Brandstod

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] [ Brandstod ]
[underordnad]

Brandstodsbolaget.

Broddetorps pastorats enskilda brandstodsbolag. Ur F T 1926
hade den 18 dennes årets bolagsstämma i Sven Nilsgården, Bolum. De styrelseledamöter, som voro i tur att avgå, omvaldes nämligen S A Eriksson, Storeg., Sätuna och Henning Englund, Bältareg., Bolum med Johan Karlsson, Toltan Broddetorp, som ersättare. Till revisorer valdes Natanael Jansson, Bissgården, Bolum, och Karl Nydén, Botorp, Broddetorp med Sven Larsson, Åkatorp, Broddetorp som ersättare.
Till brandsyningsmän för
1. Broddetorps brandrote återvaldes Erik Blomkvist, Åbacken och nyvaldes Sven Larsson, Åkatorp med Herman Svensson, Afsesgården som ers
2. Hornborga brandrote, återvald Axel Håkansson, Södra Snikens kvarn, nyvald Albin Eriksson, Eriksberg, ers Albin Larsson, Ringag.
3. Sätuna brandrote, återvald Verner Johansson, Stora Paris, nyvald Verner Vernlund, Storeg., ers John Eriksson, Storeg.
4. Bolums brandrote, återvald Sigfrid Johansson, Kärragården, nyvald Erik Gustavsson, Heljesgården, ers Albin Johansson, Backen.
5. Bjellums brandrote, återvald Johan Johansson, Bjärsjö kvarn, nyvald Lars Andersson, Anders Gunnarsg., ers Alexander Larsson, Bäckagården.
6. Hovs brandrote, återvald C J Grönkvist, Korpatorp, nyvald C A Gustavsson, Anders Torstens., ers August Johansson, Torstensg.
Bolagets ställning vid årsskiftet torde framgå av följande utdrag ur revisionsberättelsen.
Inkomster (enl kassaboken) : räntor 2.791:78, inträdesavgifter 64:63, årsavgifter 971:76, summa kronor 3.834:17.
Utgifter : förvaltningskostnader 150, utgifter enligt specialen 15:40, avsättning till fonden 3.688 :77, summa kronor 3.834 :17
Tillgångar (enl avräkningsboken) : reverser 50.510:-, i bank insatta medel 9.509:59, utestående räntor 2.229:84, summa kronor 62.249:43.
Antalet försäkringar vid årets slut utgöra för fastigheter 141 och för lösören 168 st. Försäkringssummorna äro resp 1.103, 450 och 781, 250 kr. Premierna ha varit 10 öre pr 100 kr försäkring. För 10 år gamla försäkringar uppbäres ingen premie.
I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades bolagets styrelse full och tacksam ansvarsfrihet.
 

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] [ Brandstod ]
[underordnad] [ Innehåll ]