

There was other mistakes made by the SNV board. They had no technical support for their ridges, and so they had to blame the research group for their old knowledge and lack of ecological overview. It all stared again and they persuaded the Government to lower water level with no ridges except for the one at the outlet. The fact was that it was not possible to build those suggested ridges where they wanted due to lack of stratigrafic layers to support these ridges. And the campaign started again and they requested the Government to withdraw the old plan. Usually Government accept what to Board had stated so they accepted the lower level and ordered the SNV to appeal to to Water Court with a new request and to withdraw the old one. No dikes but a lower level.

Accept from the nasty way the SNV handled this question, lowering of the water level will not give the result they say it will. In the beginning the first phase in this first rise with meet with great enthusiasm but degradation will start in 10 to 20 years as best. The ageing takes place and already we see signs of what will happen. A lower level (just 80 cm compared to suggested 1.5 m) will soon come to the same result as the higher level as the bottom will rise (one cm a year) and the surrounding acres will lower with one centimetres a year. In less than a generation the result will be the same as it was before ! A vanished natural resource. But that is not the worst, the lake has a high oxygen consumption and is trapped into an acceleration ageing process from which there is no return. If we cannot combat the ageing process now we have just pushed the ageing process ten years ahead. To meet this arguments SNV states leaning back on "new knowledge" that this favours birds as the fish will die of asphyxia in wintertime. But they forget at the same time the lake will pollute the river Flian and later on other lakes further down. You remembered from an earlier article that there were 17 professional fishermen before the disastrous lowering in the beginning of the century

So if you will visit the Lake you better do it now. It is famous for its Cranes that visit us in April. Guess who saved this Crane tradition. Mr Swanberg himself, who early saw that changing agricultural tradition from potatoes to other stuff diminished the Crane population visiting us. Now the Government feed them with rye during there stay and there is an fascinating drama and ten times as more tourists visit the area as Cranes. Over 10 000 cranes stay for weeks on their way to swamp areas in the north.

Now back to Hornborga lake. It is dramatic to see all these cranes but the dramatic story of the lake have inspired a famous author to write a libretto to an music theatre called "Trätornas Träsk". (Quarrel Marsh). Wonderful scenery wonderful music.

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.