Fjellsholmen

Start ] Särholmen ] Brunskär ]
Start ] Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] [ Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]

Det är Gustaf Karlsson på Gillholmen och Ingemar Johansson på Fläskholmen som inspirerat till dessa sidor.

Fjellsholmen från ovan utgjorde ¼ mantal.

Den förste namngivne innevånaren här enligt första Jordeboken var Oluf på Fiellisholmen. I slutet av 1600 talet fanns två åboer vid namn Torkel Olufsson och Bryngel Nilsson. Redan nu börjar man träta och det var bönderna i St Röd, som förgäves försökte tillägna sig Särholmen. Nämnda Åboer fick Carl XII nådiga löfte att friköpa Fjellsholmen och Särholmen för 35 Daler silvermynt 1702, vilket bekräftades 1710 via Kammarkollegiet i Stockholm.

i slutet av 1740 talet går sillen till och stannar till omkring 1804 och Fjellsholmens saga handlar om hantering av sill och bygdens sätt att hantera dess försvinnande. Sillen återkom emellertid 1880 talet men perioden blir inte lika lång som den första.

1826 krävde Kronan att få disponera småholmarna runt Fjellsholmen Elvsborg, Bohus, tre st Bastskären, Torholmen, Äggelösa, Snippesskär, Skärtorvsskären, Vrålan, Reisteskär Stora och Lilla Räven samt Fjärpiggarna. Att försöka ta mark från öborna visade sig lönlöst även för kronan.

Bebyggelsen är samlad i norr.

Kjettil släkten kan vi berätta om då webbmaster har med dem att göra

Bakom bebyggelsen finner vi den gamla skolan.


Ingmar guidar på Fjellsholmen

Ersviken

här anlades 6 kittlar och ett salteri, som Jacob Sylvan från Ystad drev.

1797 ger

Per Persson f1735
Bokhållaren
tunnbindaren kyper Nils Lundqvist f1763 dyker upp kring 1795 och finns 1804

08-09 bok Jacob Hermansson följs av Hans Andersson
enkan Katarina Andersdotter f1784.


Petter Persson

ägare av 3/32

på Fjellsholmen framstår som en drivande man.

  • Han gick i täten när Kronan ville överta småöarna,

  • byggde en qvarn men begärde på 1850 talet att KB skulle befria honom från från skatten, men advokatfiskalämbetet ville annorlunda. Men Kammarkollegiet undanröjde den processen.

  • Han köper i inledningen till fraktfarten del i en skuta Neptunus, som han delar med Magnus Kristiansson på Brunskär.

Skolan på Fjellsholmen

1842 kom bestämmelsen att inom fem år i varje socken inrätta en skola. Men man drog på det hel och ordnade en ambulerande tillvaro. Skoltiden var ca 1-2 mån per år , men senare fick barnen gå till en skola i Gloshed, dit barnen på Brunskär, Fjellsholmen, Gillholmen och Vannholmen var hänvisade, men Fjellsholm borna ville bygga en egen skola ehuru verkställigheten kom att dröja.

Skepparna på Fjellsholmen

Alfred Åberg var sjökapten från Stornäs f1856 och etablerade sig här på ön.
Jonas Svensson blir stamfar till en skeppartradition med sonen Carl Johan Johansson och hans dotter Charlotta Matilda som gifter sig med en styrman Carl August Andersson här på ön.

Johannes Persson f1806 skrevs som skeppare och sonen Magnus Johansson dold bland många syskon. Två av hans barn blir skeppare Henning och Oskar Johansson.
Hilmer Möller från Brunskär hade en fraktjakt med Johan Svensson på Vedhall.

Fiskare vid Fjellsholmen

Oskar Persson och Hening Johansson fiskade samman sedan de gått i land
Från Brunskär kom Amandus Henriksson och svågern Albert Karlsson f1883 och introducerade ålfisket som spred sig på öarna. Amandus startade en liten och första affären på Fjellsholmen.
Johan Alfred Åberg från Stornäs.


Kringlan


Vi är nu inne i Kringlan och ser resterna av en omfattande bebyggelse

Hamnen i Kringlan är en utomordentligt god naturlig hamn, som fartygen gärna utnyttjade vid dåligt väder. Åborna Per Jönsson, Per Kjettilsson och Jacob Persson arrenderar ut mark till handelsman Martin Frederici om 8 kittlar och ett tunnbinderi. Rådman Jacob Jacobsson tar över trankokeriet och arrendet från 1793 till 1815, följd av bokhållare Lars Helgesson, som står för kostnaderna till 1826, men han rymmer redan 1814 enligt kyrkboken. Nu är sillen slut och man tvistas om grumset, som samlats under närmast ett århundrade.
Bokhållare Lars Helgesson gör de första investeringarna här kanske 1790 talet

Anders Andersson

f1772. Hit kommer också strandsittaren Anders Andersson från Småland gifter sig med Inger Andersdotter och Anna Olsdotter och de blir anfäder till många av öarnas och holmarnas människor. Familjen kommer i slutet av sillperioden och tvingas att som andra under 1800 talet stanna kvar som strandsittare här ute på Holmarna. Av deras tio barn nämner vi

  • Benjamin f1812 som stannar kvar som strandsittare här på Kringlan. Sönerna Anders och Carl återfinner vi på Vannholmen resp. Gillholmen

  • Hans med hustru och baren befolkar Brunskär.

dragonen Jöns Månsson f1762 bor här vid Kringlan början av 1800 talet gift med Helena och Petronella.
förre dragonen Sadelfast från Dalen och finns under den tidiga perioden gift med Brita. Har fått sitt namn på en bergklack här på Fjellsholmen. Barnen flyttar utan bevis!

Slutet av 90 talet har vi två kypare här ute.
Carl Kjettilsson tog med sin familj hit

Hans Almgren debuterar som kypare = tunnbindare som får sin rätta titel efter 97.

1804-08:
Lars Helgesson f1759
bokman Magnus Lindqvist f1772

fiskaren Jöns Magnusson åldras här han är stamfader till Åbergsläkten

08-09
bokhållaren Lars Helgesson finns fortfarande men rymmer 1814.
Jöns Månsson fiskare

1810-11

Magnus Lindqvist tunnbindare f1772 flyttar 10
Jöns Månsson

1812
 

 

Start ]
Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] [ Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]
Särholmen ] Brunskär ]
2016-03-12