Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Mudderverken-2017    

Start ] Uppåt ] Syn 1902 ] [ Mudderverken ] Försvinnande Sjö 1912-14 ]
[ Innehåll ]

 

Mudderverket

Mudderverket 1903 vid Hornborgasjön

Mudderverket som skulle gräva kanalerna byggdes vid Bjellum station och kunde under vintern föras över till kanalerna för att verkställa utgrävningarna.

Tydligen är man på väg att transportera ut verket mot kanalerna.

Sett från andra hållet ser det ut så här

Här ses den variant som hade två rännor som sköljde ner muddermassorna på ömse sidor om kanalen.

Frille stöter is vid mudderverket vintern 50

Här ses en senare variant med gummerade rännor som flyttade massorna på gummibanden som utgick från mudderverket.

Vi är nu ute vid Ore Backar där vi ser ett havererat verk som flyttades hit för reparation.

Här ses det havererade verket som möter sin undergång och som köps upp av en skrothandlare som demonterar det.

Oljemålningen ”Mudderverk i Hornborgasjön” är utförd av dövstumme målare K. Fritiof Skiller i Ö. Tunhem.

Oljemålningen ”Mudderverk i Hornborgasjön” är utförd av dövstumme målare K. Fritiof Skiller i Östra Tunhem (nu i V. Kleva). // Karl Holm 1952.

Som även meddelar att i sjön voro tre mudderverk, varav detta i kanalerna och de andra med paternosterverk ute i sjön. Å det förevigade voro sysselsatta, utom Karl Holm själv, Axel Molin och Edvin Pettersson.

Föreningens ångbåt hette Herman. Verken byggdes i sjön utanför Bjellums hållplats. Dit hade lagts stickspår. Den stora muddern blev ej färdig medan sjön var öppen och en ränna sågades i isen, vari det drogs för hand ut till ån. Det andra fördes för egen maskin över sjön, varvid ångbåten flyttade ankaret undan för undan framåt.

I sjön voro tre mudderverk, varav detta i kanalerna och de andra med paternosterverk ute i sjön. Å det förevigade voro sysselsatta, utom Karl Holm själv, Axel Molin och Edvin Pettersson. Föreningens ångbåt hette Herman. Verken byggdes i sjön utanför Bjellum station 1903. Dit hade lagts stickspår. Den stora muddern blev ej färdig medan sjön var öppen och en ränna sågades i isen, vari det drogs för hand ut till ån. Det andra fördes för egen maskin över sjön, varvid ångbåten flyttade ankaret undan för undan framåt. 

Det första mudderverket började byggas mars 1904, det andra kom 1906 och släpades sedan genom isen.

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.