Björkön och Öckerö

Start ] Rörö och Hyppeln ]
Start ] [ Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]

 

Westergården

Sjökapten Olof Gillholm

f1791 på Gillholmen flyttar först till Bovik på Björkön men köper 2 st 1/16 Westergården, som senare skattelades till 1/8 till ett värde av 680:-. Manhuset bestod av tre rum och kök. Lada loge och fähus. Klädd i grårock, väst och lika gråa klädesbyxor med hatt driver han sitt småbruk med sin gula häst och vårdar sina två kor kviga och kalv. 3 får, galt och 5 höner bidrager till deras uppehälle. Han bär titeln skeppare och har en segelbåt och ägnade sig åt makrillfiske och ålefiske. På detta ställe reder sig familjen gott.

Han gifte sig med Sara Lisa Johannesdotter bonddotter från Nolön, ett båtmans släkte, som vi kan följa långt tillbaka. Makarna hade ett inbördes testamente, men lämnar stor del av gård och lösöre till inte minst Lagra.

Vi vet inte så mycket om honom annat än det vi kan utläsa ur kyrkboken. Västergården anges som dödsplats, varför vi anar att han även brukade delar av denna fastighet. Han dör 1855. Sara Lisa 1879 blott några veckor innan Lagra. Vi berättar om barnen.

  1. Carl August som vi kan följa till Bånggården på Björkön, där han gifte sig med Maria, men paret får inga efterlevande arvingar. Dör vådeligen på Vänern augusti 1868. Makarna förvärvar sammanlagt 8/144 till ett värde av 1000 Rd. Han efterlemnade en ansenlig bunt med skuldreverser.

  2. Frans Olof som vi berättar mer om nedan.

  3. Lagra Matilda som lever sitt liv här på Westergården och hinner knappt gifta sig med Samuel Jönsson så dör hon någon vecka efter sin moder 1879.

  4. fiskaren och hemmansägaren Lorenz Edvard tar tydligen över Westergården på Björkön. Av hans nio barn kan vi följa de flesta en bit in på 1900 talet men anknytning till platsen.

Frans Olof Gillholm

    

f1831. Han tillbringar sina första 30 år troligen som skeppare på Bovik i sin faders fotspår. 1861 återfinner vi honom som åbo och brukare på Kärra Klåckaregården. Han kan under denna period måhända ha startat sin grosshandlarverksamhet. Han stannar ändå kvar i Göteborg, men dör på Kärra Hisingen. Hfl kan ge oss tips om att han hade fler barn än som förut var känt. Vi vet ju att han gifte sig med Ingeborg Torgersdotter från Skräddargården Låssbyn Björlanda, där fadern Torger Olsson varit brukare och född på ¼ densamma släktgården sedan flera generationer.

  1. Sjökapten Otto Fridolf Gillholm träffade Elisabet Andersdotter. De hade flickorna Greta och Irma, den sistnämnda kan vi följa in i nutid.

  2. Eleonora blev bara 6 år.

  3. Teodor Julius bodde kvar hos föräldrarna här på Klåckaregården och står sedan som fiskkonservfabrikör

  4. Selma är född här på Klåckaregården och gifter sig med en spegelfabrikör med rötter i Skaraborg.

  5. Sen har vi ett fynd Carl Emil f1864, men han återfinnes ej efter 1890.

  6. men Josefina blir blott 15 år här ute på Klåckaregården.

Ingeborg går i från honom några år före hans död. Boutredningar visar att de lämnade efter sig ansenlig förmögenhet.

 

Start ]
[ Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]
Rörö och Hyppeln ]
2016-03-12