1997     
Start ] Uppåt ] 1995 ] 1996 ] [ 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ]

Start ] Uppåt ] [Innehåll]

1997

Fagning

(röjning) i Heljesgården lördagarna 12 och 19 april kl 1000. 

Valborgsmässoeld

Vi avslutade med Valborgsmässoeld den 30 april kl 2000. 

Musik i änga

den 19 maj kl. 1500. 

Blomstervandring med Mats. Mats ordnar med en bejublad trädgårdsslåtter med skolungdomar. Lars undertecknar gåvobrevet med de gamla sakerna i aug. 97

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]