Vester Bredegården

[ överordnad ] Start ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] NolBreagården ] Nord Bredegården ] [ Vester Bredegården ]
[underordnad]

 

Lars Herman Gyllenhaal äger både Västra och Norra Bredegårdarna vid storskiftet 1795 och det är troligt att han avyttrar den norra till Lars Andersson, som skrivs här på gården från 1807.
Före skiftet så fanns en Södra Bredegården. Nedan följer ett antal osorterade brukare och det är möjligt att det rör sig om 2 gårdsdelar av frälsegården men det går inte att separera dem mer.

Västra Bredegården 1 mtl

-1793 Per Andersson f1723 Ving har sin familj här. Maria var från Klostret i Varnhem

 1. Olof Persson f1760 kan ha avlidit här sannolikt i samma infektion ? som fadern
 2. Stina Persdotter f1764 gift med
  1. Petter Persson f1744 från Varola var brukare på olika gårdar i Bjellum
   1. Beata Gabrielsdotter f1727 från Hof
   2. Ingrid Arvidsdotter får dotter som dör på Tomten Bolum.
   3. och som sista hustru Stina ovan. Dottern Brita gifter sig till Nilsabo, med Anders Olsson från Sjogerstad f1797. Brita blir därmed stammoder till Berntes i Källängen.
  2. Bernt Flink Persson f1780 från Tomten i Bolum.
 3. Anders följer med mor till Ving 95.

1799-1803 Anders Andersson f1756 Stora Lycke är här sina tre år och återfinnes senare som inhys Röksgården

1807-14 Bernt Flink Persson

f1778 här på Tån i Bolum kom som dr från AndersGunnarsgården, sju år från 1807 gift med hemmadottern Stina här passerar ett antal gårdar i trakten och slutar på Svabens Torp. Fostrar fostersöner.

1807-1813 Petter Larsson f1774 kommer från SvenBengtsgården och flyttar runt bland många gårdar nu under tiden med katastrofen i Finland till Seltorp.

1814-18 Petter Andersson f1764 Tunhem

1809- Johannes Andersson f1752 Sjogerstad är dubbelbokad här i Bjellum 1809-1814 pappa till Kloarn på Stenkrogen och Ingrid på Torpet


Drängen Erik Andersson är här några år innan han vid AndersGunnarsgården bryter ut Anderstorp ur Slätterödjan.
Nämndeman Anders Nilsson i Korstorp skrivs som ägare.
Under 62 så äger sold Fredrik Trygg Vester Bredegården åt honom arbetar Anders Jonsson f1803. 
Mellan 62 och 65 bodde Bobeck här med sin familj och flyttar sedan till Åsle. Gustaf Larsson i Trulsagården i Brunum äger och August Johansson brukar åt honom, följd av Lars Jonsson Önarn som stannar troligen 2 år. 1/8 ägs av Anders Jonsson i Rumpagården Brunnhem och brukas av Johannes Johansson. Vinterbon Johannes Pettersson f1816 tycks ha brukat fr 58 till 61. följd av Slängen Per Johansson f1821, som tjänar fr 62 till 67. ¼eg Sold Fredrik Trygg i Värsås under honom brukar ¼ fd sold Johan Flink 1813. 1/8 Gustaf Larsson i Trulsagården Brunnhem, ¼ br Per Johan Johansson Allmänningen Häggum , Anders Jonsson Rumpagården Brunnhem under dem br August Johansson f1841.


Laga skiftet 65

1861 Mantal 1 som eges af Sergeant Carl Johan Jonsson f1825 till ½, August Larsson ¼ Johan August Larsson till ⅛ (1869 ersatt av Anders Larsson) och Johannes Jonsson till ⅛ (1869 ersatt av Gustaf Larsson till ⅛).

Västra Bredegården Norra ¼

Ägare 1858-1863 Sergeant Carl Johan Jonsson 1859-1891

f1825 i Asby (E). Kom från Segerstad 1858 hit och flytt till Karlsborg 1863, återkommer från Blekinge 71 och finns här hela 70 talet. Carl Johan köper en aktie av Sjösänkningsaktiebolaget för 500 kr som återfinnes i gårdshandlingarna. Han är ogift och skrivs som hemmansägare och före detta sergeant 1890 och det är alltså han, som ger Särchanta Pär hans namn. Han finns med som ägare under hela skiftesprocessen, i mån av frånvaro så var Hedrén hans talesman.

Han ålägges att flytta sina fastigheter ½ mantal äger Sergeanten C P Jonsson flyttar alla sina åbyggnader 
№ 1 Manhus 20 aln långt 10 bredt och 3 högt brädfordrat, täckt med halm och torf indelat i förstuga kök och en Kammare i försvarligt skick, Källare under huset. Kostnader för rifning och uppföring å nya planen 130, Dito för Körslor 50. 
№ 2 Ladugård Sammanbyggd med Anders Jonssons 33 ¼ aln långt 12 ½ bred och 5 hög täckt med halm och torf indelad i murat fähus 2ne lador och loge allt i försvarligt skick. Kostnaden för rifning och uppföring å nya planen 170:- Dito för Körslor 60:-
№ 3 En byggnad 7½ aln lång 7½ bred och 4 hög indelad i stall och Redskapshus uppförs af stolpar och skiften, täckt med halm och poll i förfallet skick. Kostnad för rifning och uppföring å nya klanen 15:- D:o för körslor 6.
№ 4 En Bodbyggnad sammanbyggd med Johannes Johansson 21½ aln lång 8½ bred och 2 ¾ hög bestående af Svinhus och bod samt Redskapsskjul allt i någorlunda skick. Kostnaden för rifning och uppföring å nya planen 25. D:o för körslor 15. Trädgårdsanläggning af ringa beskaffenhet. Summa  341:- Brunnsgrafning.

    brukare 1858-1872 Johannes Carlsson f1822

finns som brukare här från 1858 till 1872 då Sergeanta Per tar vid. Brukaren Johannes med stora familj har brukat många gårdar och kom närmast från Törnagården och lämnar för Torstensgården.

    brukare 1872-1910 Sergeanta Per Svensson 

f1831 från Höjen i Håkentorp kommer hit och brukar gården från 1872 under Sergeanten Carl Johan Jonsson och han fick därmed sitt tillnamn Särchanta Pär, då han till att börja med arrenderade Jonssons Västra Bredegården. Pär dör 1910 och hans änka följer honom 5 år senare. Vi kan väl berätta att han är av bondesläkt från Hornborga och hans far var brukare därstädes och i Segerstad på Ledsgården. Hans hustru Maria Henriksdotter med rötter i Falan och soldatsläkt från Brunnhem.

Av parets barn 

 • Johan blir fotograf och hans ättlingar letar information. 
 • Sanfrid har tillnamnet Landin och flyr till Amerika
 • Ida eller Nettan finns kvar på gården och gifter sig med Sir Rickard på Bäckagården och vi berättar gärna mer där. 
 • Selma är sjukig och blir blott 30 år
 • Josef Albin stannar även han på gården och gifter sig med en annan Ida, Lyckes Larsa dotter, men i en barnlös relation. Efter hans bortgång håller auction på stället och då kan Sir Rickard ha kommit in . 

Här städslades Maja, som lär ha varit David i Päregården syster. Gustaf Augustsson var här och tog hand om betor och blev förtjust i Maja, de flyttade sedan upp till Blankes och sedan Grottesgården och troligen granne med Ingeborg Sandberg vid Munkatorp.

Karlssonbild av Vestra Bredegården, där arrendator bostaden låg till höger, bestående av kök och kammare och den södra änden av huset var brygghus. 

Per förvärvar den södra av Bolums Skattegårdar, vilket förklarar att den sedan övergår i Sir Richards ägo. Vi minns ju att tåget satte eld på den, nu återstår blott en kulle med rester av gården och rikligt med krolliljor, som minner om en kort brukarperiod. 

Edits i Breag oxel. Edit i Breag hade såsom liten en oxel å huvudet och föräldrarna fingo av välvilliga grannar det rådet, att låta någon avliden person bota denna från avkomman, vilket skulle tillgå så, att man lade en döds hand över oxeln och bad denne att taga bort det onda.
När ”säschantepär”, närmaste gårdbon, var död fick denne bli hjälparen. / Hj A 1964. Det kan anmärkas, att den ifrågavarande Edit var född 1905 och än lever samt att oxeln gick bort och aldrig återkom

Josef Albin Svensson arr 1870

f1870 står först som arrendator och sedan som ägare fram till sin död 1935. Änkan Ida står då som ägare och stället går på auction 1945 med sina 22 tunnland, där samtidigt möbler, linne, matsilver och 3 guldringar går under klubban. Det finns en söt historia om detta par när Albin sa att denna gård är min, hästen är min varvid Ida påpekar att det är deras gemensamma ägo. Du skall säga att det är vårt. Albin frågar då sin fru om hon har sett vår pipa. Albin Svenssons dödsbo säljer ¼ mtl V Bredegården 1945 taxeringsvärde 8000.

1931-46 Ivar Karlsson

f1896 från Grevbäck arrenderade gården från 1931 fram till 1946. Han är gift med Agnes Klar från N Lundby. Ivar övertar Botorp.

1945- Sir Richard 

förvärvar och Torsten Andersson brukar gården från 1945. Arvidsson i Bäckagården köper allt, som Torsten ägde.


Västra Bredegården Södra.

Den kallades Södra Bredegården under skiftet!

August Larsson, Gustaf Larsson och Johanna Johansdotter

Fouriren C L Bobeck för egen hemmansdel ett fjerdedels mantal Wester Bredegården 1861.

I samband med skiftet skrivs ½ mantal som äges af August Larsson, Gustaf Larsson och Johanna Johansdotter flyttar alla åbyggnader 
№ 1 Ett Manhus 23½ aln långt, 13 bredt och 5¾ högt brädfordrat på tvenne sidor och täckt med tegel, indelas förstuga, stuga Kök och 2ne kammare allt i försvarligt skick. Kostnad för rifning och uppföljning å nya planen 450:- D:o för Körslor 59:-
№ 2 En hvälfvd källare 13½ aln lång, 8 ¾ bred och 3 hög med påtimrad bod 1 aln hög täckt med halm och torf allt i försvarligt skick. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 250:- D:o för körslor 100:-
№ 3 En ladugård äges af Johannes Johansson och Gustaf Larsson 43½ aln lång 12 bred och 5 hög, täckt med halm och poll och indelad i Loge 2ne lador fähus och stall i någorlunda skick. Kostnad för rifning och uppföring å nya planen 150:-. D:o för körslor 50:-. En mindre trädgårdsanläggning värderas till 12:- Summa  862:- Brunnsgravning 25:-

Fastigheten värderades högt och var tydligen ganska välskött.


Anders Månsson finns här på Bredegården 1773 och han var gift med Brita och längre bak kommer vi nog inte.

1740-1773 Måns Andersson

†1773 var först åbo på Rökstorp men finns här troligen från 1740 och till sin död 1773. Hans första fru är okänd men gifter sig sedan med Kerstin Andersdotter f1714

 1. Anders f1740 här på gården vi skulle kunna spåra mer fakta om tid bjudes
 2. Jonas f1741 vet jag inget om
 3. Brita f1744 gifter sig 1770 med efterträdaren till gården som han kom från Slöta
 4. Olof Månsson f1747

1770-1801 Petter Larsson f1739 kom från Slöta och blir bonde på gården till sin död 1801. Hustrun Brita Månsdotter är dotter på gården. Detta par är också anonyma för oss.

 1. Kerstin
 2. Stina f1771 gifter sig med efterträdaren
 3. Jonas f1785 vet vi inget om
 4. Anders född 1786 lär ha flyttat till Häggum

mågen 1797-1807 Anders Jaensson

f1762 i Stenstorp och han blir brukare av gården. Han flyttar med sin lilla familj till Ving 1807. Gården går därmed ur släkten för att återföras med Pär i Bredegården. Anders gifte sig med Stina född 1771 här på gården. Av parets fem barn överlever två.

 1. Cajsa f1792 gifter sig med Anders Jonsson nedan som blir brukare här
 2. Petter f1797 men jag vet inget om honom.

Anders Jonsson

f1772 i Ransberg

 1. Cajsa Andersdotter som vi gissar dör 1827 i Berg
  1. Anders f1809 i Berg
  2. Johannes Nolqvist f1811
  3. Stina f1814
 2. Cajsa Andersdotter ovan
  1. Gustaf f1833 i Berg men som blir bonde i N Kyrketorp
  2. Stina f1835 i Berg som gifter sig med Per i Bredegården och via denna länk knyts släkten och gården samman

Vi tvingas lämna släkten för ett antal brukare i mellantiden.

1773-80 Lars Andersson 

f1737 är yngste son till nämndemannen Anders Gunnarsson ägare av flera gårdar i Bjellum. Vi vet inte när han kom men rimligen köpte han denna gård i samband med att Gyllenhaal avyttrar sina fastigheter här i Byn 1807. Han är nämndeman och brukar fram till 1814. Bibelskrift. På försättsbladet till en gammal pärmfallen och illa medfaren bibel med tryckåret 1736, som ännu befinner sig i släktens ägo finnes en skrift av följande lydelse:

"Jag Lars Andersson är född uti Anders Gunnarsgård, Bjellum den 8:de Juni 1737. Jag emottog brukningen af min Salig Fader å halfwa Frälse Hemmanet Anders Gunnarsgård - och gifte mig med min Kära Hustru Elin Pehrsdotter ifrån Säckesten år 1762 Hon föddes den 27 Maij 1747. Hon blef död den 12 October 1794. Under wårt ägtenskap sammanaflade wi otta Barn, Fem Söner och Tre Döttrar. Två Söner och En Doter blef döde före möndig ålder. Tre Söner och Två Döttrar äro ännu i värden".

Av 11 barn överlever fem födda av Elin från Säckasten.

 1. Skattegårdsgubbes stannade ju kvar på AndersGunnarsgården. Äldsta sonen är Lars Andersson som blir skattegårdsgubbes en förmögen ägare av AndersGunnarsgården.
 2. Maria gifte sig med Jonas Andersson från Hulegården och brukar gården men flyttar till Gisslagården 1820 och Maria tog hand om den åldrande Lars.
 3. Bolla i Bäckagården gifte sig med Johannes från Hof, stannar på Torstensgården Päregården och ½ Bäckagården. Dottern Bolla gifter sig med Johannes Svensson, som blir ortens störste jorddrott mer om honom på annat håll. Stina gifter sig med en kronohejderiddare Skog och yngste sonen blir mjölnare. 
 4. Stina gifter sig till Berg
 5. Petter blir tullmjölnare i Mellomqvarnen Lerdala

Dottern Maria tar hand om sin far från 1814 och Lars Andersson utflyttar 1820 tillsammans med dottern Maria och dennas man Jonas Andersson till Stora Lycke i Norra Lundby men finnes ej antecknad i dess församlingsböcker.

1814 - 20 Jonas Andersson

f1772 kom från Hulegården Segerstad har gården från Bäckagården hit 1814 med sin familj och Maria. Familjen stannar 1820 då han säljer sina ärvda fastigheter och flyttar till St. Lycke. Men han behåller ägandet så att son Anders kan ta över. Han är med och stämmer Lars Andersson för hans tilltag att leda Källebäckens vatten över Källegårdens lada. Till Gisslagården 20, sonen Store Jonasa Anders f1803 återkommer senare som brukare. Han gifte sig med Maria Larsdotter dotter till nm hd och ägaren av Lars Andersson f1737 från AndersGunnarsgården. Han får ju följa med dottern till Gisslagården som tar hand om Jonas till döden följer 1830.

 1. Inga gifter sig med en arrendator nedan
 2. Store Jonasa se nedan
 3. Lars Jonssonbrukar troligen Gisslagården och Ähle gården och köper Bjärsjö Qwarn 1840 två år innan han går bort. Gifter sig med meromtalade Fiken Kristina som är dotter till hejdeririddaren Hagström, som vi känner från Storegården Sätuna.
 4. Maria Beata gift med Anders Magnusson Gisslagården från 1833 blir mor till Alexander samma gård.

1823- 1865 Store Jonasa Anders Jonsson 

f1803 kom från föräldrahemmet St. Lycke tillbaka 1826 och står som brukare av denna del fram till sin död. Jonas Andersson i St. Lycke äger fortfarande och sonen Anders Jonsson f1803 (men tider osäkra kanske från 31 till 44 om man får fritt tolka hfl). Gift med Bolla från Våmb. Barnen

 1. Store August Halsdukes f1827 berättar vi om på annat håll
 2. Erssa Lisa f1831 gifte sig med änkmannen Erssen i Slätterödjan
 3. Anna Beata åker till Am hade kontakt med baptiserna på Almeö och Thorin från Almeö flydde med honom till Amerika.
 4. Lars Edman f1836 skrivs som snickare här på gården men vi återfinner honom på Ranten i Falköping 1880.
 5. Gustava f1841 träffar en snickare från Sjogerstad och flyttar till Skövde
 6. Lovisa ensam till Am 1876
1830-32 brukare Anders Nilsson f1799 flyttar norrut via Kärrtorp, klostrets gästgiveri gifte sig med Jonas dotter Inga.

Skiftet och flyttning


1870 - 1928 Pär i Bredegården

Johansson f1836. Gården köpes åter till släkten 1870 och Per står som brukare av gården 1871. Per Johansson, Pär i Bredegården f1836 kom från St. Gåran Häggum och förvärvar gården kanske 1869 enl. Hjilmer. Han gifte sig med Stina från Berg. Att dessa träffades kan förklaras av att modern var född i Bolum på sin tid. Dottern Tekla gifter sig med Alfred Andersson från Hovslagaregården i Berg. Efter några år som arrendatorer lite var stans bland annat NolBreagården kan Johannes och Ragnhild gemensamt bruka gårdarna. Linus Vackera far, August var dräng här omkring 1900. Anders Larsson f1839 är hyresgäst här under Pär i Bredegården 1900. Per var sträng och deltog i söndagsskoleundervisningen vid missionshuset.

Per och Stina hade barnen

 • Albertina född på St Gåran gifte sig med Ivar på Ringagården
 • Agda gifte sig till August Svensson på Nestegården Sätuna.
  • Gillis flyttar till Amerika
  • Torsten Sunnerstrand lärare i Uppsala
 • Tekla gifter sig med Alfred som tar över gården
 • Anna och När Tekla dör kommer Anna åter som hushållerska

Här bodde en period Kväll Per och Mirjams mor som hade försäljning av matvaror till kalkarbetarna. 

Mangården uppfördes 1872-4 ekonomibyggnader 1914

1902-1945 Svärsonen Alfred Andersson

f1867 kom från Hovslagaregården i Berg gifter sig med dottern Tekla här på gården, kommer från N Kyrketorp och tar över 1902 och torde vara ägare här 1938. Total areal 42 varav 25 har åker mulljord på kalkgrund. Manbyggnaden byggdes 1872 - 74, ekonomibyggnaderna 1914. 4 hästar 18 nöt 5 svin ett 50 tal höns. Tekla

 1. Hjalmar en kulturbärare av rang. Började sin yrkes karriär 1914 på Ringagården i Hornborga. Förvärvar brukningen av svärföräldrargården 1925 till lika med Rangela. Paret förvärvar gården 1942. Dessförinnan var han arrendator på NolBreagården där han var med om att skapa Hjilmers Hembygdsförening. Han avyttrar sambruket med 1/8 Källegården men förvärvar sedan SvBengtsgården Solbacken där makarna tar som sitt undantag.
 2. Gunnar arbetar på Penta
 3. Elsa gift till Falköping
 4. Edit gifter sig med affärsföreståndare Voxberg
 5. Julius återfinner vi i Australien
 6. Dagmar återfinner vi i Falköping
 7. Alfhild gift med Sigvard lantbrukare.

Inga av barnen skulle få ta över gården. Deras äldsta son är Hjalmar Andersson arbetar som dräng under många år nere hos Carl Ivar, vid SputteKarls Ringagården utan att få ut skälig ersättning. Han tar granntösen Ragnhild till hustru och de förvärvar och brukar sedan svärföräldragården. Sonen Gunnar är dräng på gården fram till Alfred säljer den. Alfred flyttar till Skövde och Gunnar börjar på Volvo. Alfred Andersson säljer V Bredegården och fyra hästar 18 nöt, yttre lösegendom hel rensande tröskverk nästa nytt. Sterbhuset försäljer ½ till arr Verner Gustafsson Stommen Mularp Åslätt för 37 000 1945.

1945-46 Carl Buskas Persson f1888 arrenderar en kort period 1945-46 och återfinnes sedan på Husaby

1949 -56 Verner och Gerda Gustafsson f1893 förvärvade gården 1944 och renoverade huset 51 och lämnar över 1956. Deras barn och de själva har inte lämnat några minnen i bygden. De återfinnes sedan på Skattegården i Högstena.

Gunnar Jonsson

bygger upp Bredegården svinavel från 1957 med tomma händer. Han förvärvar sedan SvenBengtsgården Solbacken. Lager och Karl Hermansson byggde den ladugård som tidigare stod här. Ladan med svinhus brann juli 1987 under dramatiska omständigheter, där brandkårerna inte kunde klara av kommungränserna. Skara brandkår stod och väntade på tillstånd från Stenstorp, som utan bromsar och fungerande kopplingar inte kunde rädda den sista svinhuset, som rimligen borde ha räddats. Ladan byggdes av Lager och Carl Hermansson och som Ni minns så brann den ju ner under former som föranleder att ögonbrynen höjs när brandkårerna inte ville ställa upp. Konstruktionen listig i så måtto att den byggdes så att rännet kom att ligga på ett smidigt sätt.


vet inte vilken gård som avses men det löser vi.

 • arr Erik Valfrid Carlsson Holmestad 46 - 49 Mellby Bredegården 8'3 

Vallandera; Vackerstorp ; Elingsbacken ; Lunnes Sventorp;  nämns 1870 med torp Jonas Flink f1850.

Fornt.

 • Två stensättningar
 • en brakteat upphittad.
 • Rund stensättning osäker S1
 • Rund stensättning
 • Två runda stensättningar
 • Fynd av flera metallsaker 1870 i samband med grävning av källare. S2
 • Rest av stensättning. Vid grundgrävning på träffades. en domarring påtalas av Hildebrand men är nu borttagen. S2
 • Vid kalkbana gjordes vissa benfynd. skelettfynd 1924 S3a
 • Rund stensättning S3b osäker.
 • en brakteat av guld från 500 talet 1957.

[ överordnad ] Start ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] NolBreagården ] Nord Bredegården ] [ Vester Bredegården ]
[underordnad] [ Innehåll ]