Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Svekdebatten-2017    

Start ] Uppåt ] Tre Översikter ] 1800-talet ] 1900 talets övergrepp ] Seklets mitt ] Utredningen ] [ Svekdebatten ] Restaureringen ]
SNV "New Knowledge" ] Etologisk Analys 94 ] Merlin ] SOF hedrar Hornborgasjön ] [ Innehåll ]

 

 

Efter fullgjord utredning och laga beslut skulle SNV själva ta över. Limnologiska institutionen erbjöd sig att vara huvudman för projektet men avvisades och därmed SNV största fiasko i sin historia tog sin början. SNV stötte på tekniska motstånd och i sitt oförstånd föreslog trojkan att sänka ambitionerna till blott 60 % av avsedd höjning. Lantbruksnämnden, SNF och SOF gick med på detta avsteg och idag står vi med effekten av att man utan kunskap gör en halvmesyr av hela Hornborgasjön. Swanberg sammanfattade processen i uppsatsen nedan och Sven Björk redogör för fadäsen i en uppsats på annat håll.
  • Nytt kapitel 2012.

    • Sven Björk sammanfattar misstagen, som SNV åstadkom och konsekvenserna därav
  • 'Merlins' analyser i Vår Fågelvärld.

    • Ur ingenstans dyker det upp en zoolog från Göteborgs Universitet och går i trojkans ledband och förmås skriva insändare, som skulle gynna de politiska krafterna i lantbruksnämnd, SNF, SOF och SNV. och Swanbergs censurerade svar här i ocensurerad form, som ju finns i Hornborgasjöarkivet i Skara.
  •  
  • Brevväxlingen Swanberg SOF

  •  
  • Brevväxlingen Swanberg SNF

Redan 2001 under en kulturvecka vid kapellet i Hornborga, där en rad experter medverkade talades om de problem, som väntade Hornborgasjön.

Start ] Uppåt ] SNV "New Knowledge" ] Etologisk Analys 94 ] Merlin ] SOF hedrar Hornborgasjön ]
redigerad juli 2017.