Brunskär

Start ] Uppåt ]
Start ] Uppåt ] Särholmen ] [ Brunskär ]

 

Brunskär sades från börja tillhöra Kronan vilket gynnade företagandet på ön, men Fjellsholmen borna ville lägga vantarna på holmen. Brunskär skrivs administrativt under Västra Holm inne på land.

Brukspatron eller sillpatronen stod för kapitalet och en lång konflikt resulterade i att Kronan fick behålla ön. Grumsedammar på ön skapade problem.

Jonas Westbeck är tydligen initiativtagaren till aktiviteten här på holmen med rika damer bakom ryggen. Det första skärgårdsverket här i arkipelagen skapades 1757 och skapades av Jonas. Efter att sillen försvann 1808 flyr folket och B M Björkman står som ägare av verket på denna kronholme.
Faktor är Magnus Stenberg, som beskrivs som tunnbindarmästare och som vi senare hittar på Ljungholmen som ett inhyses hjon 1814: Till sin hjälp har han tre gesäller.
Tunnbindarmästaren Carl Wessman som även han har med 3 gesäller.
Mästaren Mårten Almgren, som varit på Gillholmen och Fjellsholmen finns med här

Om man får tro kyrkboken så är det ett omfattande investeringsprogram som genomföres på 1780 talet här ute. Sakta byggs en befolkning upp kring 1770, men familjernas storlek talar om ett begränsat medlemstal under perioden 1770 och framåt.

Jag konstaterar att perioden i början av 1800 talet och vid pass 1814 så finner vi många sjömän och utfattiga familjer.

1804-08 bokhållare Arnbom har 10 talet drängar här ute
Magnus Stenberg finns kvar och omgift
kyper Petter Lundstedt

08-09
Faktor Dan Rolander finns kvar


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 A
11 B Severin Andersson f1858
12 Lovisa Möller
13 Johan Andersson f1853; August Leontin ; Carl Ludvig Möller
14 Carl Julius Möller
15 Julius Henriksson
16 Amandus Henriksson
17 Olof Ferdinand Möller Hjalmar Alexius Andersson Bror Gustaf Möller
18 Johan Konrad Möller
19 Carl Julius Jansson; Edvin Leonard Hansson
20
21
22
 

Start ] Björkön och Öckerö ] Ljungholmarna - Flatan ] Gillholmens Ättlingar ] Fjellsholmen ] Glosed - Stornäs ] Byar i Torsby Socken ]
Särholmen ] [ Brunskär ]

2016-03-12