2010     
Start ] Uppåt ] 1995 ] 1996 ] 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] [ 2010 ] 2011 ] 2012 ]

Start ] Uppåt ] [Innehåll]

En kall morgon lockade inte så många och vädret inspirerade inte till någon längre vandring. Försök att engagera RA i deras riksomfattande septemberdag föll heller inte i så god jord. 


Fredagen den 11 juni startade en rundvandring runt kyrkan efter ett kortare besök i kyrkan. Här fick vi möta några av de människor som verkat i bygden. Bland de mest namnkunniga är Gubben Jansa som ligger till höger om ingången till kyrkan. Hans sonson sonson Anders berättade om denne märklige man, vars rykte är en sammanblandning av flera personer i trakten. Däribland Jansas egen farfar malmletaren Olof Persson som troligen upptäckte Haggruvorna, som genererade för bygden rikligt med pengar. Vill du veta mer gå till  jansa.nu;

Lördagen den 12 startade en välbesökt torpvandring med start vid Bredsjö Herrgårdar och vidare på skrangliga och stenfyllda vägar till Gränsjöhöjda. Här startade vi från den södra bosättningen och sedan vidare genom nu av avverkning hotade rimligen skyddade kulturmarker. Här ser vi spåren efter många generationers arbete med röjningsrösen och grunder fram till huvudgården med sin väl bevarade ladugård och spåren efter den kanske i Gränsjö äldsta husgrunden.

Löfåsens tre olika bosättningar besöktes och några gruppen kunde identifiera sina fäders bostad och tidigare frågetecken kunde rätas ut.

Här stod den hotande skogsdraken som avser att kalhugga hela området. Det var alltså sista tillfället som någon av oss kommer att kunna identifiera de minnesmärken som vilat i frid närmare ett sekel. Detta kan vara den sista vandring som arrangeras av Hornborgas Kultur här uppe.

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]