Rörö och Hyppeln

Start ] Uppåt ]
Start ] Uppåt ]

 

Rörö
Hyppeln

Rörö

Till Rörö kommer

Börje Andersson

Den 31 maj 1706 börjar en svår storm som varar i tre dygn. En båt förliser då. Börje ser om morgonen den 1 juni hur den driver mot land. Sju män, alla som är iland på Rörö, skyndar mot stranden, men konstaterar två saker. Dels går det inte att gå ut med båt till skeppet, dels finns det ingen levande ombord. Man finner det inte lägligt att kontakta länsmannen förrän lördagen den tredje, då stormen bedarrat. Innan dess har man för övrigt kommit underfund med att skutan var lastad med en i nödtiden mycket begärlig last, spannmål. Länsman beordrar vid sin ankomst utsättning av vakter, samtidigt som råg börjat flyta iland från skutan. Tyvärr blandas den med sand och tång, men den är ändå begärlig. Dagen därpå, söndagen, då sabbat råder och man inte får utföra arbete, samlas säden in. Först tar Röröborna tolv tunnor, på kyrkotid. Efterhand anländer invånare från övriga öar och tar sitt. Under eftermiddagen kommer tyvärr även löjtnant Gustav Gyllenberg från tullverket och lägger beslag på den råg hönöborna tagit. All övrig råg samlas in under början av veckan. I mitten av veckan kommer strandfogden. Då ingen råg finns kvar uppdrar han åt landshövdingen att åtala alla inblandade. Häradshövdingen anställer ett extra ting den 11 och 12 maj 1708. Alla öarnas invånare åtalas för att ej ha anmält fyndet i tid, tagit av lasten som borde tillfallit kronan och dessutom begått sabbatsbrott. De döms för sabbatsbrott och för att ha tagit rågen utan tillstånd. De döms att var och en betala 40 mark i böter, samt att gemensamt ersätta kostnaden för det extra tinget, 36 daler silver, om än med vissa avdrag för att de huggit upp vraket. Även löjtnanten döms och han får böta 37 daler silver. (Odenvik)

f1674. Här har jag fuskat genom att låna information från Anders Ryberg på nätet. Börje gifte sig inte helt oväntat med

 1. Bengta f1669
  1. Margareta dör blott 3 år
  2. Ola Börjesson född på Rörön men flyttar nog med fadern till Heden.
 2. gifter om sig med Anna Olsdotter f1669 från Heden Hönö men hon dör här ute på Rörö.
  1. Bengta dör nog vid unga år
  2. Margareta dör också hon som treåring
  3. Olof f1717
  4. Bengta blir heller inte gammal
  5. Anna likaså
  6. sedermera lotsen Anders Börjesson f1722 och som sedan bosätter sig på Hyppeln, där han dör 1775.

Hyppeln

 

Start ] Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]


2016-03-12