Bouppteckning o Auktion efter Smen

[ överordnad ] Start ] Fattigstôva Bolum ] Kyrksmen Lindström ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Bouppteckning

År 1906 den 27 augusti blef av undertecknad på begäran bouppteckning förrättad efter hustrun Wilhelmina Lindström i Smedstorpet under SvenNilsgården Bolum som aflidit den 26 sistlidna Maj i en ålder av 51 år och som sterbhusdelegare efterlämnad enkemannen Carl Lindström och 6 i äktenskapet födda barn myndiga döttrarna Alma Lindström och Susanna Lindström den senare vistades i Stockholm, samt myndige sonen Carl Oskar Lindström i Göteborg. och omyndige Ragnar f 1890-01-05 och Johan Einar Lindström född 18930828 samt dottern Signe Maria född 1896. Och till dessas förmyndare föreslogs hemmansegaren Johan Andersson Uddagården Bolum. Boet uppgavs av enkmannen sådant det vid dödstimmen befans som härnedan antecknas och värderas.

Koppar: Kokkittel, 5 kastruller, 1 kaffekokare, 1 bunke.
Jernkärl: 1 panna, 3 grytor
Bleck 5 bunkar 2 flaskor , 3 bunkar 1 stekpanna
Porslin 8 p kaffekoppar, 8 tallrikar, 1 karott, 2 driksmug
Glas 3 driksglas, gräddkanna, 2 saltkar2 skålar.
Diverse: 12 st knifvar och gafflar, 12 teskedar, kaffekvarn, mortel, 5 lampor, 1 pressjärn, 2 saxar, 2 st. knifvar större, 2 jernspisar.
Möbler 1 byrå, 1 chänk, 2 sängar, 1 soffa, 2 bord, 5 stolar, 2 dragkistor, taflor, 2 väggur, 1 spegel
Sängkläder 3 täcken, 5 filtar, 6 fjäderkuddar, 3 dynor, 3 madrassvar, 7 st lakan, 5 örngott, 2 sängöverdrag.
Linne 3 stärkdukar, 1 d handduk, 2 lakan 4 m långa, 2 bordsdukar, 5 gardiner.
Den aflidnes kläder 3 st klänningar, 3 st kappor, 2 jackor, ....

Diverse: handfat, kaffekanna, bakredskap, hyfvelbänk, 12 sågar, 4 borrsvängar, 12 st stänger, 2 tolfter bräder,  Ask och Ekplank 1 korkho, 1 måleriverktyg, taggtråd med stolpar, tjugor och greper, chyffel, spae, 1 vagn, 1 vagnshåll/låda 4 st lådor, 1½ kryssträ, 3 st. dragkärrestammar, 2 dragkärroe, axlaträ, 1 skrindeträ, 1 filebänk.
Smidesverktyg/städ 10 kr, skrufstycke 5 kr, 1 dussin filar 7 järnskrufvar med tapp, 6 skrufnycklar, 7 tänger, 40 mejslar, 1 smidesbalja,  2 munkskåp, 3 släggor, 5 hammare, 10 vagnsaxlar, 4 yxor, skaklor  1 par slädar obeslagna, 2 draglådor, 1 plog, hurtz, naveljern och sänke, jernskrå, brandspruta, 3 slipstenar, 1 smedja 25 kr, 1 stugebyggnad 200 kr, 1 ladugård 75, 1 svinhus 25,  1 materialbod med källare 15, kreatur 2 kvigor 100, 15 höns 8 kr, borrställning 2 jernspett, 2 liar, 3 baljor Summa 849 kr.

 Auktion hos Smedmästaren Carl Lindström 1911

Utdrag ur protokoll fört vid auktion hos smedmästaren Carl Lindström Hof SvenNilsgården den 27 februari 1911.

2 yxor 1. Gustaf Hedberg
dito .50 Alb Johansson Backen
dito .50 d man
dito .50 L J Hägg
Skodon .80 Karl Hägg
3 kilar .25 J Andersson Uddag
stemjern .35 Alb Johansson Backen
d         .20 d man
Borr .35 G W Hoffman
Nafrar 1,20 J Larsson Valla
d        .80 F Andersson Liljedahl
Borrsväng 1, L J Johansson Munkgården
d        1,3 Sold Alm

Transport 8,75

Täxla .45 Alb Johansson Backen
Städ .30 Aug Gustafsson Korpatorp
Limpanna 1,20 F Andersson Liljedahl
Hyfler .25 J Andersson Uddagården
d        .25 d man
Hyfvel    .50 And Jonsson Fridhem
d        .35 V Hoffman
Vinklar    .30 Smed Lindström
Hyfvel 1,80 L J Johansson Bäckagården
d        1,45 Vik Hackåsen
fil mm     .70 Kontant
Stämjern    .90 Ad Josefsson Heljesgården
d        .70 J Anderson Uddagården
diverse Alb Johansson Backen
fogsvans 1, U Karlsson Bäckagården

Transport 1950

Stocksåg .50 Alb Johansson Backen
2 sågar     1,5 J Andersson Uddagården
d        1,25 Vik Hackåsen
d        1,    Aug Gustafsson Korpatorp
d 1,55 V Hoffman
Vinklar ,25 Ad Josefsson Heljesgården
Hyfvelbänk 2,00 Smed Lindström
bord .50 d man
Rifvor .25 d man
Spruta mm .25 d man
diverse ,30 V Larsson LarsNilsgården

Transport 29.8

Diverse V Larsson LarsNilsgården
d        .60 F Andersoon Liljedahl
Jerna .20 Smed Lindström
Bänk 2,50 J Andersson Uddagården
Målhall .50  Smed Lindström
Slipsten 1.00 U Karlsson Bäckagården
Hörnskåp 1,75 Smed Lindström
Trogkista 2.00 Alma Lindström
Skrifbord 4,00 Soldat Alm
1 Virke ,50 Smed Lindström
2 virke .75 Skräd Värnlund
3 virke 1. V Andersson Grefvagården
4 Virke 3,00 And Jonsson Heljesgården
5 virke 1,5 Skräd Värnlund

Transport 49,20

Virke No 61    ,35 Skr Värnlund
Virke No 7    1,10 d man
Vagnaxlar 1,00 Smed Lindstöm
d trä 1,10 d man
hjul 1,10 d man
Vagn 1,50 Aug Gustafsson Korpatorp
Slädar 4,25 V Andersson Grefvagården
skrinda 3,00 Smed Lindström
2 medar .50 F Andersson Liljedahl
4 d    .50 F Andersson Liljedahl
2 d    .55 Skr Värnlund
d    .60 Sundberg
d    .75 K Källman
d        1,25 Sundberg
d     ,50 Smed Lindström

Transport 68,25

Nafvirke    2,00 Aug Persson Bältaregården
d båg     .60 U Granat
Spjälar     .25 V Hoffman
Rundvirke 1,00 Smed Lindström
Diverse     .50 d man
Åror         1,10 Engqvist Sköfde
Känger     .50 K Källman
Nafkubba .40 L J Hägg
Stängseltrå 2,50 L J Johansson Munkgården
d stolpar .50 d man
d         .50 d man
Nafkubba  .50 Engqvist Sköfde
Bräder 1,25 Karl Hägg
Väkt   1.00 L J Hägg
Säte .50 Smed Lindström

Transport 81.35

Svänglar 4.25 J Andersson Uddagården
X 3,50  Aug Gustafsson Korpatorp
X .25 Snickar Jansson
Torfskära 3,25 Engqvist Sköfde
Torfsläde 3.00 Alf Lindström
1 kärra 11,75 J Larsson Vallen
1 d    12,75 Aug Gustafsson Thorsten...
1 d     20,00 D Källander Lundby
1 d   11,00 Engqvist Sköfde
Medbotten 8,00 Holmqvist Afzegården
Balja .30 V Larsson LarsNilsson
d    .55 J Andersson Uddagården
d  .75 K Hägg
Tröskstöd 1.00 J Andersson Uddagården

Transport 162,00

Skrin .25 S Nordgren
Linor .25 Alb Johansson Backen
Lådor .25 d man
fträ .50 Alf Lindström
Länk .35 U Larsson Åkatorp
Spett .75 G Spång
Skiffel .75 Jansson
Tunna .55 K Spång
Städ 6,25 Aug Gustafsson Korpatorp
Gängskifva    1,00 Smed Lindström
d    .50 J P Andersson Kärragården
d    .50 Smed Lindström
d    .65 J Andersson Uddagården
Plåt 1.60 K Svensson Uddagårds qvarn
Gängskiva .50 Nylén Frimansgården.

Transport 179,65

X ,75 Smed Lindström
Brandring .10 S Pettersson Skattegården
1 tång .40 V Andersson Grevagården
2 d     .25 Smed Lindström
d     .50 J P Andersson Kärragården
d .60 V Andersson Grefvagården
Stänger .40 J Larsson Vallen
d .55 U Holmqvist
Skoverktyg 1,60 J P Andersson Kärragården
ham o tång    .30 K Nilsson Holmagården
diverse .25 d man
d    .25 d man
d     .15 d man
X 2.00 Jansson
d    1,10 V Andersson Grefvagården

Transport 188.85

xhamra .30 J P Andersson Kärragården
d    .25 d man
d    .40 K Svensson Uddagårds qvarn
d    .25 d man
d     .25 J P Andersson Kärragården
d    .15 d man
d     .25 V Larsson LarsNilsgården
d     .25 Alb Johansson
hamm tång .55 Vik Hackåsen
stämjern    .25 V Larsson Lars Nilsgården
d .50 J Larsson Vallen
nycklar .25 Holmqvist
stämj .25 R? Pettersson Skattegården
skiftnyckla .40 J P Andersson Kärragården
nyckla .40 Smed Lindström

Transport 193,65

nycklar Holmqvist
stämjärn .10 J Andersson Uddag
slägga 1,85 V Hoffman
d 1,80 J P Andersson Kärragården
stämjern .15 Alb Johansson Backen
jern .25 J P Andersson Kärrag
d  .15 Alb Johansson Backen
Bissma 1,05 Ad Josefsson Heljesgården
Sågar .75 L J Hägg
Skrålåda .50 Nylén Frimansgården
järnaxlar .50 Smed Lindström
Borrställning 4,00 V Larsson LarsNilsgården
Borr .65 d man
Filer .50  K Svensson Uddagården
d .35 Jönson Västorp ?

Transport 206.35

filar .65 J P Andersson Kärragården
Nycklar .25 Smed Lindström
Städ 5.00 d man
skruvstycke 5,00 d man
Bössa .75 J P Andersson Kärragården
d 1,25 Målare Skog
Lykta 1,30 Smed Lindstöm
skrisko 1,00 K Nilsson Holmagården
diverse .50 K Svensson Uddagården
kofot 1,10 Emil Hoffman
Axlar ,25 Smed Lindström
Diverse 1,25 S Pettersson Skatteg
d        1.50 Smed Lindström
Smedja 25.00 d man
Prägla .90 E Andersson Presteg

Transort 252,05

Städ 1.25 J Larsson Vallen
tjugor .20 Smed Lindström
Skottkärra .75 Ad Josefsson Heljesgården
Ressel .25 Aug Johansson Torstensg ?
d 1.00 Smed Lindström
1 ko 80.00 d man
1 d    75.00 Ragnar Lindström
9 höns 8.50 G Hallberg
hönsnät .50 Smed Lindström
Svinhus 20,00 d man
Bod 12.00  d man
Spinnrock .25 Jansson
garn    .35 Skog Transport 452.35

Stöt .25 Smed Lindström
koppar .50  d man
diverse .25 d man
tråg .45 K Spång
klocka .45 Jansson
d    2.5 V Hoffman
Spegel .25 G Hedberg
Kittel 1,00 Anna Backman
2 Slöta 1.00 Smed Lindström
2 X .30 d man
Bord .25 Alma Lindström
9     2,00 Smed Lindström
Stuga o ladugård 150 d man
bord .60 d man

Transport 611,70

1 Säng 1.00 Smed Lindström
Dragkista .50 d man
Skänk .75 d man
Diverse 1.00 d man

Samma 614.95

[ överordnad ] Start ] Fattigstôva Bolum ] Kyrksmen Lindström ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]