P O Swanberg
[ innehåll ]
 
Författaren ] Swanberg 90 år ] Fotografen Ornitologen ] Debattören ] Naturvårdaren ]

 

Look for articles in English here    .
P O Swanberg som med sin envishet och styrka gjorde ett försök att rädda Hornborgasjön.
Vi kan nu 2013 konstatera att Swanberg hade rätt. Hans kritik av hur Hornborgasjön restaurerades av SNV tjänstemän kommer att bli en dyr historia för SNV.

Per Olof Swanberg på Öland och i fjällen

Så minns vi P O Swanberg på Öland respektive i Lappland. Holger Johansson vid kameran.

Här en överblick över den sida, som Du just nu besöker.

Hornborgasjön    Naturvårdaren P O Swanberg  

  • Läs hans berättelse om Hornborgsjöns 100 åriga lärorika historia. Denna fascinerande historia om den ensammes kamp mot storbönder, juridiska oegentligheter och myndigheter. Sex sänkningar har drabbat sjön. Ett sista sänkning i en tilltänkt restaurering, stannade på halva vägen, vilket medför risk för en icke viabel sjö.
  • Jag har hittat en uppsats i SNF:s årsbok 1953 som finnes att läsa här.
  • Läs också P O Swanbergs först nu publicerade recension av en Dom i Högsta Domstolen 62, som hovrättsrådet  vid HD tillika ordförande i SNF refuserade. Här hittar Du också denna märkliga doms lydelse plus en kortare kommentar. Det visar bara att kampen för sjön måste fortsätta, men var är SNF?
  • En uppsats från boken "Från Falbygd till Vänerkust" är en kristallklar redogörelse av alla olagligheter, som banar väg för politisk insats för att rentvå staten och myndigheter sitt ansvar. Men vi vet ju att varje generation måste göra sina misstag och det tar aldrig slut.

Sjön är i dag Sveriges största kompost! 

  • Vindtäkts försöken av Hornborgasjön, en olaglig etablering som SNF stödjer. Ett svek som grundlades redan på 60 talet.

  • Slamhanteringen på de stora godsen är numera etablerade hot. Men var är SNF?

  • Byggnadsnämnden i Falköpings övertramp de senaste åren är fortsatta hot mot sjön som attraktivt fågelskyddsområde. Även länsstyrelsen har svårt att hålla ivriga husvilla husläkare borta från landskapsskyddat område.

  • Tranan har blivit en turistsymbol, och lokala politiker vill göra sjön till ett turistobjekt inte en fågelsjö.

  •  Allt finns på www.bolum.nu

   Vetenskapsmannen P O Swanberg

Läs hans uppsatser även på engelska om Nötkråkan the Nutcracker, ett av många exempel på hans vetenskapliga talang. Under mitten av 50 - talet hörde Nordsångaren av sig och många åkte till Abisko för att få beskåda den. Läs om hur P O Swanberg med sin noggrannhet möter den då för svensken okände fågeln.

Fotografen och Ornitologen PO Swanberg

Följ med till Torne och Pite lappmark, då speciellt Tjålmejaure - Sveipa - Laisälven och Lainio. Du kan också läsa hans bok Fjällfåglars Paradis, där han i ord och bild berättar hur det var att vara pionjär i fjällen på 40 talet i just Sveipa. Vi visar en bildsvit kring  Dubbelbeckasinen tecknad med hans kära Hasselbladare.

Under denna rubrik har vi samlat mycket av hans iakttagelser och bilder, surfa på!

notskrik.jpg (83438 byte) Här ett exempel på hans bildkonst.

Bilden är tagen på 3 m avstånd från ett tältgömsle, vilket under loppet av sex dagar successivt arrangerades högst upp på två stegar . Dessa hade rests rätt upp i luften, sammanhölls av brädstumpar, stöttades med stänger och stadgades med ståltråd berättar Swanberg.

  Here are articles from British Birds. The Great Snips and other Rare birds.

   Författaren P O Swanberg

Många nu klassiska böcker som KrankesjönFjällfåglars paradis m.m.

LogoPOS90.jpg (1284 bytes) P O Swanberg  Trätornas Träsk musikteatern  och musikteatern om hans liv.

Fortsätt gärna till Hornborgasjön, där vi kan bjuda på mer läsning kring de juridiska förvecklingarna kring denna märkliga sjö. Det har blivit så mycket att Sjön fått en egen hemsida.

Vortrag von Dr. h. e. Per Olof Swanberg


P O Swanbergs Hornborgasjöarkiv räddat.

Hornborgasjön arkiv räddat, men hotet mot sjön kvarstår. Arkivet är en unik faktasamling om Hornborgasjön. Per Olof Swanberg sista önskan var att hans under 50 år insamlade faktamaterial om Hornborgasjön skulle räddas åt framtiden. Genom förutseende av förre chefen för till Stifts och Landsbiblioteket i Skara har åter ett för bygden värdefullt arkiv kunnat räddas.

Under mer än ett halvt sekels livsgärning kan vi i dokument följa P O Swanbergs kamp för att rädda den sargade fågelsjön. Domslut, domvillor, inlagor och tidningsurklipp är bara några exempel på innehållet i hans arkiv. In i det sista kämpade han för att få sin sjö bevarad åt framtiden, men risken att det nu blir en slamlagun eller ett Arnobjekt är överhängande.

Sonen Gösta möjliggjorde förvärvet av en imponerande boksamling, som nu också finns på Stifts Landsbiblioteket i Skara.

Innan P O Swanberg tog sig an Hornborgasjön, som upptog större delen av hans livsgärning, hann han med imponerande studier av enskilda fåglar, där Nötkråkan intog en framträdande plats. Inledande studier av Krankesjön i Skåne ger ett förklarande sken över vad som hände vid Hornborgasjön. Fjällen med Laisälven och Lainio älv blev under vetenskapliga former föremål för hans intresse.

Inte nog med detta i samlingen i Skara ingår också han bildarkiv. Hans samarbete med Viktor Hasselblad visade vägen för dagens naturfotografer. P O Swanbergs noggrannhet, envishet och framsynthet kan skönjas i mycket av vad han gjorde. Det är till exempel inte allmänt känt att vi har P O Swanberg att tacka för att vi i dag ser tranan som Västergötlands egen turistsymbol.

Nu finns allt material i Skara och efter kartering väntar den på ivriga forskare, som har mycket att hämta i detta material.

Men hotet mot Tranorna och Hornborgasjön är inte över och kan läggas till handlingarna utan ständigt väntar nya överraskningar. Till exempel ville den lokala centern med stöd av Falköpings kommuns byggnadsnämnd bygga ett vindkraftverk på dominerande plats och hotade därmed inte bara tranupplevelsen utan även museigården Heljesgården i Bolum socken. Soophantering på västra sidan av sjön och övertramp av Falköpings kommuns byggnadsnämnd är tillkommande hot mot naturupplevelser vid Hornborgasjön, som du kan läsa mer om på www.bolum.nu;

Frille på Trestena var ofta med P O Swanberg i fjällen

Så vill vi minnas Sven Fredriksson, Frille, jaktvårdaren på Trestena, som genom åren var P O Swanbergs allt i allo, och som möjliggjorde mycket av den dokumentation, som nu finns arkiverad.

[ innehåll ]
Underordnad sida Författaren ] Swanberg 90 år ] Fotografen Ornitologen ] Debattören ] Naturvårdaren ]
Uppdaterades mars 2013.  Adressen är