Gårdarna i Båltorp

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Gårdarna i Båltorp ] Nestegården ] Gyllenstings släkt ] Skiftet Båltorp ]
[underordnad]

 

Nestegården 

har en egen sida 

Båltorp Björkbacken

 
½ ligger på Södra sidan av Båltorpsvägen.

1824-31 Sven Svensson f1788

torp från Gudhem med fru kommer 24 och flyttar till Mölltorps alunbruk 31. Barnen Sven och Anders
1831- torp Jonas Fogelqvist f1781 från Hakåsen kom 31. Presten kommenterade mycket svag person. Var först torpare på Nestegården och Nybygget sen här. Barnen Olof f1806  och Greta som jag återfann på Sörgården Ulfstorp

Johan Alfred Andersson

f1850 var född på Lunnen och gifte sig med sin kusin Julia från Nestegården. Han finns här som brukare före 1900, men dör redan 1914 och efter sorgsamma dödsfall av två av barnen i 20 års ålder och en konkurs tvingas de bort 1933. Under första delen av 1900 talet många pigor och drängar, likaså under 20 talet. Julia hade en släkting på Lunnen så att familjen kunde åka dit och Gillis arrendera under en period från 1933 fram till hennes död 1938, varpå övriga familjen återsamlas i Häggum 1941. 

Ungkarlen och sonen Gillis Andersson hade så fina hästar och han tvingas till Källegården i Häggum, där han redde sig gott.

Enok och Viktoria Larsson

förvärvade gården 1933 men kom nog hit redan 23, då den räknade 24 åker och 21 skog. Huset byggdes 1870. Ekonomibyggnad 45 med plats för 4 hästar och 20 nöt. Paret går bort på 60 talet. Barnen Daniel, Elvy, Inger och Kerstin. De stannat över 50 i alla fall 

sonen Daniel Larsson 

brukar gården 

Båltorp Björkbacken


 ligger på S sidan av Båltorpsvägen och återuppbygges 1870.

Började som torp på 1845-52 då med Lars Andersson f1791 Hackars Lars från Ingatorp kallad.

Johan Alfred son till Nissen på Hof gifte sig med Julia dotterdotter till Jonas på Stommen 1884. och det är brukligt att paret börjar sin karriär på ett nytt ställe i samband med sitt äktenskap. Av barnen minns vi

 1. Gillis som tvingades flytta till Källegården efter svågerns affärer på Stora Weka. og
 2. Anna dör i 30 års ålder
 3. Alice och
 4. Anders skördas av spanskan
 5. Rut gifte sig med Carl Pettersson som spekulerade bort på St Weka och drog med sig många i Sätuna i 1927. barnlösa.

Enok och Viktoria Larsson

förvärvade gården 1933, då den räknade 24 åker och 21 skog. Huset byggdes 1870. Ekonomibyggnad 45 med plats för 4 hästar och 20 nöt. Paret går bort på 60 talet. Barnen Daniel, Elvy, Inger och Kerstin.


Båltorp Enåsen

Båltorp 5'7 den Östra av gårdarna Ivars

1901-31 Lillebon Gustaf Andersson

från V Kleva f1872 förvärvar gården 1901. Han gifter sig med Ida sondotter till Sjödal i Hulebäckars. Av parets barn minns vi Elsa, som gifter sig med handlare Sven Persson nere i byn. Sonen Ivar som sedan tar över gården.

 • Ester dör vid 16 års ålder
 • Annie Signhild og till Falköping
 • Elsa gifter sig med Sven Persson handlaren i Sätuna
  • Björn tar över Maxi i Skövde
 • Ivar se nedan
 • Holger till Skövde
 • Lisa till Örgryte
 • Karina bor hos syster.

Ivar Andersson

tar över efter några år sam arrendator och driver gården med sin hustru Syster från Uddeberg. 13 ha åker och 4 skog, huset byggdes 1880, Ekonomibyggnad från 1913 för 4 hästar och 13 nöt. Efter Ivars hastiga bortgång får Syster hjälp av svågern Holger, som under 3 år avvecklar gården. 

Inez och Ulf bodde här ~18 år.
Tomas och Marie Löfving 


Båltorp 5'2 Rappens

1878- 01 Anders Svensson

f1844 äg ½ mtl drev en affärsrörelse här men han sykvesterade. Här ha legat en affär som var en filial till Liljedal. I samband med detta Alfred Jonsson från Rådene. Efter konkursen återvänder han till Liljedal med sin fru Märta, där han avlider 1917.

01-03 Bernt Ivar Jonsson

är här som arrendator efter Anders Svensson och stannar två år för att fortsätta på Kullen i Gudhem. Blir Ivar Jonsson på Södra Västorp. Efter detta så delas tydligen denna ½ i två brukningsenheter.

1903-19 åter 1924- Alfred Johansson Rapp

f1867 kom från Mossebo och tar över Båltorp 1903 och flyttar till N Sniken 1919, gift med Elin Sjödal även hon en av Hulebäckars barnbarn. Han kommer tillbaka 1924 igen och fortsätter att bruka. som tidigare varit mjölnare i N Snikens qvarn gift med Elin Sjödal även hon en av Hulebäckars barnbarn. 

 • Olga Rapp gift med Hjalmar Edvard Johansson f1890 kom fr Kyrkefalla 1922-25 och återvänder var gift med Olga Rapp vilket förklarar deras närvaro.
 • Sonen Oskar gifter sig med Hilda 1819 men hon går bort redan 1922 och deras barn sprids för vinden. Oskar anlitar därefter Alida som hushållerska och vi återfinner honom senare som brukare av St Weka nere vid Tjursbacke.
 • Elna Sofia gift och flyttar till Tibro.
 • Sonen Elof Rapp Johansson tar över 37-44. Sven Olof kommer åter 1948 och stannar över 1950. 

Sven Johansson drev gården från före 50 till 55 då han flyttade till Hornborga. 
Oskar Gustaf Johansson köper gården 54 och kom från Lerdala 
Sonen Elof Rapp Johansson tar över och gifter sig med Matilda och deras dotter Vendela.
Rune Karlin från Backen tar över efter att ha vunnit på tips 1960.


Båltorp 5'8 Sjödal Gärdet

skiftet -01 Anders Petter Larsson

f1841 kom från Torstensgården Segerstad men var av Uddagårdssläkt och lämnar för Malma 1901 och lämnar tydligen över denna gård till Sjödal. Han blev enkman redan 1883 och hade fyra barn. Han klagade vid skiftet att vid husvärderingen var icke iakttaget, att en klaganden tillhörig stall- och svinhusbyggnad var sammanhängande med Anders Petter Larssons omyndiga barns byggnader, vilka ålagts utflyttning och som, då dessa revs, också måste rivas och tillbyggas. Yrkade ersättning. Han gifte sig med Kristina Karolina från Varnhem.

 • Alma
 • Anna hamnar gift i Ljungskile
 • Albin Broddelius
 • August urmakare Segeltorp Huddinge

1901-08 Gustaf Johansson Sjödal

f1833 ¼ kommer 1901 från Isaksgården, men dör redan 1908. Sonen tar vid. Vi kan väl berätta att han från början var skomakare vid Hulebäckars och var gift med Sjödals Lotten. Hon var krum och krokig och dog som änka 1925. 

 • Henning brukade Isaksgården och övertog här men dog 1909
 • Matilda dog vid tre års ålder
 • August skomakare men bodde på Enåsen
Hjilmer berättar: Gustaf Sjödal var en i alla avseenden förståndig och framåtsträvande karl, som kom sig väl före och så småningom skapade sig en god ställning inom socknen över en lång rad små och nybyggarställen. Från sitt torp här vid Hulabäcken flyttade Sjödal snart nog upp till detta ovanliga vattendrags källomgivning. Där nedsatte han sig först som nybyggare å Lilla Paris utmark, där han efterträdde den därifrån till Storegårdens utmark flyttande s.k. Marka Lars, varest han då gift fick sin första son, Henning.
Efter att ha varit några år här, tog han sitt hus på ryggen, som det heter och flyttade till en vid sätunaskiftet utflyttad men ännu ej bebyggd och uppodlad hemmansdel av Isaksgården, belägen å den från Markars rakt motsatta sidan av Vipemossen, där sonen August föddes, vilket hemman ( mtl) han sedan 1875 inköpte av häg. Alfred Johansson på Berg, som ärft det efter sin fader Johannes Håkansson i Paris. Efter samma arvlåtares måg övertog Sjödal något senare (1883) genom hans svåger August f. i Paris dennes arvslott bestående av Stora Paris utmark, som av honom var bebyggd med nya hus men övergivits för amerikaresa. Sjödal överflyttade nu till sistnämnda ställe och sålde efter hand det förra samt hade väl där ämnat bli bofast - om han icke vid egendomen Wekas styckning år 1894 tyckt sig böra vidga stället samt inköpte en lott av denna gårds nära belägna utmark och därigenom fått smak för att äga ännu mera. Genom denna sin affär blev Gustaf ägare till den mark fadern som torpare innehaft.
Kulmen på sina förvärvsbegär nådde Sjödal 1901, då han tillsammans med sin bror Johannes måg, mjölnare Alfred Johansson Rapp inköpte mtl av det gamla Gyllenstingska säteriet Båltorp, varav han och sönerna i sin livstid innehade sin hälften. Därmed var det också slut på Gustaf Sjödals aera som torp- och utmarksbebyggare, ehuru han i egenskap av hemmansägare hade del däri och bibehöll äganderätten av den från Weka köpta utmarken.

1908-09 Sonen Henning Gustafsson Sjödahl 

f1860 på Skarpås under St Weka kom 1901 till denna utflyttade del av Båltorp, men dog blott ett år efter sin fader.

1909 -37 sonen Johan Einar Henningsson och farbrodern August Gustafsson.

tar över och brukar denna del av gården. Här tjänar Svea Torbjörn under 7 år innan hon flyttar till Dahléns. Här tjänar under denna period 1926 - 33 Edit Johansson från Åsle samt Bertil Johansson LarsSvensgården Hornborga. sålde 1937 

1913-37 August Levin Gustafsson Sjödal 

fanns här före 13 och över 31 han står som brukare och ägare av ¼. Under honom tjänade ett stort antal pigor och drängar, då han inte hade någon familj. Hans kyrkliga anonymitet kan bero av att han hellre kallade sig Adolf Osvald. Han flyttar senare till Enåsen.

Holger och Ivar Andersson 

sambrukade med den östra gården. 

35-44 Nils och Vendela Fält

Nils var anställd vid Kungl. Livregementets dragoner 1912-1915 och var korpral vid kontraktstiden utgång, arbetade på SKF i Göteborg fram till 21 arrenderade en gård i Gökhem och sedan 23 som brukare av jord i Sjödals Båltorp. Han var från en gedigen soldatsläkt från Friggeråker. Förklaringen till detta är att hans svärmor var delägre i denna gården, men på vad sätt får vi forska i mer. Han var aktiv i hemvärnsplutonen och var stf gruppchef i Sätuna hemvärnskår. Arrenderar tillsammans med broder Lilla Weka, och sedan arr av Helsingegården från 1923, arr Skattegården Holöja 1935 återkommer han till Båltorp Sätuna, vilken gård han sedan innehaft till sin död 44. Hans änka och barn tar över

-57 bröderna Gösta och Kurt Fält

tar över och mor Vendela finns med. Sedan brodern Rune avlidit 1956 tröttnar Gösta och ställer till auction och överlämnar gården till efterträdaren. Familjen säljer sedan till Lindströms och familjen flyttar till Sörby 57.

1957-77 Simon och Lisa Lindströms 

förvärvar 1954 då den beskrivs med 15 åker och 7,5 skog. med plats för 2 hästar och 10 nöt. med de fyra pojkarna Rune Kurt Sture och Sten. 

1957- sonen Nils Gunnar Lindström

gift med Rut har två söner här och tar samtidigt hand om sina föräldrar.


Lunnen

Huset byggdes 1869. Stall af sten och trä med plats för 4 hästar, lada från 1864 plats för 20 nöt.

dottern Maja Stina Jonsdotter f1827 fick denna del av Båltorp på sin lott. Hennes man är 

(1855- )1869-1893 Anders Gustaf Johansson.

son till Nissen på Hof f1823 gift med Maja Stina f1827 dotter till Jonas på Stommen i Bolum. Anders lär ha flyttat till Båltorp redan omkring 1855. Maja Stina ärver denna del av Båltorp efter Jonas på Stommen som köpt halva säteriet 1848. Barnen voro

 1. Johan Alfred född på SvenNilsgården och vi återfinner på Björkbacken.
 2. Frans Gustaf på Lunnen f1854 tar över gården
 3. Emma f1857 återfinnes här på Lunnen gift med folkskolläraren i Rångedala. Emma återflyttar till fädernegården som änka.

Anders Johansson klagade i samband med skiftet av Båltorp över att ha bekommit sitt nya läge i Lunnagärdet, där jordmånen var mycket sank och vattensjuk samt hade ett lågt och plant läge, som tarvade mycket arbete med utdikning, helst vattnet måste beredas gång över landsvägen och andras ägor. ”Utom det att den åsatta graderingen ändras och hjälp till diken och gödsling lämnas blir jag icke belåten”, förklarar han med yrkande om ersättning. ”Den av mig mistade öppna åkerjorden har medfört en tvåfaldig förlust, emedan jag nu får odla skogbeväxt mark i stället och till på köpet betala odlingsersättning. Den s.k. Lunnen, av vilken jag måste odla, fordrar mycken rothuggning och bearbetning innan den blir möjlig för redskap och jag bör således hava i stället för att giva odlingsersättning. Detta förhållande grundar sig väl på Förening, men meningen var icke vid dennas ingående, att så svårbruten mark skulle ingå i beräkning, utan endast slät mark”. Men ingen i rätten ville lyssna.

3/4 arr under honom är Alexander Johansson som kom 1911 från Gökhem, och eventuellt en Petter Larsson Hångsdala ¼. Många pigor och drängar passerar här 1900 talets första år.

1893-1925 Frans Gustaf Andersson

f1854 gift med Valfrida Carlsdotter från Kungslena får två egna barn, som går i från dem i unga år. FD Elsa stannar kvar på stället till sin död 1969. Änkan Valfrida arrenderar ut till Gustaf Johansson och dottern stannar till sin död 1969.

 • 1913-19 Arrendator Alexander Johansson f1864 fanns redan 13 och stannar till 1919. 
 • 1919 David Vilhelm Johansson f1895 från Gökhem 19 till Börstig efter några månader. 
 • 1918-27 Arrendator Carl Georg Andersson f1885 1918-27 och flyttar till Grolanda 
 • 1928-33 Arrendator Otto Einar Johansson f1886 Slöta, kom fr Bolum 1928 och stannade till 1933.
 • 1933-41 Gillis Andersson från Björkbacken arrenderar från 1933 fram till 1941 då han ju flyttade till Källegården Häggum. Erland Spång är dr här 34-40 innan han börjar hos Nilsson. 
 • 1941-49 Nils Ivar Emanuel Åkegård f1911 kommer samma år han gifter sig och arrenderar från 1941 till 49 då de vända åter till Storegården Borgunda. 
 • 1949-52  Syskonen Carl Gustaf, Folke och Anna Gustafson f N Vånga kommer 49 och stannar till 1952 då de flyttar till Marka.  
 • 1852-58 en åldrad Gustaf Reinhold Johansson kommer 52 till 58 men han har många duktiga söner som hjälper till, bor i den västra delen.
 • 1958-60 Gustaf Carlsson f1925 kom från Håkentorp 58-60
 • 1960-62 Erik Gustaf Nilsson f1914 kom 60 - 62. 

Småskollärarinnan Signe Palm bor här från 66-68.

1925-1956 Änkan Valfrida

1969-77+ Handlare Sven Perssons dotter Kristina

köper Lunnen 69 och stannar över 77.
SNF:s ordförande bor här en tid kring 2000. 

[ överordnad ] Start ] Båltorp ] Gårdar ] Soldater ] Fattiga ] Storskiftet i Sätuna ] Laga skiftet ] Kyrkan ] Namn i Sätuna ] Sägen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Gårdarna i Båltorp ] Nestegården ] Gyllenstings släkt ] Skiftet Båltorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]