Vill Du till
Hornborgasjön

Välkommen
till
Hornborgasjön
 och Hornborga
Kultur

Vill Du till
Kultursidan

Innehållsförteckningen ger en god överblick

[ Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]
Heljesgården ] Kapellet i Hornborga ] Kultur i Hornborga ] Bygdemusik ]

Vår hembygd

Olle visar vägen till Hjulsjö och Ekebergs bergsmans och kolarskogar

 

Våra lokala Spelmän
och deras musik
Hjulsjö kolare
och bergsmän
  Assar Blomberg berättar om Broddetorp, Gudhem och  Vilske Kleva

Rapporter från 
vår hembygd. 

  lunnen042.jpg (154393 byte)
Bjellum, NolBrea -
gården och debatter
Musik Teatern
Trätornas Träsk
Arbetsmiljön i Skara på 70-talet Större karta Hornborga Kapell 
och dess historia

Vackra Orkidéer från
Öland och Gotland 
och andra naturbeskrivningar
Susanne Lind
musiken runt
Hornborgasjön
Medeltiden
kyrkorna, slotten och krigen runt sjön
Hornborgasjöns
krönika
Hjilmer Johansson
i Uddagården Bolum
berättar om bygden

 

Här kommer vi att berätta om Hornborgasjön och vad som händer runt den. Du kommer att stifta bekantskap med framför allt ett försök att ge en bild av all den dramatik som präglat ett 200 årigt övergrepp på bygden och dess stora resurs Lôen, som den på folkmålet kallades.

Broddetorps Pastorat och Gudhems och Vilske Kleva FörsamlingAssar Blomberg från Ugglum har berättat redan på 1920 talet.

Kapellet i Hornborga förtjänar att uppmärksammas, där vänliga Hornborgabor var med och rustade för att utstår tidens nötning. Det är som att kliva rakt in i 1870 - talets väckelserörelse. Kapellet är en av de bäst bevarade och äldsta i sitt slag i Västergötland. Ta gärna en tur dit.

Heljesgården skall vi inte glömma. Den utvecklats nu till en Museigård. Här stod tiden stilla och kan visa hur människor för 2 - 3 generationer sedan levde. Den utvecklas hela tiden. Här hittar Du lite om dess historia och människor.

Per Olof Swanberg ornitologen, fotografen, naturvårdaren och författaren. Allt från Krankesjön, Sveipa, Morups Tånge, Billingen och Hornborgasjön. Hans arkiv över Hornborgasjön, hans anteckningar och bilder är nu räddat för framtiden. Vi har hittat mycket i hans arkiv och berättar om hans upptäckter.

Medeltiden är en fascinerande tid, som vi gärna vill presentera efter hand, som nya fakta kommer i dagen. Du vet kanske att medeltidens kungar, kloster av betydelse slott och herresäten omgärdar sjön. Vi arbetar på det. Tre viktiga kyrkliga inrättningar skapas runt Hornborgasjön Skara, Varnhem och Gudhem. Vilken annan trakt är så kyrktät.

Musik finns ju också så lyssna till Susanne Lind.  Du väljer själv! Musikteatern Trätornas Träsk blev en succé. Den spelades våren 1999. Den handlade om sjöns hela 1900 - tals historia, där Swanberg står i centrum. Följden av denna opera var att Naturvårdsverket, snabbt avhände sig ansvaret för vidare handläggning av sjön.

Debatter skall vi heller inte glömma. Här har vi samlat debatter, som är aktuella runt Hornborgasjön. Tidigare debatter om företagshälsovård, miljövård, mögel, radon, hälsa och miljö och soldaters psykiska hälsa finner Du här.

 

En vårdikt från  1980 talet

Våren har satt i halsen i år
med regn idag och snö igår
Rådjur och tranor de lider 
och i min själ det svider.
April med snö gav fåran gô
och helst vill jag lägga mig ner och dö


Mina vårkänslor har fått sig en kyss
men stopp! Jag såg en solstrimma nyss!
Jag struntar väl i om våren är sen,
om att min psykiska energi är klen,
ty under drivan det spirar en knopp
av växtkraft, kärlek och hopp.

den skrevs någon gång på 80 talet och lästes i Skaraborgsradion

 

[ Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]
Heljesgården ] Kapellet i Hornborga ] Kultur i Hornborga ] Bygdemusik ]