Han var mycket god vän med Victor Hasselblad (för övrigt också en duktig naturfotograf) och de samarbetade. Jag tror nog att P O bidrog till att tipsa konstruktionen av den berömda kameran.

Swanbergs kanske Stjärtmesen sötaste bild.

Vi kan skönja olika perioder i P O Swanbergs liv som fågelfotograf och ornitolog.

Han startade som forskare i Lund och lärde från 1927 då känna Krankesjön med alla dess fåglar. Skrev en bok Krankesjön som kom 1931 och som översattes till Danska.
Insåg att forskarbanan inte gav tillräcklig trygghet utan tog en tandläkareexamen och hamnar i Skara. Här hyr han ett torp under gården Solberga norr om Varnhem och kommer i kontakt med Nötkråkan.

Under 30 och 40 talen upptäcker han Svenska fjällen och gör flera avancerade expeditioner till Sarek, Pite och Torne Lappmarker. Vi vet att han gör resor hit 1931, 32, 36, 42, och 1959 samt en avslutande sammanfattning sommaren 1965 längs Laisdalen. Besöken resulterade i en bok rikt illustrerat "Fjällfåglars Paradis", varifrån mycket bildmaterial är hämtat.

Under 40 talet utvecklar han kontakten med Morups Tånge, där han har ett sommarviste. En sida är ägnat åt dessa observationer vid Hallandskusten.

Kontakt med Hornborgasjön och nya fåglar upptäcktes, men han noterar oegentligheterna kring sjöns sänkningar och sedan slutet av 40 talet kommer sjön att upptaga större delen av hans liv, med sporadisk återkomst till Fjäll, Nötkråkor och Morups Tånge. Gustaf Kolthoff upptäckte nötkråkan har i trakten i slutet av 1800 talet och och redan 1934 noterades ett nötkråkebo vid strandskogen, men riktig fart tog nog inte studierna av denna art förrän 1937. Men i april 1938 tar det fart när han börjar med bofotografi.

 

Vi har samlat delar av hans bildmaterial och publikationer under följande sidor. 

Efter hand som mer material dyker upp i hans arkiv kommer vi att publicera mer.

som till exempel om Kungsfiskaren som han träffade på på 50 talet.