2002     
Start ] Uppåt ] 1995 ] 1996 ] 1997 ] 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] [ 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ]

Start ] Uppåt ] [Innehåll]

©

Kulturåret 2002

Vi sammanfattar året 2002 där inledningsvis ambitionerna var lika höga som tillförne. Men som några sponsorer icke ville inställa sig fick vi ha en något snävare program. Någon kulturvecka kunde därför inte arrangeras. En av de mest naturliga sponsorer till aktiviteter inom dess norra socknar uteblev med motiveringen att någon kulturvecka utanför ramen av Mickelsmäss icke var aktuell. Storvulna planer hade vi på en kulturvecka men supportrarna tröt och Falköpings kommun ville inte veta af någon konkurrens så vi tar det 2003 i stället.

Oförtrutet pågår forskningen i den egna hembygdens arkiv och bland minnesgoda församlingsbor i och utom de fyra aktuella socknarna och förmedlingen av dessa kunskaper har skett genom torpvandringar. Just nu arbetar vi på att kartlägga vår bygd, samlar in uppgifter från Hjilmers Kartotek tar reda på var saker och ting fanns. Frågar, utreder och samlar. Samverkar med folk från när och fjärran för att se vart folk tog vägen och vad som blev av deras hem.

Per Olof Swanbergs arkiv 

Ordnandet och förmedlandet av kontakter med Stifts och Landsbiblioteket i Skara har krävt mycket tid men resultatet blev över förväntan. Hela arkivet om Hornborgasjön , alla hans bilder, hans fågelobservationer och boksamlingen är nu räddad.

Radioprogram

Samtal med busschaufför Åke Andersson, som med sina 49 år i bygden har mycket att berätta mellan skivorna. Tre lördags timmar och mer skall det bli då berättarmaterialet är outtömligt. Repriser lär ha sänts under våren 2003.

En av vår bygds trognaste medarbetare har genom åren varit våra evenemang trogen samtidigt som han genom sitt vänliga väsen förmedlat mycket av det gamla genom radio och vandringar. Åke är en härlig människa som tillhör bygden genom sina 50 år då han förde bönder arbetare och torpare fram och tillbaka från stan. 

 

    Vårbrasor 

Påskafton elden tändes vid solens nedgång. Valborgsmässoeld i samverkan med Museet, elden tändes vid solens nedgång och som vanligt samlades många människor för att njuta kvällens frid.

Torpvandring Stomnadrevet

I forskningssyfte med 10 deltagare Stomnadreven den 14 februari, 

Torpvandring Korsbackastenen 

den 2 maj med tidningsreportage, så jag skrev ingenting.


Broddetorps musikskatt pånyttföds.

Kurs i Hembygens egen Musik 

Under våren har Hornborga Kultur engagerat en musikhandledare för att förmedla bygdens musik till bygdens egna barn under några veckor i april maj. Fem lektionstimmar genomfördes. Endast ett fåtal barn nappade på erbjudandet men deltog ändå i därpå följande uppspelningar.

Under kursen kunde vi knyta viktiga kontakter med folkmusikintresserade elever, som senare var med och spelade i Flakabergsstugan och i Änga vid Heljesgården. 

Susanne Lind forskar kring och lär ut gamla fina låtar.

Ungdomar i socknarna runt Hornborgasjön får i dagarna lära känna sin bygds folkmusik. I hundra år har den slumrat för att åter väckas till liv på Broddetorps nyuppförda skola. På schemat står bland annat Råcka Pära, som för hundra år sedan bodde här på skoltomten. Genom honom har vi nu kvar härliga gamla melodier som elever vid skolan får tillfälle att komma i kontakt med. Det är lika viktigt att musiken som andra traditioner får leva vidare menar Hornborga kultur som engagerat musikhandledare Susanne Lind, som med tränad hand leder elever som fått inbjudan att deltaga i kursverksamheten nu under april och maj. När barnen lärt sig låtarna erbjudes bygden att lyssna till deras prestation vid Musik i Änga som äger rum vid Heljesgården i Bolum annandag pingst.

Det är spännande och roligt att leta upp den gamla musiken som innehåller så mycket känsla och temperament berättar Susanne. Lika roligt att lära känna de spelmän och deras dramatiska levnadsöden som förr i tiden förmedlade musiken till den då oftast danslystna publiken. Två kvällar har vi kvar innan kursen är slut för denna terminen, men det finns skäl att fortsätta även under hösten berättar en förtröstansfull Susanne.

Kristihimmelsfärd vid Flakabergsstugan.

Musik vid nyrenoverad Flakabergsstugan i Ugglum 2002

Flakabergs stugan Ugglum Återinvigs Kristi Himmelsfärdsdag kl. 1400

Grå ligger stugan, men fräsch och fin sedan renoveringen i höstas. Den ligger tätt invid vägen i den fina gamla socken Ugglum. Precis i kröken så att man med dagens tempo knappt hinner uppfatta den. Men en gång stannade självaste kungen och bad om vatten, mer bråttom hade man inte förr. Men det var drygt hundra år sedan.

En gång förfallen återfann Falköpings poeten Jörn stugan under en cykelpromenad runt berget. Stuga två sista innevånarna hade då fått plats på ålderdomshemmet. Falköpings kommun tackade nej till att flytta och bevara den så Ugglums hembygdsman Assar Blomberg med likasinnade startade en förening, som inköpte och flyttade den till nuvarande plats. Detta var på trettiotalet. Nu har föreningens söner, som själva nått en aktningsvärd ålder. Utan det allmännas stöd har renoverat stugan så att den kan pryda vägrenen ytterligare en generation.

Med imponerande arbetsinsatser och med stöd av hembygdssnickaren Stefan Andersson i Broddetorp kan föreningen fira ett återinvigande på Kristi Himmelsfärdsdagens eftermiddag. Kaffekorg tar man med och musiken från förr tryter inte när Susanne Lind letat fram glömda gamla låtar från trakten. Tillsammans med elev som nu lärt bygdens klenoder bjuder hon på ett program under Hornborga Kulturs regi. Återigen vill vi samlas för att hålla det gamla i helgd och levandegöra det som generationer tidigare skapat, menar sönerna från bygden.

En förening bildades på trettiotalet, som genom åren vårdat och helgat stugan. Men vid sekelskiftet nyligen noterades att tiden börjat tära på dess livskraft varför renovering var nödvändig. Nytt tak och nya takstolar och åter kan vi fira hembygdens dag vid den gamla stugan. Det är inte utan en viss stolthet som de nu kan visa upp sin stuga.

Nu ligger hon där och bjuder till eftertanke på det liv, som människorna levde för dryga 100 år sedan. På trettiotalet tog man det första initiativet och stugan klarade nästan ett sekel och nu har barnen till initiativtagarna sett till att bjuda kommande generation något att samlas kring och begrunda. Stanna upp ett tag som kung Oskar gjorde då han bjöds på vatten av den gumma som då bodde i stugan här. Men hennes namn är glömt. Låt oss ändå hedra hennes minne, då hon stum av förundran senare fick veta att det var självaste kungen som steg av och önskade förfriskning från brunnen, som ännu finns att beskåda.

Vi får inte glömma de gamla ty de har så mycket att lära oss och en stuga som denna har mycket att förmedla till dagens människor ty förr tröt inte tiden utan man hade möjlighet att umgås och stanna upp och dricka ett glas vatten ur källan.

Artikel 2 Ugglum  

I vackert försommarväder på Kristi Himmelsfärdsdag klingade spelmansmusiken från fiolerna vid Flakabergsstugan i Ugglum. Mitt mellan hägg och syren återinvigdes de den nyrenoverade 200 år gamla stugan.

För musiken svarade fiolmusikanten Susanne Lind och nioåriga Maja Christensson. Låtarna var upptecknade 1905 - 1906 efter en spelman i Bolums socken.

Mellan låtarna berättade Hornborga Kultur som är en av initiativtagarna till upprustningen av Flakabergsstugan om låtarna och spelmännen som komponerat dem.

Nytt vasstak. Taket på Flakabergsstugan var innan renoveringen i dåligt skick. Nu står den här i sommarhagen med ett nytt regntätt och elegant lagt vasstak. Bakom renovering och skötsel av stugan står Föreningen Flakabergsstugan .

Ett 50 tal personer med kaffekorgar fanns på plats och njöt af solsken och sommarvärme och spelmansmusiken.

Falköpings turistchef Marie Wennerholm tackade musikanter och alla dem som som bistått vid upprustningen av den gamla stugan och pekade på betydelsen av att ta vara på kulturminnen som denna stuga.

Musik i Änga Maj 2002 

För snart tionde gången samlas musikgäster i de nu ljuvliga vårängarna vid Heljesgården. Hornborga Kultur som står för arrangemanget kunde inte nog beundra resultatet av vad Mikko och hans grabbar åstadkommit genom åren. Förr var här närmast total igenväxning, men nu har träd och buskar lämnat plats för markens blommor.

Ett 60 tal gäster sjönk ner i gröngräset och Kars Erik Wiberg med sitt Walle Fôlk bjöd på fin spelmansstämma och Ingemar Sanfridsson framförde sin egen melodi "till Lena", en faders kärleksförklaring till sin dotter. Intet öga var torrt efter detta framförande på ett vältrakterat munspel.

Under pausen gjordes en traditionsenlig vandring i det som förr var vidunderskogen en närmast igenväxt aleskog. Men nu hade fuktmarkens blommor lockats fram och färgat marken vit. Några melodislingor letar sig igenom skuggorna och träden och snart är gruppen samlad nere vid den välbevarade blomsterängen bland järnåldersgravar och gamla kalkugnar.

Programmet fortsätter sedan med ortens egen musik. Susanne Lind med elever har letat fram gamla skatter från förr. Spele Jonas, Råcka Pära och andra ortens spelmän återupplivades. Den yngsta eleven Maja som deltagit i Susannes folkmusikkurs kunde visa upp sina färdigheter. Såsom ättling till en av bygdens egna spelmän kan hon föra tradition vidare och lovade konferencieren att när hon blir äldre skall lära sina barnbarn dessa vår bygds melodiskatter.

Häggumavisan och andra soldatvisor och rexor fick åter komma till livs.

Efter närma två timmars vistelse i en av eftermiddagssolen uppvärmd äng, kunde en nöjd skara slingra sig upp för sluttningen. Det var inga svårigheter att notera att Walle Fôlk nog gärna kommer tillbaka till nästa år till båtnad för de som kanske tvekade att komma till denna vackra del av Bolum.

Ötorpet 30 maj

Ödetorp mål för hembygds intresserade i Bolum. 2002-05-30 1800.

På slingrande skogsvägar, delvis sönderkörda av moderna skogsmaskiner tar sig ett dussintal hembygdsentusiaster och finner ro i gläntan vid Pans mossen inne på Billingen. Trastar, lövsångare och porlande bäckar möter skaran innan den andäktigt betraktar platsen dit soldatsonen Pan hänvisats, sedan han under skiftet blev utkastad från sin förpantningsjord närmare byn.

Mitt inne i skogen på en liten höjdås mellan Billingens långmossar kunde människorna förr under närmare två generationer finna sin bärgning. Ingemar i Bredegården en av deltagarna tar med van hand upp och analyserar marken och kan konstatera att här har vi sandmo uppblandad med god mylla. Människorna hade lärt sig att ur ingenting få sin bärgning, och där hade soldatsonen slagit ner sina bopålar.

Men för nu precis hundra år sedan tröttnade svärsonen Wallgren och gav sig iväg. Nu står här ett sista äppelträd och för en ojämn kamp mot storväxta granar. Den gråter sina vita kronblad över den stämningsmättade platsen och vill berätta om de öden som drabbade den fattiga skogsfamiljen. Till slut blev försörjningsbördan för stor för den flitige ladugårdsbyggaren och vägen till arbetet för pressande så han tog med hustru och överlevande barn till nya marker på Värmlandsnäs, som då i utflyttningstid erbjöd ett alternativ till Amerika.

Hur viktigt är det inte att vi då och då påminner oss om människors villkor om blott för ett hundra år sedan menar initiativtagaren från Hornborga Kultur. Efter närmare tre timmars lång vandring var det som om gruppen inte ville skiljas. Stämningen och medkänslan för de människoöden som presenterats under kvällen gav ett djupt intryck och promenaden blev något av en annorlunda kvällsandakt. Hornborga Kultur tröstade dock med att det kommer mer vandringar till andra platser länge fram och försäkrade att denna på traditioner så rika bygden har mycket att bjuda.


Torpvandring i Broddetorp

Vandring med Musik i Broddetorp den 17 augusti på Broddetorpadagen.

På Broddetorpadagen bjuder Hornborga Kultur och Susanne Lind på en vandring i samhällets historia. Med fiolen under hakan lockar Susanne ett 20 tal personer att följa tonerna söderut från resterna av det gamla järnvägsområdet. Gruppen behöver inte gå långt förrän de kan deltaga och komplettera de uppgifter som står till buds. Här bodde Kycklingen i sin gamla flyttade ryggåsstuga, där vi nu ser en verkstad. Här kan vi tillsammans komma fram till att följande stugor och villor har sin speciella historia som hör hembygden till.

Gruppen gör sitt första och enda uppehåll vid en välansad gräsplan framför Nya Skolan i Broddetorp. Plötsligen kan vi ur marken höra ljuv folkmusik. Här på platsen hade Råcka Pär sin stuga, när han de första åren på 1900 talet till folkmusikupptecknare villigt förmedlade bygdens egen musik, som annars hade gått förlorad. Råcka Pära Polka och Vals efter samme man nådde fram, allt medan vi förundras över att denna gräsmatta är edet enda minne som finns kvar. Annars kan vi berätta mycket om denne Broddetorps ortens store folkmusikförmedlare. Invandrad från Segerstad slår han sig ner här då långt ute på Heden mellan Bolum och Hornborga med sin sadelmakarverkstad i sin lilla stuga med blott ett litet rum. Hans son Klåcke August går i faderns fotspår och bygger några meter längre ner på gräsvallen. Och nu kan minnesgoda ortsbor dra sig till minnes barnens namn i denna kull. Nu i eftermiddagssolen är allt stilla, men musiken från förr flödade här på nytt och kan livgöra gräsmattan.

Här i utkanten av samhället där förr de obesuttna fick samsas om utrymmet, hit hänvisades de fattiga och oönskade. Nu har här vuxit upp ett pärlband av villor, de flesta uppförda av avselade lantbrukare för en 70 till 80 år sedan. Dess historia börjar blekna bort och nu ser man dem som vilken villa som helst utan minne och historia. Ett samhälle utan historia blir blott en anonym sovstad.

Med en polka av Johannes Samuelsson från Hwassagården i Hornborga omkring 1850 lämnar vi gränslandet till Hornborga och återvänder mot centrum.


Kulturvandring från järnålder till qvarnålder

Bolumbygden med Museigården Heljesgården i centrum har mycket att bjuda den kulturintresserade.

I höstrusket och med vinden i ryggen och en med tiden framträdande sol slingrar sig en tapper skara från landsvägen upp in i ett järnålderslandskap i det tysta.

Här bakom åsen, som tilldragit sig vindkraftsförespråkares intresse och juridiska ombuds omdöme, vilar sedan 2000 år en trolig boplats med lämningar i form av gravplatser med imponerande gravvårdar. En kulle i en forntida mindre sjö eller mosse har omflutits av vatten ur Bjärsjöbäcken. Här odlade man förr sina tidiga grödor, såg om sina kreatur och fångade sin fisk. Det trolska landskapet lockar fantasin till en annan form av utflykt. Hur hade människorna det förr, var den här mossen också en plats där man förr gav offer till sina gudar. Hur många kunde denna plast nära hur länge bodde de här.

Blicken sveper över landskapet nu inramat i stenmurarnas skifteslandskap och först vid Piggastenarna i fjärran fastnar den för en stund.

Mäktiga solbelysta, svarta, står de högresta stenarna tysta, dömande i det trädlösa landskapet. Imponerande konstruktioner som människan förr formade till mäktiga vad vi nu benämner domarringar. Sägner vittnar om att de som försökt att rubba dessa stenar har mött en ond bråd död.

Piggastenarna kallas de också därför att folkfantasin har tillskrivit dessa trolska konstformer läkande förmåga. Allsköns hudsjukdomar kanske mest den fruktade smittkoppan trodde man att kontakt med dessa stenar kunde bota.

Vandringen följer sedan bäcken som avvattnar Billingen. Vattenkraften var förr så viktig så att den kan ha bidragit till att Bolum by ligger där den ligger. Här fanns många små och stora qvarnar, som kapitalet förr gärna slog klorna i. Här ovan byn kan vi ännu se resterna av det arbete och de investeringar man gjorde i arbete och sten för att locka så mycket kraft man kunde ur vattnet. Bäckfåran har rensats, rätats och stensatts flera kilometer för att ge Korsgårds Qvarna den kraft som mälden krävde. Men ny teknik och andra energiformer slog ut månghundraårig förfinad teknologi. Hur hanterade människan omstruktureringar förr, när plötsligen invanda rutiner inte gällde längre. Har vi tagit vara på deras erfarenhet ?

Naturen tar tillbaka och med möda kan man identifiera platsen för den gamla qvarnen, dämmet och utfallet. Här har kända och okända familjer passerat, och mjölnarna hade tunga arrenden att axla och mäktade inte med mer än några år innan de tvingades ge upp. Hembygdens son Hilmer Johansson från Uddagården kan i sina efterlämnade anteckningar berätta om att Anders Jonsson från Häggum kom några år i början av 1800 talet, efterträddes av Lars Larsson och så vidare i en lång rad tills en, som man kallade för Biskopen dyker upp och lämnar. Den siste mjölnaren var Alfred Molitor som drygade ut den sviktande mälden med fiske nere vid Hornborgasjön. Nu ligger deras livsverk dold under mossa och torv, men en vildapel strör i hösten sina frukter på marken, som enda levande minne av en förr så aktad yrkeskår.

Den här vandringen måste vi göra om i vår och låta fler ta del av replikerar deltagarna unisont alltmedan de återfår kroppsvärmen inne vid spisvärmen hos Lars.

Kulturminnesvård

Renovering av de glömda kyrkogårdarna Hornborga, Broddetorp och Sätuna som växer igen. Initiativ har tagits för att rädda vad som räddas kan av dessa övergivna minnesmärkena. Bland annat har Länsstyrelsens arkivarie uppmärksammats på Hornborgas och Broddetorps ruiners och ädla gravstenar förfall. Under våren 03 skall arbetet fortsätta att förankra detta hos huvudmannen, som nu är medveten om problemen med vård.

Kapellet i Hornborga

Vårt skötebarn städning och fejning samt besök av församling från Skara den 31 augusti 10 personer. Kortare föredrag av föreståndaren. Något stöd från det allmänna har ej influtit i år, men föreningen håller ändå fanan högt.

Torpvandring

på Hakåsen den 18 september i forskningssyfte. Värdefulla kunskaper kunde vaskas fram genom deltagarnas tillmötesgående. 

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]