Folklore

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Historier ] [ Folklore ] Ordstäv ] Det Onda ] Kläknamn ] Bondepraktika ] Fest ] Medicin ] Sjukdom ] Barnen ]
[underordnad] Sagor ] Mylingar ] Tomtar ] Folklek ]

Om en fallandesjuk slickade "sviern" ( den avhuggna halsen ) på en avrättad troddes han bli frisk. Bil49.

Trägen vinner

Då Karl Alfred omkr. 1890 kom flyttande till orten var han ännu ej riktigt torr bakom öronen, som det heter. Det vill säga, han hade ännu icke uppnått myndig ålder. Själv trodde han emellertid, att han var stora karlen, kaxade med huvudet och såg ut, att vilja ha allting till skänks. Folk tyckte, att det var allt en djädrans sprattlegubbe. Fjantig var han också så det förslog och gudarna vete om inte fnoskig desslikes. I alla händelser var han tarslig och sprang gärna bakom ryggen på folk. En sak låg honom emellertid mycket varmt om hjärtat - att bli gift och förmånligt gift, så att han med en gång ramlade in i ortens socitet. Nu var det så att skolelärarn i grannsocknen hade en fosterdotter, som han tyckte skulle passa sig samt uppvaktade för den skull denna och hennes far, men utan resultat, ty denne genomskådade snart "mågen" som en karl utan karlfasoner och avstyrde tösen, som icke fått några berusande känslor inför den lille viktige mannen. Karl Alfred måste därför söka sig till en annan marknad och där lyckades han bättre, en rik bonddotter fastnade i hans snaror. Ingen lycka varar dock beständigt. Om ett par år dog den unga frun och mannen var åter till äktenskap ledig. Härav gjorde han sig också snart bruk och uppvaktade åter skollärarens fosterdotter men som denna, av litet tvehågsen natur, ej fort nog gav sitt jak-ord och lärarinnan i socknen inte var ifrån, att intralla i det äkta ståndet, så gifte han sig med den senare. I motsats till den förra gången, då materialet var "kröseris", flätades nu brudkronan av myrten, och mannen kände sig stolt, ty även denna maka var en förmögen bondes dotter. Vad tiden led hände dock än en gång samma sak - mannen blev änkman, och stod där återigen ensam med ett barn i första och fyra i andra äktenskapet. Men mistat lusten för ett nytt gifte hade mannen synbarligen icke, och än en gång riktade han blickarna på sin först åtrådda, som nu mistat sin fosterfader och stod utan beskyddare. Men nu använde han sig av en annan metod för att nå sina syften och övertalade henne att flytta till sig såsom husföreståndarinna, avvaktande tillfälle då hon kunde vara eller bliva hågad för äktenskap. Liksom Jakob i moseboken fick han dock vänta därpå i sju år - men den dagen kom, i alla fulla fall, då han, ehuru liksom den utkorade över medelåldern, nådde sina första önskningars mål. Trägen vinner! H. J. 1952.

Provrörsbarn

Johannes Andersson i Laggartorp, Stenum, väntade efter sitt giftermål länge förgäves på s.k. tillökning i familjen och hade varit gift i sju runda, när det storslagna äntligen inträffade, att hans äkta hälft nedkom med tronarvingen på det då omkring 150 år gamla släkthemmet Torstensg., dit han och hans hustru vid moderns inträffade sjukdom inflyttat. Denna son var dock icke hans första ättelägg, utan en dotter bärande namnet Alma Charlotta och född i Marie församl. i Stockholm 1867 20/10, som i kyrkboken står antecknad som fosterdotter till makarna. Rörande denna fosterdotters härstamning finnes nu inga underrättelser utom traditionens påstående, att hon i själva verket varit dotter till mannen, som skulle ha avlat henne med en piga, som hustrun vidtalat "hjälpa" sig till det barn hon själv icke ansågs kapabel föda. S.k. provrörsbarn och andra läkaringripanden voro den tiden okända begrepp och att taga sig an någon annans barn ville makarna icke gärna förrän även sagda sätt försökts. När allt efter beräkning ordnat sig sändes den hjälpsamma pigan till Stockholm, där den åtrådda telningen strax efter födelsen hämtades och omhändertogs. Sedan makarna fått Alma i huset ditfördes ock välsignelsen och hustrun födde utom sonen flera döttrar - vilka dock vid arvskiftet efter föräldrarna icke medgåvo den obevisbara förstfödda någon annan rätt i boet än en mindre lönesumma.

Brambergskan och Gammelvargen

Ända tills mitten av 1800-talet voro vargarna hart när en landsplåga och även folk, särskilt havande kvinnor voro icke sällan utsatta för deras närgångenhet. Den då i Fåfängan i Bjellum bosatta s.k. Brambergskan, visste därom att berätta att hon såsom hustru en gång varit utsatt för angrepp av en varg och med näpp nöd klarat sig undan. Hustrun hade en dag varit bort i byn på arbetshjälp hos en av de därvarande bönderna och befann sig i sena laget på hemväg därifrån, då hon med ens fann att hon hade en stor bjässe till varg tätt i hälarna. Som hon visste sitt tillstånd och den fara hon på grund därav löpte blev hon förskräckt men tappade icke besinningen utan bröt ett stycke av den av den i gården erhållna s.k. toleven och kastade detta i riktning mot den förföljande vargen samt skyndade sig så fort benen bar henne mot hemmet. Medan vargen nafsade i sig den erhållna förplägnaden. Kom hustrun ett stycke och då denne åter närmade sig upprepade hon proceduren om igen, o.s.v. tills hon alldeles utmattad nådde hemmet och fann skydd. Det var en tur för henne, sade hon, att hon ej hade haft så värst långt hem från den plats där vargen först närmat sig henne för hade inte brödet räckt till vet ingen hur det kunde ha gått med henne.

Djur Finlandsgummor och vargar.

Berättat av sold Alexander Björk Åh Örgryte född Broddetorp 1856. Upptecknat 1944 av Ragnar Nilsson

Det var finngumma som trollade bort vargarna. Det var någon som frågade henne, om hon inte skulle trolla bort dem. Det skulle hon göra med det skulle bli mycket orm i stället. Vargarna försvann men orm blev i mängd. Det minns jag att vi hade så mycket orm. Vargarna skulle komma uppåt Norrland. De skulle komma tillbaka om 100 år. Somliga sade att de blev borta, när skogen blev så gles på Billingen. När jag var 14 år så såg jag den siste vargen. Den var utanför dörren. När vi skrämde på honom, så fick han brått bort. Sen såg vi inte varg mer. Mina gamla föräldrar talade om att vargarna listade sig in i ladugårdarna och rev kreaturena. På ett ställe hade de hoppat upp på svinhustaket och rivet upp taket och dödat grisen men de orkade inte komma ut. När husmor kom för att ge grisen, så sprang vargarna ut när hon öppnade dörren.

Göken

Om göken kom tidigt, betydde det dåligt år för vanligheten. Om man gick ut på fastande mage och fick höra göken, så blev man sjuk. Det fick jag lära mig av far och mor. Man skulle ha en brödbit att tugga på, när man gick ut på morgonen. Vi härmade inte göken, ty det blev olycka om man härmade göken. Det var en ramsa om göken.

Sör gök dör gök,

norr gök goer gök,

öster gök tröstergök

väster gök bästergök

Kornknarren kallades för åkerknarren. Han var i säden. Man skulle inte söka efter honom eller störa honom

Jakt

Om det var en som var en styv skytt, så sade man, att man ohelgade nattvardsbrödet. Om man tog ett bröd och stoppade i pipan och sköt ut så skulle man få allt man siktade på. Skater och hundar skulle man inte begagna bössan på. Sköt man ett sådant djur blev bössan skämd. Då fick man den inte bra förrän man hade varit till den bössmed med henen. Han tog isär henne och smorde henne. Det första djur man sköt skulle man passa på att ta blod från och smörja bössan. Då skulle en bli säker att träffa. Om man mötte ett fruntimmer, när man gick på jakt, så fick man otur. Det var sämst om man mötte henne i dörren, när man skulle gå.

Spöksägen

Att de döde är uppe om julnatten, det tror jag än. Min gamle far talte om en händelse som hade hänt honom. Han hade inte längre från kyrkan än att han gott kunde se när ljusen tändes där. En julnatt vaknade han och fick se att det var ljust och grannt i kyrkfönstren. Han hade ingen klocka. Han skyndade att kläda sig och gick till kyrkan i tro att han skulle komma för sent. När han kom in på kyrkogården så blev det tvärt mörkt i alla fönstren på en gång. Då förstod han att det inte var en riktiga ottan, han hade kommet till, utan det var de dödas julotta. Han tog näsduken och kastade på kyrkogården, för att de döda inte skulle komma efter honom.

Odens jakt

Far åkte över Billingen en kväll. Då fick han höra ett så egendomligt skall. Den följde med en lång stund. Det var som om det i luften. Så fick han höra att det small som det skulle vara tre bösskott, och sen blev det alldeles tyst. Han hade hört av farfar, som hade talat om sådant, att det skulle vara en jägare som hette Oden, som var ute och jaga lördagskvällar. Det var en sådan jakt, som far hade hört. Det dröjde länge innan han talade om detta för oss, för han ville inte bli sjuk. Om man talade om sådant, när man kom hem, så blev man sjuk.

Djävulen

När djävulen kom och visade sig, så var han som en hund. Det Hörde jag så många gamla tala om De hade sett en svart hund. Han höll till där det hade hänt något ont. Vid kyrkogården var han också. Om jag satt och lekte med tummarna och snodde dem runt varandra, så sa mor, att jag skulle låta bli det, för jag kunde få se något hemskt. Horn Per brukade vara ett vanligt namn. Den onde, Den lede, Satan och Fan. Det är ett ställe som det står talas om i bibeln - Lucifers ställe. Det är skogsrå och allt sådant som hör hit. Så ville de gamla ha det. Det vet jag bestämt.

Det spökade efter en gubbe i Broddetorp han hade sålt sig till den onde. Han gick till kyrkan kl. 12 på natten tre torsdagsnätter. Han hade en papperslapp med sig som han stoppade in i nyckelhålet. Det skulle vara en papperslapp varje torsdagsnatt. På den hade han skrivit något med sitt eget blod. Den onde gav honom pengar. Det var en stor mängd med enstyvrar och tvåstyvrar. Styvrarna var så varma att han inte kunde ta i dem. De fick ligga på marken för att de skulle svalna, man när han skulle ta dem så var de borta. Det var inte annat än sticker och strå.

Skogsväsen

I Undenäs var det stora skogar. Där höll skogsrån till. En kamrat till mig hade varit till bekanta. När han kom till en skogskant, så fick han höra att det hojtade till, och när han hade gått en bit till hojtade det till igen. Så gjorde det ett hojtande rätt som det var. Rätt som det var fick han se ett fint fruntimmer, som svävade fram. Han vände sig om och fick se att hon hade rumpa därbak. Då skrattade hon så att det skakade i skogen och blev borta. Det blev alldeles tyst. Han gick förbi hemmet och blev förvillad i huvudet. Hon kom in till slut, men han kände inte igen det, förrän han hade varit inne en lång stund. Han skulle ut, för han påstod att han skulle hem. Hon hade förvillat honom.

En kamrat till mig bodde ½ från Tidans järnvägsstation i en skog på ett torp. "Di säger, att di har sett skogsråa" sade han, "men jag har sett henne med egna ögon". Han skulle ut ett ärende för tösen hans hade blivit sjuk. När han kom ett stycke in i skogen, hörde han ett visslande. Han ställde sig för att se sig om. Då kom ett fint fruntimmersvävande. Hon gjorde ett kast för att han skulle få se va grann hon var framtill. Hon ville locka honom med sig. Han blev så konstig tyckte han, men så fick han se henne bak och där var hon som en ihålig stock. Rumpen hängde mellan benen. Då blev han till sinnes igen och bad henne gå i Jesu namn. Hon försvann som en ande.

troll

Det var ett stort berg vid Kinnekulle. Där bodde det troll. De skulle ha så stora rikedomar. Det var en ryttare som red till berget en natt. Han skulle se vad trollen hade för sig. När han kom till berget, så kom trollen ut. De ville traktera honom. Han fick ett horn som var fullt med mjöd. De bad honom att han skulle dricka. Han tog emot hornet och kastade ut mjödet över axeln en droppe kom på hästen och håret sveddes av. Han red i sporrsträck. Det ar en som skrek.

Du kristne bov
giv hit ditt rov
uten på ängen den gröna
Din skalle skall jag kröna
Rid ej på åkern den sköna
utan på ängen den gröna.

Ryttaren ville inte höra på trolle, utan han tred över åkern. Han kom till en kyrka och red in på kyrkogården. Då kunde inte trollen komma efter honom. Han gick in i kyrkan och lämnade hornet till prästen. Trollen fick det inte mer. När ryttaren kom hem så dog både han och hästen. Skinnet var borta där drycken hade fallit på hästen. Jag minns att de gamla i min barndom talade om detta.

I Brönnumaberget har det varit förfärligt med troll. Det var inte annat än troll där. Om nätterna lyste det inifrån berget. En gång var det en gubbe, som kom till berget om kvällen. Han fick se en stor sal full med silver och grannlåt. Det blänkte som det finaste silver överallt. När hans kulle och titta närmare, så blev det mörkt. Trollen brukade ned till Brönnhemsfolket och låna bröd. Trollen var noga med att lämna tillbaka det de lånade. De hade stora kakor och gav i stället. De var så stora så de kunde inte gå in i stugorna. De stannade vid fönstret och knackade, när de hade något ärende. Trollen hade boskap. Den vallade nedanför berget om kvällarna. När brönnhemsfoket körde hem sina kreatur om kvällen, så kom trollen med sin boskap bestående av kor och getter. Trollen grävde ner sig i berget och bodde där.

Ållebergs Ryttare

När jag var barn, så talade gammalt folk om att det fanns ryttare i Ålleberg. Det är ett berg som ligger utanför Falköping. Drottning Margareta var ett slag där. Det var ett regemente med ryttare som försvann in i berget. Ryttarna kommer fram ur berget om natten och visar sig för sådana som färdas på vägen vid berget. Ryttarna ligger och köper foder till hästarna. När landet kommer i krigsfara, så skall detta forna regemente komma ur berget och rädda landet.

Tomtar

Far tjänade hos bönder när han var ung. Han påstod att det var en Nisse, som slog till honom en gång. Han skulle rykta hästen. Hästen stod inte stilla. Då skrek far till och slog till hästen med borsten. I detsamma fick far ett slag i huvudet, så att han fick gå in och lägga sig. När han kom in, så frågade, vad det var med honom men han ville inte tala om det. Då gick husbonden till stallet och då var båda hästarna lösa och ute på backen. En annan dag så kom far och husbonden att tala om detta, och då sade husbonden, att det var nissen som hade slagit till honom. Han trodde så säkert att det fanns sådana små gubbar. Han hade aldrig sett någon, för de visade sig inte för alla. Så var det en annan nisse, men det var inte far som hade varit med där. Han drog till gården. Bonden tröskade om dagen, men när han kom till logen på morgonen, så var det lika mycket säd i ladan som dagen förut. "Det var underligt " tänkte bonden, "Jag skall se efter vem det är som bär hit säden". Så gick han till ladan på kvällen och vaktade. Då kom det en liten grå gubbe och bar tre halmstrån. Han kastade av sig bördan och pustade. Då kunde inte bonden hålla sig längre, utan han sade "tre små halmstrån var väl inget att pusta för". Då svarade Nissen "När jag får bära ifrån dig så mycket jag burit till dig i många år, så får Du se vad du har kvar". Det gick så och bonden var utfattig.

Jag kommer ihåg en gammal gumma som brukade vara i mitt föräldrahem. Tjogtals gånger talade hon om att hon hade sett många tomtar dansa omkring en stor sten. Det var efter vägen till Billingen. När hon kom i närheten av stenen så var de borta.

Ormar

Den första ormen som man såg för året, var man noga med att ge akt på. Om han rände före, så att man bara fick se stjärten, så blev man glad. Då väntade stora framgångar, men om man mötte ormen, så fick man stora motgångar. Man skulle inte låtsas se den. Det blev bästa turen. Det var inte bra alls slå ihjäl en orm. Desto fler ormar man slog ihjäl, desto fler fick man se. På Billingen var det en gubbe , som stämde möte med en orm men han gjorde inte om det mer. När han kom till det ställe, där han stämt möte med ormen, så var det så okristligt med ormar, så att han inte höll på att kunna sätta ner foten. Han måste springa därifrån.

Lyktegubbar

Lyktegubbar har jag sett själv. Min farbror skulle komma hem en viss kväll. Jag gick ut för att se om han inte kom. Jag fick då se ett ljus, det såg ut som om någon kom med en lykta. Jag sa till mor att nu kommer han. Hon gick ut och vi stod båda två och såg ljuset. Så gick vi in men det dröjde en halv timme innan farbro kom. "Konstit" sa mor "att inte Du har kommit förut". " Nej svarade han, jag kom på fel väg, för det var en lyktgubbe som narrade mig. Det var samma lyktgubbe som vi hade sett. Lyktgubben var inte annat än ont väsen, som skulle så fara fram och tillbaka till domedag.

Spökeri

Den som hade något kvar här att beställa kunde inte ligga trygg i graven. Jag hade en faster som gick igen. På sista tiden hon levde hållde hon på väva en väv, men hon kom inte att få den färdig innan hon dog. Väven flyttades till ett annat rum. Där fick den stå en tid efter begravningen. Hon var inne i det rummet och rumlade. De hörde att det slog i väven somliga nätter. Vi trodde, att alla, som gick för hastigt bort gick igen. Det tror jag ännu.

Apropå spöktro.

Det var förr brukligt att man skulle skrämma barn för spöken och andra inbillade företeelser, såsom t.ex. ”brunngubben” o.a. och ehur detta nog kunde vara till nytta, när det gällde att hålla dem inne om kvällarna eller akta sig för att gå för nära brunnen o.s.v. så var det att skapa sådan ägnat att skapa hos dem en onödig rädsla för mörker och andra oviktiga farligheter, vilken ofta hängde i hela livet igenom.
Min mor berättar att hon som en liten flicka gärna brukade sitta och kura i sin farmoders knä och att vid ett sådant tillfälle farmodern bad henne att gå efter kardorna åt sig.
Och flickan lydde – men när hon kom i dörren till den skrubb, där dessa förvarades, ropade gumman åt henne:
”Akta däk nu så ente Räddera Maja kåmmer å tar däk!”
”Räddera-Maja” var en s.k. grannkvinna vid namn Maja Stina, som kort förut avlidit och vars lik barnet enligt tidens sed varit med och ”skådat”.
Inför detta hot – som väl kom litet överraskande – blev tösen rädd och kunde ej förmå sig att gå in i skrubben.
Från och med denna dag var mor alltid vad man kallar ”mörkrädd” och det är icke utan att hon ännu sjuttio år efter händelsen är det.

Inte taga något på kyrkogården.

Man skulle inte taga något på kyrkogården, det var noga med det. Det var inga andra än trollkäringar som gjorde det. Om man tog något på kyrkogården, så kom de döda och ville ha det tillbaka. Så trodde vi alla på den tiden.

Häxor och trollkarlar

Finnarna kunde trolla. I min barndom kom det en och annan som kallades för finne. Det tiggde som tattarna. De kunde bota sjukdomar, de trolla bort dem. Alla finnar kunde trolla. Man trodde det åtminstone. Han är nog finne för han kan trolla sade man. Det var farligt att göra spektakel av finnarna. De kunde trolla på en så att man miste förståndet. Det tala min gamla mor om att det hade hänt. Om man kunde komma åt att ta något från den trollkunnige, eller om en stack honom med något så kunde han inte trolla på en.

Virvelvindar: Vi skulle försöka springa och gömma oss, om vi fick se en virvelvind kom. Det sade mina gamla föräldrar. Det var farligt, om man kom in i den. Den hade så mycket farligt med sig, ty det var troll i den som kunde göra en ont. Jag kommer ihåg att man sade att den kunde ta med en i luften och sedan kunde man inte komma tillbaka hem igen virvelvindarna hades sjukdom med sig. Det var värst om de små barnen kom ut för dem, ty de bli idioter eller konstiga i humöret. Om man hade stål i fickorna så hände det inget ont.

Jag hörde talas om en gumma i Segerstad som kunde ta mjölken från andra. Hon tog Hon tog en bytta med sig och gick ut till en gärdesgård och ställde sig. Där knöt hon av sig båda strumpebanden och knöt fast i en gärdesgårdshank. Sedan mjölkade hon dem, som hon mjölkat en vanlig ko. Hon fick byttan full varje dag. Men den mjölken fick andra i socknen släppa till.

Påskäring: Det var en knekt, som talade om att hans farfar hade skjutit en påskkäring, det var utanför Skara en påskkväll. Han hade bössan med sig, för att han hade varit ute och skjutit påsksmällar i en grannby. På hemvägen hörde han påskkäringar i luften. Han kunde inte hålla sig utan sköt uppåt luften. Rätt som det var kom det en påskkäring ner på backen. Hon hade fått ett skott i ena benet. Han fick ta isär bössan och så smörja benet med det fett, som var i bössan. Käringen var från samma by som han. Han fick lova at inte tala om något om henne. Om han gjorde det, skulle det gå honom illa.

Trollmjölk

Finnflickan trollmjölka’ och kon dog. Finnkvinnera kunne mö mer än andra, dä fanns ente deres make i å kunna trôlla å fôrjära, när li velle. Far min va ifrå Björsäter, imälla Majjesta å Kinekôlle, å han tala um, att dä va ena finntös, sum hade kåmmet gångane å stannat på ett ställe däruppe ena ti. En gång va dä nôra stöcken, sum feck fôr sä, att di sulle se ätter, va dän dära tösa kunne å betala-na fôr ho sulle visa dum en del.
"Nu sa du trôllmjölka!" sa di.
Då satte tösa in två stöcken penna i ena vägg å ställde ena stäva unner, å mjôlka rann, så dä va lust å se, män när stäva va nô mer än halver, så to ho dänar penna ur vägga.
"Fôr tusan, du sa ha stäva full fôrst!" sa di.
"Då dör kona å dä vell I le ente"" sa tösa.
"Bru däk ente um dä, du, dä sa vi svara fôr!" sa di.
Då satte tösa i gång ijenn å stäva, ho ble så full sum sto te.
"Dä ä klåckars ko, å um I går lit, så får I se, va I har ställt te", sa tösa, "män I sa stå ve ol, annars går lä er illa!" sa ho.
Då jeck di te klåckars å där lå kona dör i båset, män di toers ente aent utan måtte skaffa’n ena anner. / Bil 1949.

Skrock i Påskveckan

Efter onsdagen då ”dymmeln” gick in fick inget arbete göras inomhus, såsom bak skurning el dyl. förrättas. Det betydde otur. Ej heller fick man spinna ull, ty då fick fåren kommande sommar kringgången, en sjukdom som gjorde att djuren bara snurrade runt tills det dog eller måste slaktas. På lördagen måste man ha kokat kvällsgröten för sols nedgång, ty annars kunde påskgummorna komma farande och förorena maten. Man var för den skull också mycket noga att skjuta spjället före solnedgången påskafton, så att något otyg ej skulle kunna komma ner genom skorstenen. 
Som bekant så ägde varje dag i påskveckan sitt eget namn: asketisdagen, dymmelonsdagen och så vidare. Lördagen hette således pisklördag eller på folkspråket ”piskelorda” antagligen efter någon katolsk kyrkosed att låta piska och späka sin kropp med anledning av passionsveckans händelser. Men sägnen förmäler att folk även piskade varandra, vilket handlingssätt ej ansågs illa menat. Antagligen var påskafton rätta dagen att ge sina fiender, ifall man hade sådana, en grundlig avhyvling. Som bevis för detta senare antagande må följande händelse anföras: 
En bonde hade en längre tid med bekymmer lagt märke till hur hans kreatur i ladugården blevo allt sämre och magrare och avkastade ytterst lite mjölk. Han förstod att allt inte stod rätt till och trodde att hans kor mjölkades av någon trollhare. Han beslöt att på allvar undersöka felet och rådd av en god vän, tog han en stor pisk med sig och gick natten till pisklördagen in på en kätte i ladugården och lade sig för att se vad komma skulle. Han fick vänta tills fram på morgontimmarna utan att något inträffade, som kunde antagas stå i samband med hanns förgjorda kor, och han tänkte lämna sitt gömställe, då dörren till ladugården plötsligen slog upp, och i öppningen visade sig en grannkärring, vilken inte hade det bästa rykte om sig. Hon hade en stope med hett vatten i ena handen och en rottvaga i den andra. Väl inkommen i ladugården, doppade hon tvagan i det heta vattnet och stänkte därmed över korna juver och sidor. Djuren blevo vettskrämda, då de fingo vattnet på sig, men kvinnan ropade: ”Här skall Du få känna på min heta, och jag skall ha nytta av ditt feta”. 
”Du skall så fan heller !” svor bonden till och störtade fram och började slå gumman av alla krafter. Han hade blivit rådd att om han träffade något otyg, slå tills blodvite uppstod. Gumman kastade handlöst tvaga och stope och störtade ut skrikande och hojtande, men bonden följde efter och bara slog. Gumman sprang hem och in i stugan, hack i häl förföljd av bonden, som oupphörligen slog. ”Rädda mig, far lille, han slår ihjäl mig !” ropande hon till sin man som låg i sängen. ”Det där har jag sagt du skulle låta bli”, sade då hennes man, ”nu får Du stå ditt eget kast och jag tar ej fred för dig”.
För den gumman blev det en riktig piskelorda det är säkert. Sägnen förmäler också att nämnda bonde efter den betan fick ha sina kreatur i fred. 
En händelse som denna var utan tvivel sann. Det var nämligen så förr i världen och än i dag förresten att folk blint trodde på vad man kallar tur och – otur. Man hade skilda medel med vilka man tog från varandra ”turen”. Det behövdes bara klappa en ko eller oxe, så kunde turen övergå till den som klappade. Eller en person kunde tycka att ett kreatur var vackert när det händelsevis leddes förbi, strax betraktades detta som ”missunning”, och djuret var sedan ej heller sig likt ! Turen till det djuret hade bytt ägare. Den ovan nämnda gumman hade sitt medel att söka få ifrån andra deras tur till kreaturen. 
Vad beträffar bruket att elda och skjuta om påsken är det för väl känt för att närmare behöva omnämnas. För övrigt syns detta bruk mer och mer försvinna och lika gott kan det vara, ofta inträffa ju olyckor och så vidare. Annars kan det nog ej förnekas att de många flammande bålen en påskkväll sätta en viss prägel på det yttre påskfirandet.

Frös om ”onde tisdag”.
Bonden Lars Andersson ”förvarnade ” sig enl. släkttraditionen om ”onde tisdag”. Han hade varit i Mariestad med det s.k. hästvakanset och ovädret kom på honom i Lerdalaskogen, så han ej kunde söka skydd i någon gård utan välte vagnshäcken över sig för att ej förgås. Han blev emellertid så frostskadad att han sedan dog. //AV. 45. Enligt uppg. inföll ”onda tisdagen” d. 19 februari 1850. Samma dag 1844 var dock ock en ond dag. Lars dog den 11 december 1847, som synes mitt emellan de onda dagarna men traditionen behöver därför icke vara osann i det avseendet att han före sin död förfruset. Den 19 febr. 1844, som dock ej var tisdag men uppg. som sådan frös en i Bjellum bosatt torpare ihjäl. Han hade varit ute i samma ärende. Jag kan inte identifiera denne man. 2006

Edits i Breag oxel.

Edit i Breag hade såsom liten en oxel å huvudet och föräldrarna fingo av välvilliga grannar det rådet, att låta någon avliden person bota denna från avkomman, vilket skulle tillgå så, att man lade en döds hand över oxeln och bad denne att taga bort det onda.
När ”säschantepär”, närmaste gårdbon, var död fick denne bli hjälparen. / Hj A 1964

Det kan anmärkas, att den ifrågavarande Edit var född 1905 och än lever samt att oxeln gick bort och aldrig återkom.

Stadliga smörprov

Smörprovningar är ingen modern uppfinning. Sådana funnos redan i forntiden, mer eller mindre officiella. Först och främst var det då frågan om att se till, att man fick en äkta vara: rejält bondsmör, icke något s.k. trollsmör. Det sistnämnda ansågs skadligt för människornas såväl kropp som själ samt undveks av alla därom måna.
För provning av smöret använde man sig då som oftast av ett mycket enkelt medel, som av de upplysta stadsborna ansågs fullt effektivt men av de vulgära lantborna däremot som oaptitligt och ohygieniskt, fast de naturligtvis fingo foga sig däri. Det bestod däri att med en silverdaler (sedermera en femtiöring eller s.k. tredaler) rota litet i smörslagan och sedan avsmaka det därvid uppfiskade.
Genom beröringen med riksens herres och all orätts beivrares bild ville man tro, att smöret skulle smälta eller ge en vedervärdig smak ifrån sig.
Var det emellertid nu så, att det vanryktet vidlådde kungen, att denne ej var en ärlig man och regerat med oväld, så hade man dock svårt, att tro på medelt och sökte sig gärna då ett annat. Därav kom sig, att jämte detta en mängd andra sätt voro i bruk.
Ett alternativt medel för utrönande av samma sak var att anskaffa en kniv, smidd under tre torsdagsnätter mellan kl 12 och 1, vilken användes på samma sätt men med ett absolut säkert resultat. En sådan kniv var dock mycket svår att få tag i, ty den som gjorde den frånrycktes icke sällan av en osynlig makt sitt arbete och stod där med två tomma händer. Sig. 1939.

DRAG

Några folkminnen kring en företeelse av osäkert ursprung.
Drag eller ”dra” benämndes en ute i det fria och stundom även inomhus förekommande eller uppträdande företeelser, som i folktron spelat en betydande roll men som av lekmannen och vetenskapen icke fullt förklarats.
Drag bestod enligt fleras, dock icke enhälliga uppgifter av en hel mängd små upp till en tum långa maskar eller larver av gulaktig färg och med svarta huvuden, till utseendet liknande miniatyrtändstickor och uppträdande i oregelbundna klumpar av en hattkulles eller ett barnhuvuds storlek, vilka rörde sig framåt på så sätt, att de eftersta ständigt kröpo över högen och lade sig främst, d.v.s. i täten.
Man sade om drag, att det kom från öster och gick mot väster, som vad Bolum, där man berättar detta, beträffar, är liktydigt med från Billingsberget och mot Hornborgasjön. Huruvida detta hör på något sätt samman med verkligheten och ifrågavarande ”maskarts” natur eller blott är en folkföreställning, må den s.k. vetenskapen om den ids avgöra. Här omnämnes endast saken, såsom berättad eller som ett folkminne.
Rörande draget säges vidare, att det såsom annat trolltyg ej kunde passera rinnande vatten, men påträffades ofta på fuktiga ställen.
Fick någon se ett s.k. drag på vandring nära en by eller gård ansågs det som en självskriven sak att detta meddelades de där boende, som om detta visade sig verkligen vara ett sådant, vidtogo sina mått och steg för dess oskadliggörande eller hindrande att inkomma i husen.
Den däremot oftast använda metoden var oskadliggörandet – förr än det var borta var man inte säker – och detta tillgick så att man sedan man hopsamlat maskarna i något lämpligt kärl, som icke fick lämnas utan tillsyn eldade upp bakugnen samt instack kärlet i denna tills innehållet var uppbränt och förkolnat.
Gud nåde dock den som under procedurens utförande råkade komma till ifrågavarande ställe. Då fick denne, vare sig det var man eller kvinna skulden för att ha sänt på dem det onda och om man förmådde skulle man till skydd mot ett upprepande därav taga blod av vederbörande, d.v.s. t.ex. slå denna ett slag å nyllet så att några droppar blod kom på golvet eller dess mark – vilket gjorde detsamma.
Olika berättelser tyda på ovisshet om dragets vara eller icke vara som djur eller växt och likaså om dess ursprung från trollen eller djävulen.
Emellertid föreställde sig de gamla i bygden gärna draget såsom utsänt av någon illasinnad person med vilja att skada sin nästa och man sökte, när sådant påträffades om möjligt utröna från vilket håll det kom och så få ett stöd för misstankar, som sedan skulle kunna besannas.
På grund av sina iakttagelser därvid ha man med ”nyktrare” omdöme utrustade personer kommit till insikt om vad förut sagts om dragens vandringsriktning.
Draget sättes av somliga i samband med mjölkhararna och säges vara sådant, som dessa harar spy ur sig. Det kallas av dem, i anledning av sin gulaktiga färg och smörliknande utseende för trollsmör.
Soldat Viktor Blom, som var född 1861 samt en problemlösare, sade sig en gång ha sett ett, som han trodde, drag och en lång stund stått och betraktat detsamma. Han trodde draget och det av de gamla i trakten omtalade trollsmöret var ett och samma, det var bara den skillnaden att det han sett verkat mera knottrigt, vilket dock av honom ansågs skulle kunna bero på, att det varit längre kommet i utveckling.
Det av Blom omtalade draget gestaltade sig och uppträdde såsom i inledningen säges, men även andra former funnos bl.a. har man sett drag, som uppträtt i form av ett band av varierande längd och bredd, upp till en aln långt och 4 à 5 tum brett.
En del iakttagare hålla dock före, att drag visst icke bestod av maskar utan av någon obestämbar, slemmig växtart av ett smörliknande utseende (svamp eller mögel). Man skulle därför kunna förmoda en sammanblandning av saker inom växt- och djurvärlden, varom klarhet av undertecknad icke kunnat vinnas. Såsom en egendomlighet måste här anmärkas, att både de på mask och växt hållande sagesmännen framhöllo omöjligheten att peta isär den omtalade företeelsen.
Den växt, som – om det varit en sådan – skulle kunna tänkas ha ifrågakommit, torde i så fall ha varit någon av de lågt stående Myrothallophyta uppträdande art, att döma av att denna (trollsmöret) enligt berättelserna oftast förekommet å trä, såsom i hus (särskilt fuktiga sådana), å gamla stubbar och grindstolpar samt å ställen där bark och skräp kan ha varit liggande. Ifrågavarande växtarter, bestå av en slemmig gulaktig massa, saknande bestämd form och kan antagas ha haft ett med den i klumpar och bandform uppträdande mask- eller larvarten liknande utseende, som givit anledning till förväxling och de olika meningarna och föreställningarna om vad den, kanche också med långa mellanrum uppträdande, för en lekman svårförklarliga företeelsen var för något.
Vad det sedan hos den s.k. Falbon uppträdande draget beträffar, skulle nedskrivaren av detta vilja antaga, att det varit frågan om s.k. källarmögel, ehuru sagesmannen bestämt framhöll drag.
Ett ovan icke omnämnt sätt för oskadliggörande av drag var att stoppa det i ett hjulsnav, tappa detta och bränna upp eller kasta det i djupt rinnande vatten.


Hennes kräfta.

Mi murmor Anna Annersdoter (född 1818) å hänna bror Kuska Kalle i Honnbôrja va i sjön ena natt å to kräveker å dä löckas bra, di feck ente så dålit. Män så rätt va dä va feck di upp ena, sum va lôen, å senn va dä slut, att di feck nôra fler. Då jeck di upp å sulle gå hem – män då kåm sjöfrua ätter lum å ba, att di sulle läta henna vära. Hänna, dä va dän dära lônna! Män di brudde säk ente um-a, utan jeck å då fôrfurde ho dum å sa ho sulle ble svår ve dum, så di måtte vänna å lägga i kräveka i sjön ijenn. Å senn feck di gå. Anna L:son, Storeg. Sätuna f1880.
 

Diverse
Skrock om diverse

”Slôr en sönner en späjel så får en sju års retliheter. // Ond 1927

Orden ’förgjort’, etc kommer av förgöras och utgöra en gemensam benämning på all den skada, som enligt folktron kunde tillfogas såväl människor som djur och redskap av onda, osynliga makter och trollkunniga personer. // H J 1929

Smörkärning
Om det ej ville bli smör, när man kärnade, troddes grädden vara förgjord, och man täljde då alepinnar och lade i kärnan för att upphäva verkan av förtrollningen. // Ren 1927

Då man kärnade och hade svårt att få smör, brukade husmodern kasta i sin vigselring i kärnan; det hjälpte. //Bil 1926

Tur
”Dänn sum prässar fôlk i afärer har ingen välsingnelse mä sä. // A P 1928

”Ôverbjutt ä ingen tur mä”. // A P 1928

Önskningar
Kom någon utan att själv ha ordnat det så, att sitta mellan två syskon av motsatta könet, ägde han (hon) att önska sig gift med en av dem och skulle denna önskan då slå in.
Voro syskonen tvillingar, blev önskningen så mycket säkrare uppfylld.

Glömska
Dänn sum ôfta får seta på kubben, glömmer å visera. // Jan 1927

Drömmar
Vad man drömmer om första natten man ligger på ett ställe, det kommer att slå in.// Mor 1924

Gäspning
Gäspningen smittar endast vänner emellan. // A P 1927

Förtalad
Om man på tungan fick en plita blev man förtalad, trodde man. // Ond 1927

Utsädet
Säd, vars korn skulle användas till utsäde, fick ej tröskas efter sols nedgång, för då grodde den inte. // Far 1928

Förargelse
Om någon råkade trampa en katt så att denne skrek, varslade detta om förargelse för personen i fråga. // Mor 1924

Osämja
”En sa ente kasta ell i ell, då kåmmer osämja tell.” // Far 1927


Kalas
Om två personer plötsligt kommo på samma tanke eller om deras arbetsredskap råkade kroka ihop under arbetet räknades detta som ett omen till att de snart kommo på samma kalas.
// Far 1927

Pil-låtan
Då man gjorde en ”pilalåta” skulle man säga :
”Sava, sava pilalåta, annars hogger’a nacken å dä!” omigen och omigen, annars lossnade inte barken från trädet. // Far 1929

Avund
Avundsknutar eller trollknutar kallades de ”tjurror”, som kunna slå sig på tråden under det man syr. Dessa kom därav, trodde man, att någon avundades det man sydde. // Nis A 1927

En pigas trivsel
Om en piga, när hon tillträdde en plats, utan att behöva hälsa på eller tala till någon av husbondefolket, kunde komma in i köket och titta upp genom skorstenspipan, troddes hon komma att trivas där i gården. // A P H J 1925

Medel mot ohyra
Ett medel, varmed man skyddade sig från ohyra, var människoben. Man gick till kyrkogården å ’köpte’ ett ben. Detta tillgick så, att man lade ett mynt på det ställe, där man tog benet. Härvid skulle man nämna för vad ändamål man behövde detsamma. Benet insyddes sedan i tyg och hängdes någonstans inne i stugan, eller också sydde man in det i kläderna å bar det på sig. // A P / H J 1927

Om råttor
När man plockade in den första rågneken, skulle den som var i ladan och tog emot denna fråga den som stod i lasset : ”Va jer lu dänn lelle rôtten?” Den andre skulle då svara : ”Ben å sten å bulmerot!” Detta ansågs skola medföra att råttorna ej kommo att äta av säden.

Dä va på Bärj i Sätuna en summer – di va nuss framkåmna mä dä fôrsta rujlasst. Gubben å gumma va i laa å pôjken däres sto i lasst å sulle plåcka in. Å när gumma to imot fôrsta neka så frågte ho frågte ho pôjken :
”Va jer lu dänn lelle rôtten?”
Pôjken hade ente vörtt mä fôrut å vesste ente va han sulle svara.
”Ena hasjäppa ruj”, sa han.
”Ä du gaern pôjker, sa du läta rôtten få så möe?” to käringa te å sulle le läxa upp pôjken, män då va boen teress å jeck i mälla .
”Möe? Sejer lu mor – nöjer li sä mä dä, så ä dä bra”, sa han. // Jonas Sandberg 1929

”Bulmerot”, ’bålmrot’ , rot av bolmörten (” skams tubbak”). Användes troligen vid fördrivandet av råttor.

En som var född ”balänges” hade ”ont mot”. Mötte man en sådan gick alltid något på tok.
// K i B 1944 från Dalum

När Petter Katt (Kated) har kastat sina stena i sjön, töar lä lika mö unner sum på snön (eller isen). Var det blidväder den dagen, ansågs vintern vara bruten.
// Allm

Frost
Om det är vinter gamla ”varfernatta” blir det vinter i 40 nätter därefter.
Det ansågs gott om dessa nätter gingo ut i ”stöte”. Gjorde de ej detta riskerade man få skörden skadad.
// Allm

Um jöken börjar gala på bar kvesst, blir lä ingen brist, män gal’n på lummi gren, ä dä te stort men.
// Allm

Ladugårdsskrock
När en kviga kalvat skulle man lägga ett par vadmalsbyxor på ryggen på henne samt taga ett björkris och slå henne tre gånger därmed, en gång på vartdera benet och en gång rätt där bak på svansroten. Då blev hon sedan snäll att mjölka.
// Vall-Jons enl Lin Eng 1946

När man köpt en ko och skulle föra in denna i ladugården, lade man ett strumpeband framför tröskeln, så att kon fick kliva däröver in i ladugården.
Dä fick ”tur” till henne.
// Olivia 1944

Kalvning
Då en ko hade kalvat fick man ej tala om det på tre dagar, annars kunde kon bli förgjord. Innan en ko släpptes ut skulle hon tagas i kyrke, vilket tillgick så att man under det man ringde i kyrkan vid högmässan, öppnade dörren till ladugården och lät klockorna ringa över henne.

Mjölkningen
När man hade mjölkat en ko första gången efter kalvningen och bar in mjölken, höll man hinken under förklädet eller kjolen, för att förebygga det kon skulle bli förgjord. Efter inkomsten hällade man tre droppar av mjölken på en ellaglö. Sedan mjölken varit i beröring med eld hade man intet att frukta.
// Faster 1945

Öde hus
När någon för en tid flyttade och lämnade sitt hus öde, lade denne knivar och gafflar eller andra stålsaker i kors över bord, stolar och sittplatser, så att inget ont skulle kunna slå sig ned där.
Så gjorde Emma Rehn, när hon flyttade till Anderssons.
// Faster 1945
Böljen hängde sig den 5 sept 190 (oklart år strax före 1910).

Drag
Drag kom från öster och gick mot väster – mellan berget och sjön. Det kunde ej gå över rinnande vatten.
Det var ett otyg, som vitades på folk, och dit det kom gick det ut med ägarna.
Det gick i daggen och hade man tur kunde man följa spåret. Tillbaka till den som sänt ut det.
// Bolum

Mjölkaharar
Om de smidde en kniv i tre torsdaskvälla å skar i smöret med den så blev det blod och de kunde säja skillnad på riktigt smör och trollsmör.
// Ester i Kärrag

Käringmöte
Om man på bortvägen fick s k käringmöte, skulle man, sedan man väl kommit förbi, spotta tre gånger, annars fick man otur eller råkade ut för en olycka under sin bortavaro.
// Ond 1926

Ja minns så faseli väl en gång, när vånn far kåm hem ifrå skogen mä en sônnerklämder finger – sum-an hade måta revet sônner ena flik fôr å få umbun.
”Hur har lä hännt frågte mor, när far kåm in å velle ha umbunt en aen lapp.
Då tarte-n um dä å saa, att dä kunne-n ha vänntat sä, när han for, fôr lå mötte-n smeakäringa. ”Ja va dummer, sum ente vände um”, sa-an, ”dä slôr ai fellt antan dä händer en nô dumt, när en möter hänne”, sa-an, å dä va dä fler sum påsto.
// An P 1927

Onda ögon
Om någon såg på några djur med missund (avundsjuka eller onda ögon) blevo de ’förvända’. Detta yttrade sig på så sätt, att djuren började avtyna, bli modstulna och själväta sig. Detta kunde dock botas om man kunde få reda på eller visste vem den missundsamme eller med sådana ”onda” ögon behäftade var. Man hade då endast att stjäla något från denne och ge djuret eller djuren i deras foder : en näsduk eller annat som tillhörde den misstänkte var nog. En för några år sedan död gumma på Billingen botade sina kycklingar, som förvänts’ av en annan gumma och strax efter det denna avlägsnat sig började själväta sig, genom att skrapa till sig en handfull spånor från en stätt i samma gummas gärdesgård.
// Bill 1927 

 

Skrock om främmande

Um dä kliar i dä höjra öjnabrunt, kåmmer lä karfrämmat, å um dä kliar i dä venstra, kåmmer lä frunntemmersfrämmat. // A P 7 H J 1925

Råkar man släppa en kniv vid bordet, kommer en karl, en matsked, ett gift fruntimmer, en kaffesked, ett ogift dito på besök i gården. // H J 1925

Om någon i huset råkar släppa en kaffesked i golvet, säger man : ”Det kåmmer kaffefrämmat”. // M / H J 1926

Um katten leger tvärs ôver gulvterdet, när han tvättar säk, kåmmer dä snart karfrämmat, å um han legger långs mä terdet, kåmmer lä ett frujentemmer
Dänn främmate kåmmer frå dä värstreck katten sträcker baktassen imot. // H J 1925

Um skatera mööt inte husa äller kåmmer framhôppane te stuvedôra kåmmer lä snart främmat. // F / H J 1926

Finnkäringen som botade F i F tandvärk gjorde bara ett par strykane på kinden.
//F i F

 

 

Klas Abrahamsson berättar och skrock

Småplock
I min barndom fick man alltid höra att man ej skulle snurra en stol runt på ett ben. om någon sedan trampade på just den fläcken, så fick han (eller hon) en inflammation i ögonlocken. Denna inflammation kallades helt enkelt ”stolsteget i ögat”. Om någon kom till en ”klok” gubbe eller gumma och sökte bot för en inflammation i ögonlocken, så hette det alltid att det var ”stolsteget”. Behandlingen utfördes olika av olika ”kloka”. Antagligen var det en sjukdom som gick över av sig själv efter vissa dagar. Den ”kloke” visste antagligen exakt hur många dagar sjukdomen varade, ty ordinationerna lär alltid ha åtföljts av orden ”så blir det bra om så eller så många dagar”. Själv har jag inte behandlats för den här åkomman, utan det är enbart genom berättelser från äldre personer, som jag har uppgifterna.
Samma ögonsjukdom drabbade även den, som råkat trampa just på den fläck, där någon stått och snurrat en höräfsa med ”räfsehuvudet” uppåt. Kanske var det ännu flera redskap, som genom ”snurrande” kunde åstadkomma ”stolsteget i ögat”.
När man steg upp ur bädden på morgonen fick inte detta ske med ”ändan i vädret” utan man skulle från ryggläge resa sig upp och så stiga ur bädden. Eljest blev dagen en ”olycksdag”.
Vanskligt var också om man vid påklädseln på morgonen råkade ta på sig ett plagg avigt eller bakfram. Då hade man besvärligheter eller förtret att vänta under dagen.
Att sjunga ljudligt på morgonen, innan man var klädd, medförde
– sades det – att man fick gråta innan kvällen.
Att grimasera kunde vara mycket farligt, ty om vinden vände sig just då, så ”blev man sådan”, d.v.s. ansiktet stannade för alltid i denna grimas. Om det var någon, som var sjukligt ”snedvriden” i ansiktet, så förklarades detta för barnen med att han hade grimaserat just i ett ögonblick, då vinden vände sig.
Jag tror nu inte att alla dessa och flera talesätt hos de äldre berodde på skrockfullhet. Det var nog snarare uttalanden i uppfostrande syfte.
Huskurer fanns av många slag. Läkare söktes ju inte utom vid verkligt allvarliga sjukdomar. En hel del av de gamla huskurerna var säkerligen minst lika bra som de kurer, doktorerna ordinerar. I hemmen fanns alltid medicinalväxter av flera slag. Vanligast var malört och fläder. Särskilt sommartiden råkade magarna ofta i olag – troligen var det väl någon form av paratyfus genom förtärandet av ej fullt frisk köttföda. Vid sådana tillfällen kom avkok på malört till heders och det var säkerligen ingen illa medicin. För att stoppa kraftig diarré användes ibland en struken tesked vitpeppar i ett spetsglas brännvin. Det var hemskt, men effektivt. Probatum est. Fläderte användes för att komma i svettning vid förkylningar. Honung i het mjölk användes för samma ändamål, om fläder ej fanns att tillgå. En eller ett par fläderbuskar fanns så gott som vid varenda stuga, även om trädgårdsskötseln f.ö. var bristfällig. Det var de nätt och jämt utslagna blommorna av flädern, som torkades och användes till te. Aldrig bladen. Som barn tyckte jag att fläderte var så gott, så jag bad ibland mor koka sådant åt mig, oaktat att jag inte var förkyld.
Ett annat recept mot förkylning var att smörja in fotsulor och bröst med talg. Talgning av fötterna användes också vid ”frost” i fötterna. Fotogen skulle också vara bra mot kylskador i fötterna. Förfrysningar och kylknölar på fötterna var ganska vanligt. Det var inte heller att undra på, ty att sitta timtal på en hästskjuts en kall vinterdag var inte så lyckat; man kände till slut inte fötterna för kylans skull. Visserligen användes till åkvagnarna s.k. ”fotsäck” och till åkskrindorna fårskinnsfällar, men man frös ändå alldeles förskräckligt. Bönderna var ju härdade och brydde sig föga om förfrysning av näsa eller fötter, men jag avskydde alltid att åka hästskjuts – kanske mycket för att man vanligtvis fick en massa svårborttagbara hästhår på kläderna !
Mot ohyra – särskilt klädlöss – skulle visst frömjölet av lummer vara bra. August Jonsson, som var gift med min moster Emma, berättade att då han exercerade beväring hade kompaniet, han tillhörde, fått klädlöss. Men August visste råd. Han och några kamrater gav sig ut i skogen och skaffade några påsar frömjöl av ”lusa-lummer”. Detta ströddes i samtliga bäddar, och, sa August; ”Ni förstår det var inte litet med löss, ty när vi hade pudrat in bäddarna, marscherade lössen iväg och det blev en fullkomlig gångstig i gräset, där de marscherat bort”. Något sanningsvittne var nu August inte, men hans historia var njutbar.
Mina klasskamrater Oskar Alm och Berntes Banus (Albanus Johansson) i folkskolan var något av Bombi Bitt, ty de umgicks kamratligt med en hel del ”mystiska” existenser av vuxet slag. Så t.ex. hade de till kumpan en ”Vassa-Lars”, som var något slags diversearbetare – då han arbetade. Oskar och Banus berättade att vid skogsplantering hade ”Vassa-Lars” fått blodförgiftning i ena armen. Detta botade Lars genom att med en kniv öppna själva såret och där lägga in tungan av en nyfångad huggorm. De båda pojkarna berättade också att ”Vassa-Lars”, när han träffade på huggormar, brukade hålla dem med en grenklyka, så att han sedan kunde ta dem bakom huvudet med tummen och pekfingret. Sedan klämde Lars till så att ormen gapade, varvid han lade in en pris snus i gapet på ormen, varefter denna släpptes. Om en liten stund kunde man se, hur ormen svällde upp allt mer och mer för att slutligen spricka med en dov knall. Oskar Alm och Berntes Banus och även några av de andra klasskamraterna, som bodde uppe i Billingskanten, var fulla av sådan där vidunderliga historier. Något sanningskorn fanns det väl någon gång i deras berättelser, men det allra mesta var rena fantasier. Så unga de var, var de goda berättare, ty vi andra pojkar i klassen trodde vanligtvis blint på historierna. – En annan av mina folkskolekamrater var Sigfrid Lindstedt. Han var son till en skomakare, som bodde i en liten stuga mitt över landsvägen vid Dahléns i Broddetorp. Skomakare Lindstedt var förutom skomakare också dödgrävare, och tack vare detta kunde Sigfrid berätta de mest hårresande historier från Broddetorps kyrkogård. På en kyrkogård hände ju ofta underliga saker. Vid öppnandet av nya gravar stötte dödgrävaren ofta på gamla gravar och det var alltid något mystiskt med den gamla graven. Än hade liket legat i en konstig ställning, som bevisade att den döde endast varit skendöd och sedan vänt sig i graven. Än hade Lindstedt hittat en liten flaska brännvin, som någon gång i tiden sänts med som reskost åt den döde och än hade skelettet på någon finger haft en silverring m.m. m.m. brännvinet hade Lindstedt – enligt Sigfrids utsago – avsmakat och därvid sagt att antingen gjorde de bättre brännvin förr i tiden eller också hade det vunnit i styrka och arom genom den mångåriga lagringen ! Troligt är väl att Lindstedt fann ett och annat i de gamla gravarna, men Sigfrid hade en livlig fantasi – så han förringade ingalunda fynden. – Antagligen hörde dessa pojkar en massa mer eller mindre hemska och skrockfyllda historier av äldre personer, och sedan kombinerade de dessa berättelser med alldagliga händelser och fick på så sätt verkligt rafflande historier.
 


[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Historier ] [ Folklore ] Ordstäv ] Det Onda ] Kläknamn ] Bondepraktika ] Fest ] Medicin ] Sjukdom ] Barnen ]
[underordnad] Sagor ] Mylingar ] Tomtar ] Folklek ] [ Innehåll ]