Auction i Törnagården

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Auktionsinrop
Gjorda av Anders Swensson, Törnag., Bolumstorp

No 782
Swensson Anders under Törnagården, Bolumstorp för inrop i Lars Andersgården den 27/4 1882 2 pallar 0.50

No 66
Auktion i Höberg, Häggum den 18/9 1912
Säng 1.75 bet kvitterat af Backg den 10/9 Carl Johansson

Auktion i Ringag den 6/4 1908
Diverse .30
Känger .60 = .90
Kvitteras A Holmgren

No 1674
Inrop i Munken, Bolum den 30 mars 1883
1 skänk 2.55
kvitteras

Inrop i Källeg den 18 Febr 1903.
Rock, buxer kr 1.60
Efter Jonas Isaksson den 24/2
Vedhög 1.30
1 krok .28 = 3.15
kvitteras Hvarfvén

Inrop å auktion å Korpr A Palms lösöre den 17/8 1906
Byxor 2.50
Rock 4.25
Do 6.-
Linne 1.50
Höfler 6.25
Summa 20.50
Afbet 10.-
Rest 10.50
Bet den 10/1 1907
Kvitteras

För inrop å auktion till Hofs har Anders Svensson betalat
1 råk 2 kr
qvitteras Hof den 23/12 1900 J G Hoffman

Inropat i Stommen den 12/3 1897
Lår 0.50 Kvitteras Hvarfvén

Inrop å auktion i Esstorp den 18/9 1908
En yxa 0.60
Kvitteras

Inropat hos Johs Pettersson under Perseg den 20/3 1897
Lintyg Kr 0.60
1 Täcke .80
Kuddar .10
2 stolar 1.25
1 klädning 1.05
1 Kofta .60
förkläde .30
Hufvudkläde .85
Summa Kr 5.55
Kvitteras Hvarfvén

Inropat hos Krut under Tomten Bolum den ½ 1899
2 stolar 1.-
kvitteras Hvarfvén

Inropat i Kärragården Bolum den 16/3 1897
1 kofta kr 1.75
ull 2.25
1 korg .50
lintyg 1.-
summa Kr 5.50
kvitteras Hvarfvén

Inropat i Häggum den 13/12 1901
No 42 5.25
Bet den 7/3 1902
Karl Johansson

Inropat i NordBredegården Bjellum den 17/7 1826
Kr 0.60
Kvitteras Hvarfvén

Inropat efter Kajsa Brandberg den 19/3 1896
Kuttinga m m 0.35
Säckar .25
1 lagg .25
1 förkläde .30
täcke 1.60
tjool 1.-
summa 3.75
bet qvitteras E O Hvarfvén

inropat i Munkg., Bolum den 27/8 1908
Wirke 7.-
Jonasa auktion :
Stop .25
Maddrass .75
Stolar .60
Summa 2.60

Inropat i Wäster Bredeg., Bjellum den 26/2 1896
Sockerskål 25 öre
Kvitteras
E O Hvarfvén

Inropat i Kappagården, Bolum den 2/4 1895
En Råck 7.-
Bet qvitt A G H

Inropat i Korpatorp den 11/4 1895
Varor för kr 11.-
Betalt qvitteras J G Hoffman

Inropat i OlofGrottesgården den 14/3 1884
Stakar 40 öre
Bet qvit And Eriksson

Inropat i soldattorp und Samuelsgården 25/4 1888
Ämbar 40 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat i Wästorp den 4 april 1888
Öxor 5 Kr 50 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat hos soldat Hägg den 21/4 1882
Kärra 1 Kr
Bet qvit And Eriksson

Inropat i Böka den 21 april 1883
Tröja 1 Kr 30 öre
Bet qvit And Eriksson

Inropat i Ektorp den 12 mars 1885
Skåp 30 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat i hemg Törnagården den 21/3 1886
Yx 90 öre
Hankar 45 öre
Råk 4-50
Summa 5 Kro 85 öre
Bet qvit And Eriksson

Inropat i Samuelsgården, Bolum den 31/3 1885
Böxor 2 Kr 25
Bet qvit
And Eriksson

Inropat i Släterödjan den 15 mars 1880
Handduk 1 Krona
Bet qvit
And Eriksson

Inropat hos soldat Boström den 15 april 1883
Sekt 30 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat i Stommen, Bolum den 23 april 1883
Talreka 25 öre
Byrå 2-25
Bunka 40 öre
Summa 2 Kro 90 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat å torp under Skattegården, Bolum den 2 April 1883
Besel 25 öre
Bet qvit
And Eriksson

Inropat i Skaffaregården, Häggum den 23/4 1903
Kalsonger 1.25
Byxor 4.-
Kvitteras E O Hvarfvén

Johannes Jonsson under Jägaretorp inropat på auktion hos Åsberg
Gamla Spadar 8 S
1 förkläde 32
1 par känger 40
1 höfvel 6
baketrug 6 s
sum : 1 Rdr 44 s
säckar 28
2 Rdr 20 s
betalt qwitteras 1865 J P Andersson

[ överordnad ] Start ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] Törnagården Enkegården ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]