Textsida för Hwassagården

[ överordnad ] Start ] Stommen ] N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Bouppteckning efter Sven Jönsson Hwassagården.
Uppgift med Gudhems hds vinter Ting 1823.
År 1823 den 28 januari Blef På Begäran Laga Boupteckning förrättad efter Rusthållaren välförståndige Sven Jönsson i Hwassagården Hornborga, som med döden afled den 13de uti innevarande månad. Och efter sig lämnande änkan Regina Larsdotter; Samt 2ne myndiga Barn, en Dotter Maria Svensdotter, gift med Rusthållaren välförståndige Jan Jansson i ArfvidMikaelsgården Hornborga och en Son Jöns Svensson, Egendomen og opgafs af före nämnda änka och Befans som följer.
_________
Silfver
1st Bägare om 4 lods vikt 32 p Lodet 2.32; 2st d:o Gamla och Bruttna 2.; 3st Tumblare 1.-.-; 1 Dussin matskjedar af metal 1.16.- ~7.-.-.
Malm
2st Grutor -.40.-;
Koppar
1st bränvinståg med behöör 5.16.-; 1st Kjittel af tt 20 p marken 7.4.-; 1st Kjittel 14 tt ā 14 p marken 3.38.-; 1st d:o 8 tt 12 p mk 2.-; 1st d:o 8 tt p d:o 3.16.-; 1st Gl tappskåhl -.16.- ; 2st Påtter -32.- ; ~22.26.-
Tenn
1st Djupt faat 1.8.-; 5st djupa taldrikar 1.8.-; 3st flata d:o Gl -.8.-; 1st Stoop -.32.-; 1st Skåhl -.12-; 3st ljusstakar -12-; 1st Gl Bägare -.4.- ~3.36.-
Järnsaker
1st Gruta med grepa 1.16-; 1st d:o utom d:o -.32-; 1st d:o - d:o .32.-; 1st Kanna med plåt -.16.-; Brandring -.12.-; 1st d:o mindre -.4.-; 1st Köttestör -.8.-; 3st ved Öxar -.24.-; 2st Tälg Öxar -.16.-; 4 st håfwar -.24.-; 4 st Boor -.8.-; 4st HuggJärn -.6.-; 2st Sågar -.16.-; 1st Bandknif -.2.-; 1st Ny höfvel -.4.-; 4st Liar med orf 1.--, 10st d:o utom d:o 1.--; 2st skjäror -.2.-; 3st Talgknifvar -.4.; 1 dussin Bordsknifvar med gaflar-.16.-; 1st Spada -.8.-; 1 st hoftåg -8.-; 1st Eldtång --6; 1st Skråalåda -.4.-; ~9.34.6
Träsaker
1st Bord 1.--; 1st mindre Bord -.8.-; 1st Rundel -.4-; 1 par stor stolar -.8.-; 3 Par d:o sämre -.6.-; 1st Höga stol -.2.-; 2st Pallstolar -.2.-; 2st soffor 2.11.-; 1st Skåp 1.16.-; 1st hörnskåp -.8.-, 1st d:o -6.-; 1st kista med lås 1.24-; 1st d:o med so -24.- 1st utom d:o -.16.-; 1st d:o utom d:o -16.- ; 1st d:o d:o -.8.-; 1st skrin -.8.-; 1st d:o -.4.-; 1st Brögg reda med alt tillbehör 1.32.-; 2st Drikestunner 2.--; 1st d:o mindre -.24.-; 2st Kahr med Lock 1.8.-; 2st d:o utom d:o -.32.-2st d:o d:o .29.-; 2st d:o d:o -.24.-; 1st Salt Bälg -.20.-; 1st Kahr med Låck -.12.-; 5st d:o utom d:o 1.16.-; 1st Låde såå -.12-; 1st vattu Såå -.4.-; 2st Gl d:o -4.-; 4st stån tunner-.8.-; 10st spill fwedingar -10.-; 3st d:o d:o -3.-; 3st Gl tunner -6.-;3st Spanner med Lock -.24.-; 2st Tunnor -.4-;3st Butter -8.-; 4st Stogar -4.-; 1st Dricka Kanna med stop -8.-; 1st Bränvins butelj -.16.-; 2 st d:o mindre -16.-; 3st flaskor -16.-; 1st mjölkestop med Sihl -6.-; 6st Sihlfat -12.-; 4st flata d:o -4.-; 3 Dussin taldrikar -18.-; 2 d:o matskjeder -6.-; ~17.11
Mansgångkläder
1st Kappråck 2.24-; 1st Blååklädning 3.16-; 1st Gråå d:o 3.12.-; 1st Gråå råck 2.--; 1 st d:o d:o 1.32.-; 1st d:o d:o 1.16.-; 1st d:o d:o 1.--; 1st Skin Kåld -.32.-; 3st västar -.32.; 1 st d:o d:o -16; 1 Par Gla Böxer -12.-; 1st Hatt -24.-; 1st d:o sämre -8.-; 1st mössa -8.-; 1st Bindmössa -16.-; 1st nattmössa --8; 1 Par Skogsvantar 6.-; 1 par fingervantar -4.-; 1 par fingerhanskar -4.-; 2 par Strumper 1.16.-; 2.- d:o sämre 1.--; 1 dussin Lärfvtskiorter 8.--; 1 d:o af Blängare 6.--; 3st nattkapper -16.-; 3st halsdukar 1.8.-; 2st näsdukar -12.-; 2 par Stöflar 2.16.-; 3 par skor 1.--; ~39.22.8
Säng og linkläder.
1 bollster ā Ett 8 p marken 6.32.-; 1st d:o 2 Ett ā 6 p marken 5.--; 2st duner 3.--; 4st Kuddar 2.16.-; 1st Långduna 1.4.-; 2st Stopptäcken 3.--; 2st d:o sämre 2.--; 3st Lärofts Lakarn 3.--; 5st Blågarns Lakarn 3.--; 4st Sämre lakan 1.18.-; 2st Dukar 4.--; 2st handukar -.24.-; ~34.46.-;
Åker och Kiörredskap
1st järnaxelvagn 4.24.-; 1st Träaxel d:o 2.16.-; Gåfve vagn 2.16.-; 1st d:o d:o 2.--; 2st Gödselvagnar 1.16.-;1st Kiärra 2.--; 2st Krokar med Ok 1.40.-; 2st harfver 1.--; Åder vält -.8-; 3st Gl Krokar utom bil -.8.; 1st skrinda 1.16-; 1 Par Kjälkar med deått 1.16.-; 1 Par d:o utom d:o -32.-; något redskaps Björke 1.8.-; 2 Par selar med töm 2.16.-; 1st ridsadel med Betsel 1.--; 2st wäslingar med jordingar 1.32.-; 1st d:o mindre-.16.-; 1st fodergarn -.16.-; ~27.46
Diverse Saker
1st wäggur 3,--; 2st Gl flaskor -.16-; 2st Buteljer -8.; 2st Djupa lerfat -6.-; 4st flatt d:o -2.-; 4st Talldrikar -4.-; 3st Korgar 3.--; 2st Oste Kahr -2.-; 6st Säckar 2.--; 1st fodersäck --4; 2st Slipestenar -32.-; 1st Väfreda med alt tillbehör 2.12.-; 2st Spinråckar -.24.-; 1st Garfvel -.1.-; 2st Vindlar -4.-; nuamålete-24.-; nua testamentet -16.-; 2st PsalmBöcker -4.-; ~10.14.4
Kreatur
1st Brun häst 30.16,-, 1st d:o d:o 16.-; 1st Oxe 16.8.-; st, Koo 12.--; 1st d:o 10.--; 1st d:o 10.-; 1st d:o 8.--; 1st 8.--, 1st Stut 4.--; 2st Kalfvar 4.--; 6st fåår 6.40.-; 2st sogger 6.--; 2 st d:o mindre 2.--; ~133.16-

Fastighet
3/2 hemman efter fast värderat uti skatte Rusthållet under No37 af Kl. Västgiöta Regemante och Gudhems kompani Hwassagården Hornborga wärderat till 1111.5.4
Summa 14.18.13.10
upteckning och värdnings arfvode 2.--
Sålunda vara efter Bästa wett och vilja upgifvit af ingenting undandölgt som med Ed stöda kan om påfordras ……Regina Larsdotter änka.
Uptäcknings och värderingsmänd Johannes Samuelsson, Anders Andersson, Anders Svensson nämndemän.
De fattigas andel betald med 1 Rd 37 Sh 2 quittr G Bratt Pl
---------------------------------------------
Bouppteckning efter Regina Larsdotter
Uppvist vid ting med Gudhems häradd den 1826-11-01.
År 1826 den 9 Maj blef på Begiäran Laga Boupteckning förrättad efter änkan Regina Larsdotter i Hwassagården Hornborga, som med döden afled den 1ste i innevarande Maj månad och efter sig lämnade 2ne myndiga barn, en son Jöns Svensson och en dotter Maria Svensdotter gift med Rusthållaren välförståndige Jan Jansson i ArfvidMikaelsgården Hornborga och - Egendommen uppgafs af undertecknade, befans som följer.
Selver
1st bägare om 4 lods wigt a 32 p lodet 2.32; 2st d:o Gl och Bråttne ā 2.-.-; 3st Tumblare 1.0 ; 1 dussin matskiedar af metal 1. ~6.32
Malm
2 st grutor -.40.-
Koppar
1st Brännvinstråg med tillbehör 5.16; 1st Kiettel 1 Ett ā 20 marker 7.4.-; 1st d:o 14 Ett ā 14 p mk 3.32.-; 1st d:o 7 tt 20 p mk 2.44; 1st Gl tappskåhl .12; 3st Påtter .32 ~20.2
Tenn
1st Djupt fat 1.8.-; 5st djupa tallrikar 1.8.-; 4st flata d:o 8.-; 1st Stoop .32.-; 1st Skåhl .12.-; 3st ljusstakar -.8.-; 1st Gl Bägare -4.-; ~3.32.
Järnsaker
1st gryta med grepa 1.-.-; 1st d:o utom d:o .32; 1st d:o d:o .32.-; 1st kanna med plåt .12, 1st Brandring -.8.-; 1st d:o mindre -4.; 1 liten pottestör -8. ; 1st vedöx -8. ; 1st Tälgöx -.8. ; 2st Skivor -.2.-; 3st Talgknifvar -4.- ;1 dussin Bordsknifvar med gaflar-.16.-; Spade -.8.-; 1st Hammar med tång -8.-; 1st Eldtång --.6; ~3.4.6
Träsaker
1st Bord 1.--; 1st d:o mindre -4.-; 1st rundel -4.-; 1 par stor stolar -8.-; 5st gl d:o -6.-; 2st Bogstolar -4.-; 2st Pallstolar -2.-; 2st Soffor 2.--; Skåp 1.--; hörnskåp -8.-; d:o d:o -6.-; Kista med Lås 1.24.-; d:o d:o -24.-; d:o utom d:o -16.-; d:o d:o -.16.-; d:o d:o -8.-; Gl d:o med lås 1.20.-; 1st skrin med d:o -16.-; 1st d:o utom d:o -4.-; Bnöggweda med tillbehör 1.24.-; 2st Drikes tunner 2.--; 1st d:o mindre -16.-; 2st Kahr med lock 1.8.-; 2st d:o utom d:o -32.-; 4st d:o Sämre 1.--; 1st Gl kahr -.8.-; 1st Salt Bälg -20.-; 1st Låda såå -12.-; 3st Spänner med Låck -24.-; 2st Stån tunner -4.-; 3st Bötter -8.-; 1st Drickes Kanna med stoop -8.-; 1st Bränvins Kutting -16.6-; 2st d:o mindre -16.-; 2st flaskor -8.- ; 1st mjölkestop med Sihl -6.-; 6st Silfat -12.-; 4st flata d:o -4.-;2 Dusin taldrikar 12.-; 2 d:o matskedar -6.-; ~19.34-
Kvinsgångkläder
1st Svart Kamlots klädning 2.24-; 1st d:o d:o 1.16; 1st Lågs klädning 1.32.-; 1st d:o d:o 1.24.-; 1st d:o d:o 1.16; 1st d:o d:o 1.8.-; 1st d:o d:o 1.--; 1st d:o d:o 1.--; 1st d:o d:o 1.--; 1st 1st d:o d:o 1.--; 1st tågd Klänning 1,--; 1st d:o d:o 1.--; 1st d:o d:o 1.--; 1st d:o SkinKledning -32-; 4st kjortlar 2.--; 4st d:o d:o 1.8.-; 2st Nattund tröjor 1.--; 3 lifstöcker -16.-; Såcker och förkläde 1.--; 3st Bomuls d:o 1.--; 3 st randiga d:o 1.16-; 2st Sämre d:o -16.-; 2st Bomuls d:o 1.--; 2st randiga d:o 32.-; 2st d:o d:o Sämre 16.-; 2st Bomuls d:o 1.--; 2st randiga d:o 32.-; 2st d:o d:o Sämre 16.-; Silkes Mösser med stöcken 1.12.-; 2st d:o utom d:o -16.-; 1 dussin Läroft Lintug 6.--; 1 d:o Blag garns d:o 3.--; 1 par finger hanskar -12.-; 1 par fingervantar -4.-; 4 par Bättre och sämre strumper -32.-; 4 par bättre och sämre skoor 1.--; 1st Kolt 3.--; 1st Gl d:o 1.8.-; ~44.4.-
Säng og Lin Kläder
1st Bollster 2 Ett 8 p marken 6.32-; 1st Bollster 2 Ett ā 6 marker 5.--; 2st duner 3.--; 4st Kuddar 2.16.-; 1st Långduna 1.4.-; 1st Bollster i Ett 15 mk 4 p mk 2.44.-; 1st Duna 1.24.-; 1st Kudde -.16.-; 2st stopptäcken 3.--; 2st d:o sämre 2.--; 2st d:o d:o 2.--; 4st Lärofts Lackare 4.--; 4st Blaggared d:o 2.80; 2st Sämre täcken -.32.-; 2st Dukar 4.--; 2st Handukar -.24.-; 30 Gl lärvft ā 10 p mk 6.12.-; 4 Gl Blaggare 8 p á 6.32.-; ~54.4
Diverse Saker
1st Väggur 3.--; 1st Glasflaska 8.-; 2st Bouteljer -8.-; 4st Lertaldrickar -8.-; 3st Korgar -3.-; 2 st Ostakahr -2.-; 4st Såckar 1.16.-; 1st väfreda med tillbehör 2.--;2st Spinnrockar -24.-; 1st harfwel -.1.-; 2st vindlar --6; nya målet -24.-; ~7.46.6
Böcker
Nya Testamentet-16.-; 2 st PsalmBöcker -8. ; Sjond Sånga -.8.-; Andelig Dufvoröst -.4.-;
Kreatur
1st rödpalmig Koo 12.--; d:o 10 ; d:o 8; Stut 4.--; 3st fåhr med lamb 1.16-; 2st d:o utan d:o 1.--; st Sugga 2.--; st d:o mindre 1.--; ~39.40-
Transport 200.35.-
Fastighet
3/2 hemman efter fast räcknadt uti Skatterusthållet No 34 af Gudhems Compani vid Kongl Vestgiöta Regemente Hwassagården Hornborga värderat till 1111.5 4
Summa 1311.40.4.
-----------------------
uptecknings och värdnings arfvode 2.--
-------------------------
Sålunda svara Efter Bästa vett och vilja upgifvit och ingenting undandölgdt som med Ed Störkas Kan om så Påfordras Jöns Svensson Jan Jansson arfvingar.
uptecknings och värderingsmän
Johannes Samuelsson, Anders Andersson, Anders Svensson. Nämndemän.

De fattigas andel betalde med 1 Rd 30 sh 10 2 Bco quitterar Bratt p1

[ överordnad ] Start ] Stommen ] N Skattegården ] Hwassagården ] Bosgården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]