Toltan

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] [ Toltan ]
[underordnad] Voitec ] SvenFröjdenbergsg ] JonMånsgården ]

 

"Töltöv" omnämnes i 1558 - års länsregister såsom tillhörigt "Högnetorpz gårdh" (Höjentorps gård) i samma reg. omnämnes "Hor(n)borgz kvarn undrj Gudems häradh". Kvarnen tillhörde då Varnhems klosterlantbor.
Joan Larsson finns på Toltan och han donerar 8 skilling till Broddetorps kyrka 1687

Toltan 2:3

byggt 1920

Toltan Voiteck

Lilla Prästgården Komministerboställe.

Namn i Toltan

Bengt Olofsgården nämns 1901 i samband med dödsfall 


Intagan, Böka, Storängen

Inhyses under Voitec

Anders Jonsson f1779

Inhyses SvenFröjdenbergsgården

Beväringskarlen Jonas Andersson f1779.

Toltans Tå

Sven Svensson kallades Sven på Tån.

Carl Brunn med fru Maria och svärmor f1753

19. Toltan 3 br-delar inneh av Gilbert Gustafsson, Assar Lejon och David Johansson.

 

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] [ Toltan ]
[underordnad] Voitec ] SvenFröjdenbergsg ] JonMånsgården ] [ Innehåll ]