Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      2016-2017    

Start ] Uppåt ] Storslam vid Hornborgasjön ] Gasbildning i sjön ] Ad acta 2012" ] sänkning 2013 ] Bostadsbrist ] Flian ] [ 2016 ]
[ Innehåll ]

 

Ett bildsvep från Fäholmen rakt mot andra sidan, där vi notera att stranden är väl så torrlagd. Här fanns förr på Rudolfs tid en klapperstrand


 

2017

 

Under 2016 genomfördes ett antal besök vid Hornborgsjöns västsida, som utmynnade i att SNV utlovar en ny utredning av sjön. Uppdraget ges till Högskolan i Skövde och utredningen publiceras på SNV hemsida.

Sin vana trogen han inte bjellum.se låta bli att kommentera. Det tragiska är att SNV avhänder sig här med ansvaret för sjön.

Vi skrev;

Sändlista

SNV,
Skövde Högskola.
SVD, DN
Skara Tidning; Falköpings tidning, Skövde Nyheter,
Skaraborgsbygden

 Rödlistade områden vid Hornborgasjön

 

Ett samstämmigt bondeuppror har avkrävt Naturvårdsverket på kontroll av Hornborgasjöns senaste renovering. Oron och återkommande klagomål för vattensjuka strandmarker har föranlett att verket lagt ut uppdraget till Högskolan i Skövde. Det är viktigt att inte högskolans inhopp blir en välbehövlig andningspaus för verket.

Från 1980 talet påbörjades höjningen av Hornborgasjön, lite försiktigt till att börja med. Ett avsnitt av planen har redan refuserats av Naturvårdsverket.

Redan på 80-talet gjordes en förnyad utredning med omfattande rättsprövning inför en höjning av vattenståndet. I samband med att verket tog över, gjorde man sig av med personal, som var väl initierad i frågan. Med odelat självförtroende startade en trojka från verket sin hemmagjorda plan.

Rudolf Söderberg

Per Olof Swanberg

Sven Björk

Men man glömde bottnen. Något som Rudolf Söderberg, P O Swanberg och senast Sven Björk ideligen under sammanlagt närmare 100 år av studier påpekat. Man frågar inte ens till råds och när vattenhöjningen blev klar fick man en sjö av följande utseende

Vi ser en skiss av sjön omgiven av rodnade strandängar, som nu utgör en kommande dyrbar konflikthärd med missnöjda lantbrukare runt sjön. Totalt utgör ytan den gamla sjön, som svarar för det ursprungliga målet för restaureringen. Med stöd av en snilleblixt gjorde en tjänstemanna-trojka palatsrevolution på verket och tvingade fram en ny lösning, där sjön höjdes knappt hälften mot vad som tidigare godkänts.

Problemet var att det röda utgör den verkliga strandmaderna, som nu enligt naturens egna lagar behagat att mineraliseras och därmed sjunka och försuras. Något som dagens bönder får stå för, med obearbetbara och oanvändbara marker till ingen nytta.

I dag är den rödmarkerade marken intressekonflikten, där stora pengar redan har börjat betalats ut. Miljontals skadepengar blir naturvårdsverket tvunget att utbetala efter hand.

SNV har under stor press föranstaltat om denna nya utredning för att bekräfta att allt nog är som det skall. Uppgiften har gått till Högskolan i Skövde, som gjort ett förslag, tvingats backa, men lovar återkomma med kompletterade uppgifter till hösten.

Då bör högskolan komplettera med att berätta att Söderberg, Swanberg och Björk skall finnas med bland dem som tidigare drog upp riktlinjerna för hur sjön skulle behandlas. Sven Björk har sedan hans uppdrag vid sjön drogs in, hörsammat världens nödrop för att rädda hotade våtmarker, som riskerat att förloras runt om på jordklotet. Han har sammanfattat sina intryck i en bok som redogör hur man kan återskapa dödsdömda sjöar.

Naturvården vid Hornborgasjön har erbjudits boken till Naturums bibliotek, men de vill helst lämna tillbaka gåvan. Här finns sammanfattat diagnos och behandling för sjuka sjöar, varav ett kapitel ägnas Hornborgasjön.

Bottnen i sjön är död, och låter sig inte restaureras hur som helst, och inte nog med det. Den utgör Sveriges största kompost med för klimatdebatten ohälsosamma metanutsläpp. Det var ju inte meningen med den stora satsning om en efterlängtad våtmark!

 

Källor:
Swanberg: Hornborgasjöutredningen vid Stifts och Landbiblioteket Skara.
www.bjellum.se där man söka på Hornborgasjön.
Sök Google (bjellum.se; Hornborgasjöns hemsida)
Sven Björk: Limnological Methods for Environmental Rehabilitation A Fine Art of Restoring Aquatic Ecosystems, kap Lake Hornborga.
Information på nätet: www.vesan.se;

 

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.