Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Bostadsbrist-2017    

Start ] Uppåt ] Storslam vid Hornborgasjön ] Gasbildning i sjön ] Ad acta 2012" ] sänkning 2013 ] [ Bostadsbrist ] Flian ] 2016 ]
[ Innehåll ]

 

Bostadsbrist i Hornborgasjön.

För fyrtio år sedan stod allting klart. En utredning visade vägen hur den sargade sjön skulle kunna återvinnas. Riksdag, regering och vattendom godkände förslaget. Men naturvårdsverket visste bättre, förkastade utredningen och började på nytt. Drev igenom sin vilja, struntade i de av experterna givna råden. Maskinparken, som under provperioden utvecklats, utbyttes mot egna uppfinningar. Efter en fördröjning på tre decennier drog man igång utan att ha förankrat vare sig teknik och ekologi i sjöns mäktiga kunskapsbank.

Det kan vara förklaringen till att vi nu har en blank sjö. Under himlens vattenspegel har vi inget liv och den gyttjetäckta bottnen är död, numera Sveriges dödaste sjö (se vesan.se). De fåglar som finns kvar sedan tidigare besök har inga ungar och har inte längre någon stans att bo. Ingen vass eller säv att väva sitt näste. Livets livgivande syre finns inte att skapa en levande botten.

Sjön förärades en opera, Trätornas Träsk. Med musiken och poesins hjälp lyftes sanningen om sjön, och skamsen drog sig verksmyndigheten tillbaka och lämnade över ansvaret på länsstyrelsen.
Efter hand som sjön kvävdes kommer krav från missnöjda bönder. Kranen har öppnats för en ny form av tappning, en ekonomisk, och det i en nära framtid. Och det handlar om massor av pengar. Miljontals kronor har redan runnit ut, därför att man ingenting visste eller ville veta. Att nu börja leta efter fakta i målet i den sedan länge tömda papperskorgen båtar föga.

Vad som återstår för att dämma flödet är att resolut ta nya tag! Köp upp marken runt sjön och höj på nytt till den nivå som Hornborgasjöns framtid kräver.

Är det vår tids dränering av våra svenska våtmarker, som den unga hafsmyndigheten är satt att skydda, där Hornborgasjön åter vill vara med och berätta sin över 210 åriga saga.

En så nätt sonett

Av vackra ting vi bara vill ha mera,
En fågelsjö får bara inte dö!
Av enfald vi dess skönhet utradera
ett fåglars paradis, du är ej längre sjö!

I tvenne sekler vi dig nu betvingat.
vi har ett träsk som ingen vill bebo
och borta är nu allt bevingat
Vi Doppingar har ingenstans att bo

Trätans Träsk med opera besjungen.
Vad gör vi nu, med sjö och botten död!
En rest som offras nu för jordehungern
"vi kan ju inte längre leva utan bröd!"

Giv sjön sitt liv och sluka inte allt!
Och höj på nytt är anbefallt.

Edvard de Vere inspirerade. Bild Rudolf Söderberg.


läs Sven Björks nya bok om hur man renoverar förstörda sjöar på vesan.se;

Klicka på bilden så kan du beställa boken

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.