Fruktodlarföreningen

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] [ Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad]

Broddetorpsortens fruktodlarförening.SkLT 1934-02-20

Ordf folkskollär K A Holmgren
Broddetorp fruktodlarförening firade 17 feb tio årsjubileum, ordf hälsade välkommen. Kons Hülperts höll föredrag. Där han citerar Selma Lagerlöf: Oh jag ber Er alla som vårdar fält och ängar och parker och de älsade fröjdebringande blomsergårdarna , vårda dem väl! Vårda dem i kärlek i arbete. 
Initiativet tog folkskollärare Karl Alfred Holmgren. Från början endast 12 personer, som vid årets slut växte till 59. Nuvarande medlemmsantal är 115, antalet träd som vårdas var sista året 940 men som nu ökats till 2990.
Evald Jonsson Arvidsgården har utbildat sig till trädgårdsodlare och skött verksamheten under 7 år, Valdemar Hermansson Bäckagården har de två senaste åren varit träskötare men på grund av sjukdom har Evald vikarierat Ivar Andersson i Båltorp har även tjänstgjort.
Föreningen har inhandlat utrustning och medlem må hyra en arb gratis av trässkötare.
Föreningen ha ranordnat föredrag och tre tredagarskurser. 
Av länets hushållningssällskap har för mindre bemedlade medlemars del erhållits 75 frukträd och 200 ympkvistar. 
Föreningens förste ordf var greve Hamilton på Bosgården, som efterträddes av slakterimästre S Johansson Hegeborg, 
Sedan 1929 innehar Holmgren ordf posten. 
Gösta Hoffman Korsg, Erik Svensson Afzeg, Hjilmer Johansson Uddagården, Alfred Blomgren Folkskolan samt Olof Johansson Knektagården varit styrelsemedlemmar. 
Nuvarande förening Ka Holmgren, Holger Furås Vordf, Gust H Blomqvist sekr, Einar Dahlqvist v sekr Georg W Carlsson kassör.
Årsmötet efteråt,
69 nyplanteringar under året, 38 omförädlats, 3,323 hha bestrukna och 2889 ha besprutade. Antal nyplanterade bärbuskar 35. Arbetstimmar 648. Skördens kvalitet 3 av 5 Kretsindelning genomfördes 
Stationskretsen K A Holmgren, i Prästgårdskretsen Erik Svensson Afzegården, Fjällåkra G Blomqvist, Åkatorpskretsen Einar Dhlqvist Storeg, Hornborga övre H Furuås, Hornborga Nedre Johan Eriksson Bosg, Sätuankretsen G E Andersson Båltorp, Västorpskretsen Albin Johansson, Backen Alfred Johansson
Torstensg i Bolumskretsen Gust Joahasson
Sörg i
Bjellumkretsen Nat Jansson Besg
Nat Vilson Tollestorp Häggum

Broddetorps fruktodlarförening 44

Trädbeskärning skötts av skolad trädgårdsman. 
Medlemmar 147 minskade med 8 Har planerat 109 trän och 5 träd utlottades. J Törnbergsson, E Stark, E Jonsson Backgården Hornborga, K Svensson Frälseg O Hermansson St Weka. Sammanlagt 3626 träd 
Sprutmännen omvaldes, likaså, Ordf. O Hermansson o Skräddare Blomqvist Hörningslund. Elsa Blomqvist sekr, Skattmäst D Johansson Toltan, supp S Pettersson Frimansg Broddetorp Rev P Svensson Grevatomten, hemmansägare E Lejon Toltan, W Nordberg Stommen. Representanter O Hermansson och O Dahlqvist Storegården

Fruktodlar kurs ordnas på Heljesgården hos Emil Vilson. Kursen leddes av trädgårdskonsulent A Hülpners Skövde. med åtföljande föredrag. Kurs i besprutning och beskärning skall följa

Broddetorps fruktodlarförening
L Håkansson S Sniken J Gustafsson Hånger ordnar resa till Göteborg den 18 juni 44 110 deltagare.

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] [ Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]
[underordnad] [ Innehåll ]