Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      2000 talet-2017    

Start ] Uppåt ] 200 år med Trätor ] [ 2000 talet ] Kulturen ] Bilder över Hornborgasjön ]
Storslam vid Hornborgasjön ] Gasbildning i sjön ] Ad acta 2012" ] sänkning 2013 ] Bostadsbrist ] Flian ] 2016 ] [ Innehåll ]

 

Här samlar vi länkar till debatt och fakta som hör detta århundrade till.

  

2000 talet hinner knappt börja förrän ett angrepp på vårt kulturlandskap såg dagens ljus. Falköpings kommun ger ett olagligt byggnadslov, som länsstyrelsen först efter 1.5 år undanröjer. Till länsstyrelsens försvar kan andragas att de protesterade mot etableringen på ett fornområde och att frågan nu tvingats upp i Regeringsrätten, som inte ens gav prövningsrätt. Förvisso inte första gången en tvist som rör Hornborgasjön handlägges av våra högsta instanser. Men ett skydd härifrån innebär ur ett 200 årigt historiskt perspektiv inte någon garanti. Klicka på ikonen där ovan så får Du veta mer. 

Vi börjar med en debattartikel som inledde en Kulturvecka i Kapellet i Hornborga.

Det jäser i Hornborgasjön, ett brännbart ämne

Hornborgasjön lider av gasbildning och vätskebrist. Är Hornborgasjön sjuk ?

Söndagen den 12 augusti 2001 inleds en kulturvecka i Kapellet i Hornborga med två föreläsningar om närbelägna Hornborgasjön av två forskare i världsklass.

Först ut är Sven Björk professor i sötvattenslära, limnologi ifrån Lund. Han ansvarade för den limnologiska utredning, som initierades av P O Swanberg. Utredningen låg till grund för den restaurering riksdagen godkände på 70 talet, men som Naturvårdsverket refuserade. Denna process lärde vi känna från bygdens egen musikteater Trätornas Träsk, som spelades för nu drygt 2 år sedan.

Hur mår vår omtalade patient nu efter över 25 års behandling, och vad har egentligen hänt ? Patienten får själv berätta genom de två forskare som nu besöker oss och svaren får vi kanske nu på söndag i Kapellet i Hornborga. Kapellet som med sitt läge mitt i Hornborga by under 130 år följt människornas och sjöns öden.

Mycket fisk och mycket fågel försvarar sig Sveriges Naturvårdsverk. Tranor och turister i aldrig tidigare skådad ström passerar sjön och fiskekortförsäljare gnuggar händerna i takt med stigande försäljningssiffror, men är detta bra mått på sjöns tillstånd. (Senaste åren har vi noterat en kraftig tillbakagång i fiskebestånden)

Men hur mår då vår patient egentligen ? Sven Björk sjööverläkare kommer att förtälja om hur planen på 70 talet växte fram, hur undersökning av sjön gick till, hur man prövade olika metoder att rehabilitera den alvarligt sjuka patienten. Ny teknik prövades och omfattande storskaliga insatser gjordes för att få patienten på fötter och därmed trygga ett för tidigt åldrande, så att vass och starr överväxten inte skulle infektera sjön på nytt efter planerade operationer och ingrepp.

Klara ordinationer gavs på 70 talet och patienten och den som stod för kostnaden, riksdagen var överens! Man ville inget hellre än att få en frisk patient, med friska stränder, vassruggar och vatten och staten skulle avhända sig ett ansvar, som tidigare tjänstemän och domstolar gjort sig skyldig till. Men sjööverläkaren kallades till andra projekt och sjuka sjöar världen över, i Tjeckien, Tunisien, Sydamerika, Iran, Tibet och Kina. Sverige exporterade sitt förvärvade kunnande till andra länder i detta svårgripbara ämne, som rör vatten och växtlighet. Naturvårdsverket fick i uppdrag att ansvara för återanpassningen efter 200 år av limnologiska missgrepp och överlät uppdraget till en nyutexaminerad kandidat på området, som underlät att följa sin överordnades ordination utan förmådde verket att allvarligt skära ner på behandlingen. Att bara se till patientens yttre med ökat antal fåglar och turism blev ledstjärnan. Vätskebrist och att inte gå till botten för att ge bot har gett alvarliga biverkningar, som vi nu skall få ta del av. Dålig cirkulation, syrebrist, ämnesomsättningsstörning ger problem. Som tur är så har de senaste årens rika nederbörd lindrat sjöns besvär något, men kommer några normalår vad gäller flöden så kommer patienten förvisso att visa kliniska tecken på ett accelererande åldrande och de insatser som hittills kostat över 200 milj. kronor att ha gått till spillo. Avföringsproblem med ökade utsläpp av närsalter och detritus har fått Flian och Lidan och slutligen Vänern att reagera.

En generation har förflutit sedan rehabiliteringsarbetet började och Sven Björk berättar vad som har hänt.

Siegfried Fleischer docent från samma universitet har arbetat med omsättningsprocesser i våtmarker och har under de senaste åren följt Hornborgasjön och vet att berätta om det vi inte ser men kanske kan ana, bottnarna.

Han har lyft upp bottenfrågorna till ytan och kan genom analyser följa bottnarnas hälsa genom gasprovtagningar och kan presentera resultat, som inger alvarliga farhågor inför framtiden. Är det en fågelsjö eller Sveriges största kompost kan man fråga. Den dåliga cirkulationen i kombination med andra faktorer skapar en nedbrytningsmiljö, som ger stor gasavgång av bl.a. metangas, som genom sin enorma mängd är ett miljöhot med sin påverkan på vår atmosfär. Ett i sanning brännbart ämne !

Som konsekvens stiger bottnarna, sjön grumlas med dålig syresättning. Att maderna samtidigt sjunker på grund av mineralisering blir som att vända ut och in på sjön. Akut syrebrist hotar ständigt och sjön och sjöbottnen har inte blivit den kemiska närsaltsfälla, som vi hoppats på utan den spyr ut sitt överskott till Flian, Lidan och Vänern. Ansamlingen av syretärande växtrester skapar en gasutveckling av störande växthusgaser, som vi inte tidigare känt till, och medför störningar i Flian. Härtill kommer störningar i form av helt oönskad frisläppande av växtgödande fosfater, som ökar växtkraften och föroreningar i mottagande vatten i sista hand Vänern. Ny teknik och ny metodik ger oss nya kunskaper, som vi måste väga in i bedömningen av Hornborgasjön.

Söndagen program bjöd därför på ny kunskap om Hornborgasjön och redan följande tisdag kom en svidande  uppföljning av Per Lundgren, limnolog skolad i Uppsala, som följt rester av den gamla Sjösänkningsföreningens juridiska kamp, nu paradoxalt för att rädda vad som är kvar av Flian, innan den slammas igen av avfallsrester från sjön. Som expert har han mätt och följt vattnets kvalitet sedan många år och har oroande fakta och omdömen att delge vårdarna.

En ny rond i sjöns 200 åriga sjukhistoria är inledd och receptet hur man behandlar sjuka sjöar skulle kanske enligt Valfrid Paulsson inte ha anförtrotts Sveriges Naturvårdsverk.

Hund begraven

Det är uppenbart att det finns en hund begraven i hanteringen av Hornborgasjön även under sista fasen av dess levnad. Orsakerna är kanske att det blev en politisk fråga som kullkastar redan antagna handlingsalternativ. Den stora boven i dramat torde vara lantbruksnämnden i Skara, som gått de politiska ärendena tillmötes.

Debatten fortsatte sedan vid en kulturvecka vid kapellet i Hornborga som Du kan läsa mer om. Från denna vecka kan vi referera om gasbildningen vid sjön, som Du läser mer om här.

Läs om metangasen hotar vår miljö, och läs också om sjööverläkarens diagnostik på den sjuka sjön. 


Start ] Uppåt ] Storslam vid Hornborgasjön ] Gasbildning i sjön ] Ad acta 2012" ] sänkning 2013 ] Bostadsbrist ] Flian ] 2016 ]
redigerad juli 2017.