1995     
Start ] Uppåt ] [ 1995 ] 1996 ] 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ]

Start ] Uppåt ] [Innehåll]

Året var 1995

Fagning av Hästavallen

Vi fagade i Hästavallen annandag Påsk från kl 0900. Hjälp till att återskapa våra gamla klenoder var vår vädjan då. Ta med räfsa och kaffekorg och så räfsar vi plockar gamla grenar och gör snyggt i det gamla änget som nu håller på att restaureras.

Folkmusik i Änga 

Det började med Folkmusik i Änget med  Susanne och Louise.  Kristihimmelfärdsdagen  kl. 1730 på Hästvallen efter att de uppträtt vid Bankastôvan. Ta med kaffekorg och glöm inte barnen, var en uppmaning från Lars som många hörsammade. Evenemanget blev välbesökt och sköna sångar mötte oss i senvåren. Vi minns speciellt Louise, när hon sjön den svenska sommarpsalmen "Den blomstertid nu kommer". Den bilden sitter fortfarande kvar.


I oktober 1995 skrev vi till Länsmuseet och Länsstyrelsen följande

Anhållan om samverkan för att bevara en 1800 - talsgård, Heljesgården 16:5 i Bolum socken.

......Systern Elsas kulturella medvetande har bidragit till idén att gården på något sätt måtte bevaras för eftervärlden. Fadern köpte gården 1924 och den brukas nu delvis av arrendator. Lars vill då han inte har arvingar, att gården skall bevaras för eftervärlden i en stiftelses form. Han ser gärna att det blir en levande gård, dit skolklasser och andra gäster kan komma och studera och utföra sysslor på gården. Gården och dess ängar besöktes tidigare av elever från den skola som låg granne med gården. En blivande hembygdsgård med association till Hembygdsförening ser han också som en möjlighet. Han vill också, att hans gamla ängar, hagar och åkrar skall återskapas så mycket som möjligt.

Det unika med Heljesgården 16:5, som den benämnes är att den skonats från den senaste revolutionen inom jordbruket. Den gamla ladugården står kvar, tillbyggd i båda ändar under 1900-talets början. Centrala delar från lagaskiftes tiden på 1880-talet. Vasstaken har underhållits, varför byggnaden klarat väder och vind. Ett vagnslider / redskapsbod finns av ungefär samma datum. Mangårdsbyggnaden däremot torde utgöra delar av ett timmerhus, som härrör från Axvall, när militären flyttade från heden.

Det kanske finaste är de rester av ängar och hagar, som finns nedanför gärden på sluttningen ner mor sjön. Rik var fordom den flora, som växte i Hästavallen, i Vidunderskogen - ravinen ner till ett gammalt kalkbrott - och på en ännu delvis bevarad gammal åkerteg, som måhända inte någonsin har mött någon giva av konstgödsel.

Under hösten bildades en arbetsgrupp bestående av grannar. 

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]