1998     
Start ] Uppåt ] 1995 ] 1996 ] 1997 ] [ 1998 ] 1999 ] 2000 ] 2001 ] 2002 ] 2003 ] 2004 ] 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010 ] 2011 ] 2012 ]

Start ] Uppåt ] [Innehåll]

Verksamhet

Vid Heljesgården pågick inventering och författandet av en skötselplan, som skall ligga till grund för den renovering och utveckling, som kommer gården till del. Arbetsgruppen samarbetar med Länsmuseet för att skapa relation till bygden och Hembygdsföreningen. Vi vill ta tillvara den unika möjlighet att visa kommande generationer hur de gamla levde. Det är ändå inte så länge sedan ! 

Fällning av träd i trädgården under vintern räckte till Lars som under sommaren hugger och lagerför sin ved.

Påskbrasan

ställde vi in då det var ett så räligt väder, men brasan finns kvar till nästa år.

Museet genomförde en presskonferens fredagen den 8 maj och alla tidningarna mötte upp med riklig information dagen därpå. Bäst var nog SLA med fina bilder. Vi skall fråga om vi inte får publicera dem här.

Fornvandring med Maria från Länsmuseet bland fornminnen och fornåkrar lördagen den 9 maj kl. 1400, som samlade 60 talet intresserade

Majbrasan

sista april 70 talet gästade oss i den varma vårkvällen, men brasan ville inte riktigt ta sig.

Musik i Änga

Söndagen den 17 maj kl. 1300. Denna fantastiska försommarhelg. Susanne och Louise spelade och sjöng i folkviseton. Morten från Danmark spelade solo på sopransaxofon. Ytterligare två spelmän anslöt sig. Vi avslutade som vanligt med en vandring i de vackra ängarna och lierna under sång och spel. Nästa år skall detta bli upptakten till en spelmansstämma i försommaren i arrangemang arbetsgrupp, museet och Skövde Fôlk. Två riktiga spelmän hade mött upp och kallas till våren.

Missionsmöte i Änga i Pingsthelgen.

Kultur och blomstervandring med Mats Rosengren torsdagen den 11 juni kl. 1800.

Trädgårdsslåtter onsdagen 24 juni kl. 1800 blev et riktigt slåtterkalas där kusiner stod för den lekamliga fägringen. Den åtföljande bärgningen den 26 juni kl. 1800 gav ingen  riktigt bra kvalitet på höet. Men för att få ett bra resultat måste vi slå mer och utarma den näringsrika mullen

Mörna vagnslidret och pyssel på gården onsdagen den 26 augusti kl. 1800. Vi lärde oss att mörna vagnslidret och många hjälpte till. Vidare sågade vi ved med den berömda Broddetorps sågen som Lars har.

Vi avslutar höstprogrammet med att anordna en fornvandring i markerna tillsammans med Mia från länsmuseet den 11 oktober kl. 1400. Efteråt samlades arbetsgruppen för att  planera för nästa år.

I december kom lokalradion och gav ett reportage kring gården och ville återkomma.

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]