Uddagårds Qvarn

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Uddagårds Qvarn el Västorps Qvarn, Vräkefors och Skråla.

Tullqvarn skattelagd enligt resolution 1739 ehuru i ringa läge. 1796 hade Lars Andersson, Sven Jonsson och Jonas Persson i Uddagården instämt två drängar från Stora Torpa (Anders Larsson och Jonas Larsson) för att de våldsammeligen nedrivit uppmurade qvarndamm eventuellt på order af serg Hellensierna på Torpa. Bråket om äganderätten till denna qvarn avgjordes då riksdagsbesök hindrat de vidtalade att inställa sig. Härvid bestämmes att Uddagården fritt får disponera qvarnen mot att denne Jesper Svedenborg för Västorp får viss skattefri mäld.

Mjölnare Anders Torstensson finns här 1762

Mjölnare Lars Månsson fanns här 1745 1759 och var instämd af soldaten Jonas Fagermans hustru att svara för en dem emellan gjord hästhandel, som resulterar i att han återfår hästen felfri och att hustrun lämnar ifrån sig de 5 Rd som hon erhållit i handpenning.

1816- Mjölnaren Anders Jansson

 f1782 Bolum flyttar med sin fru till Torstensgården Hof 16,

Per 90-1817

 • Nils Andersson f1765
 • Johannes Larsson f1767
 • Erik Olofsson f1776

Mjölnaren Nils Andersson f1765 vet vi flyttar till Falköping 94. 

 • Erik Olofsson f1776 Segerstad var mjölnare i här Västorps qvarn fram till 1808, stannar i Åkatorps qvarn med sin betydligt äldre fru till 1817 då han återvänder. som inhys på soldattorpen under Västorp. Uddagården q 1817-19 då han flyttar som inhyses under Västorp.

Jon Olofsson f1791 är mjölnare och vi vet att en Maria Jonsdotter f1784 från Västorp gifter sig till Qvarnen och tillsammans med Anders flyttar de 1816. Denne svärson flyttat 1828 till denna qvarn.

Johannes Persson hade tjänstgjort på Sniken minst 12 år och flyttar hit 1816 med försvinner till Öfvre Skattegården året därpå. 

1810 dyker kronolänsman Smedberg upp, han har gjort flera räder i socknarna bland skatte qwarnarna och funnit att man inte haft stadgade wikter och som nu hd Anders Larsson, Petter Larsson och Jean Olofsson äger och Anders Jonsson mjölnare så får de böta. No 92 1810 vinterting. Boten blir 3 Rd och 32 skilling som delas lika mellan kronan och åklagaren. 

 • 1818-före 1825 Lars Larsson f1752 kom 18 från Korsgårds qvarnen. och vi finner honom som inhyses fram till sin död 1827
 • Lars  Olofsson f1805 tjänar 1826 till 28 därefter Åkatorp 

Jan Olofsson Olsson

f1751 Segerstad står som Åbo Uddagården flyttar till Ähle 22 men återkommer som inhyses med sin svärson.  Han var gift med Bolla.

 1. Anders f1782 finns han som mjölnare här, men lär ha bott på Skattegården. Först gift med Maria och senare med Lille Munersa f1810
 2. Lars flyttade till Segerstad efter genomförda tre äktenskap.
 3. Olof dog under Finska kriget
 4.  Inga gifter sig  med Carl Persson från Marstrand
 5. Maria gifte sig med svärsonen Anders Olofsson f1791 från Varnhem kommer 1817-19 då till Ähle åter 1828 via Uddagården. Har svårt att lyckas. Han var gift med Maria åbodottern och får då sönerna
  1. Anders flyttar Dala
  2. Johannes kallas Lille Bon och arbetar sig fram till 1/10 OlofEsbjörnsgården.

Anders Olofsson

f1791

Lars Jansson

f1785 skrivs som ägare

Per Larsson

f1797 i Härlunda slutar som backstugesittare i Bolum. Gift med Annika från Falbogården. Hans son Petter Murnare startar Kaxa Qvarnen. Han är också känd som Lelle Goe Gammel. En annan son är Vassa Gustaf uppe vid Bjärsjön, och följdriktigt Munars Anners  och Lelle Skräddaren

Anders Gustaf Andersson

f1832 står efter Per i Gatan i hfl lämnar 66 

Anders Persson f1832

tillträder 66 och tjänar 60 talet ut flyttar 72 

Johansson Carl Otto 

f1836 sköter kvarnen bara ett år fr 73. 

Lars Johan Johansson och Emma Gustava Johansdotter

Vi vet att han var arrendator av Munkgården och säljer 1874 i samband med att barnen föds. De flyttar sedan till Amerika.

Sven i Qvarna Vräk i forsa

Sven Johan Andersson och hans Hustru Charlotta. Sven är kommen från bondesläkt från Pikagården men lär vara barnfödd i Torstensgården och förvärvar Qvarnen enligt följande köpekontrakt 1874.

Härmed upplåter och försäljer vi undertecknade vår andel för 3/4 mantal Uddagården dän så kallades Västorps qvarn mäd tillbehör till hämmansägaren Svän Johan Andersson och hans hustru Charlotta Andersdotter till evärdelig ägo på följande villkor.

1. Jorden skall bleva där som liger uppe vid qvarnen mällan kjäragården ängsdel äfter kartan samt ned till tvärgärdesgården i där maden blev bredare samt där gamla åkerrämsan, som sträker sig invid Västorps gräns och där gamla stengården ock så rätt ned till dän alen som står närmast skjön samt förbehåller sig säljaren väg på köparens jord på lämpligt ställe.

2. Jorden och qvarnen får tillträdas den 14 mars 1875 sådant dät nu och då befinnes med hus skog och hägnader samt ansvarar kjöparen för all hägnad som tillkommer honom.

3. Kjöpeskillingen är bestämd till ett tusen kronor som skall betalas i följande påster den 1 oktober 1875 mäd 500 kronor dän öv. dän 1 oktober 1876 med 500 kr alt med säx prosent årlig ränta från tillträdesdagen till full liavid är sked.

4. Nödiga åtkomsthandlingar lämnas på ostämplat papper då full liqvid är sked. Sålunda avslutas och överenskommet som skedd i Uddagården Bolum d 11 oktober 1874.

Lars Johan Johansson och Emma Gustava Johansdotter Säljare; Sven Johan Andersson hustru Charlotta Andersdotter kjöpare.
Vetnen: Anders Johansson Uddagården. Åtto Johansson i Västorps qvarn. 

Fem år senare får de lagfart.

Namnet kan ha kommit av stundtals strömmens väldighet och Skråla qvarnens illalåtande gång. Sven benämndes tillnamnet Vådlig, men var inte alls någon farlig karl utan tvärtom ehuru stor och kraftig med ovårdat helskägg och bistert utseende. Men vänligt sinnade människor kallade honom helt kort Sven i Qvarna.

I sin egenskap av mjölnare torgförde Sven ibland mjöl men som han var en rakryggad man och ej kröp eller krusade för någon, så hände det att han förtretade sina fina och kultiverade stadskunder genom att kalla dem Du. En gång kom en högvälboren och fin demokrat till honom, nöp i och kasserade mjölet i avsikt att pruta köp. Sven lät dock mannen veta det inget fel var på mjölet och gav honom därvid det oerhörda tillnamnet Du! Detta föranledde mannen att med en ringaktande gest fråga, i vilken rännsten han druckit Du-skål med honom. ”Ja, ja kan tro du ä en sånn, så du setter i rännstena å sölar!” blev då Svens rappa svar

Innehavaren Sven benämndes med tillnamnet Vådlig men var alls icke någon farlig person utan tvärtom, fast stor och kraftig, med ovårdat helskägg och bistert utseende.

År 1912 dör före detta qvarnegaren Sven Johan Andersson i en ålder af 72 år efterlämnar enkan Charlotta Andersson och i äktenskapet födda 10 barn sönerna Johan Albert, Jacob Albin, Karl, Emil Oskar, Döttrarna Tekla, Anna, Augusta Ada, alla myndiga, sonen Albin som då vistas i Norra Amerika. Barnen sprids över socknen enligt följande. 

 1. Dottern Ada, gift med Johan Gustafsson Bolum Samuelsgården
 2. Sonen Albin Forsell sekreterare Folkets Hus Stockholm.
 3. Sonen Albin Svensson, vistas i Norra Amerika.
 4. Dottern Tekla Manalina, gift med soldat Albert Lindqvist Stora Åsen Karstorp Skövde.
 5. Dotter Anna gift med arrendator Sanfrid Nilsson Stenstorp.
 6. Sonen Carl Svensson qvarnägare Västorps qvarn.
 7. Sonen Oskar Svensson smed Alingsås.
 8. Sonen Emil Svensson brandsoldat Mariestad. 
 9. Sonen Sven Forshell skräddarmästare Stockholm.

Hustrun Charlotta vårdas av sonen och sonhustrun och vill gälda vården med ett testamente eller som hon uttryckte det å ömmaste och mäst omtänksamma sätt vårdat och fortfarande vårdar mig. Några invändningar från barnen finns inte utan de tillskyndar detta.

Karl Fredrik Gideon Svensson och Anna Margareta Friberg

Vi börjar med att titta på ett protokoll med anledning av att paret valt att vara med i Baptiserna  i Hornborga och vi bjuder på detta i original. Anna var från Frimansgården.

1906-05-11 Kronofogdeprotokoll

Utdrag av protokollet fördt inför undertecknad Kronofogde i Skara fögderi å Sätuna den 11 maj 1906.

SD. Sedan hemmasonen Karl Fredrik Gideon Svensson från Uddagården och hemmadottern Anna Margareta Friberg från JonFrimansgården i Broddetorp af vilka den förstnämnde som är född den 20 juli 1877, är döpt, men icke konfirmerad eller inom svenska kyrkan begått nattvarden, samt icke heller tillhör fremmande trossamfund, anmält sig vilja inför mig ingå äktenskap i den ordning, som uti Konglig Förordningen den 15 oktober 1880 jemförd med Konglig förordningen den 31 oktober 1873 i fråga om äktenskaps ingående inför borgerlig myndighet föreskrives, hade, på grund av derom gjord begäran, blifvit bestämdt att sagda äktenskapsaftal skulle denna dag härstädes äga rum.

Kontrahenterna företedde åtföljda av vittnen.

Efter lysningsattestens uppläsande och sedan dervid utrönt blifvit, att något hinder för föreningen ej förefanns, tillfrågades kontrahenterna hvar för sig om de ville med hvarandra ingå äktenskap, hvartill de öppet och otvunget svarade ja; och förklarade med anledning deraf förutbemälde Karl Fredrik Gideon Svensson och Anna Margareta för äkta makar.

Till bevis över hvad sålunda förekommit och för att som äktenskapskontrakt gälla, skulle utdrag af detta protokoll kontrahenterna meddelas.

Som ovan Ex officio A Surkman.

1908 försäljer föräldrarna till sonen för 1500 kr med villkor att föräldrarna kan under sin livstid få bo kvar i huset. 

Karl Svensson får en räkning på en Brandstodsförsäkring där han får använda högst 2 Amp smältproppar. Ytterledningar 220 volt 50 per 16 mm2 järntråd.

Karl är en mångkunnig man jordbrukare, smed, mjölnare ehuru de sista mäldern sker i början av 1920 talet, fiskare och slutligen snickare.

Sven Svensson

Bland barnen tar Sven över qvarnen och lever där ensam och går i föräldrarnas fotspår. Utvecklar sågverksamheten har en benstamp och fiskar så länge det nu går. Bostadshus, smedja, qvarn och ladugård finns noterat i en gammal handling. 
Krister Sjögren köper 95 och bygger om.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]