Visor runt sjön

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Spelman Brink ] [ Visor runt sjön ]
[underordnad]

Utöver nedan tecknade finns länkar till Sätuna egna visor.

Amerikavisan.

I Amerika härligt är, ty där växer pengar,
liksom gräset växer här uppå våra ängar.

Bergen är av sölv’ och gull, träden är av socker,
landet är av flickor fullt, däjeliga dockor.

Önskar du dig en av dem där emot dig smilar,
Får du strax tre, fyra, fem, som i famnen ilar.

Gubben i möfall.

Det gick en gubbe i snöfall, tjong falleralla la,
Han var så ofta i möfall, tjong falleralla la.

Han vill fria för hundra riksdaler, tjong falleralla la.
Men han ägde väl knappast en daler, tjong falleralla la.

Jag därför korgen skänkte, tjong falleralla la.
Uppå en annan tänkte, tjong falleralla la.

Jag nu dig handen giver, tjong falleralla la.
Om du blott trogen bliver, tjong falleralla la.

och nu är jag så hjärtans gla, tjong falleralla la.
Nu har jag fått den jag vill ha, tjong falleralla la.

Och nu är jag så hjärtans gla, tjong falleralla la.
Att jag har friat och fått Ja, tjong falleralla la.

Ja, nu är jag så hjärtans nöjd, tjong falleralla la.
Jag tror jag far in i himmels höjd, falleralla la.

Se nu, se nu, nu går det bra !
Se nu. Se nu, nu går det bra !
Nu har han fått den han vill ha !
Tjong falleralla la !

Loppvisan.

Och loppan är ett litet djur, tjong falleralla la.
Det komiskt är till sin figur, tjong falleralla la.
Och när det djuret en gång dör, tjong falleralla la,
Så sker det med en stor tornör, tjong falleralla la.

Rullan går.

Rullan går, rullan går, rullan går, bå här å hemma,
Män går mäst, den går mäst, allra mäst på Kulas Emma.

Sätunatrallen.

I Sätuna församling, tjong falleralla la.
Där drunknat har en gamling, tjong falleralla la.

Han var väl inte nöen, tjong falleralla la.
Han levde intill döen, tjong falleralla la.

Han sulle bôrt å sua, tjong falleralla la,
här bôrt i bua, tjong falleralla la.

Han hade fått en fjälla, tjong falleralla la,
Sum han gick till om kvälla, tjong falleralla la.

Han skulle bort å fria, tjong falleralla la.
Allt till en liten piga, tjong falleralla la.

Men först han gick till kro’a, tjong falleralla la,
Och kände på det go'a, tjong falleralla la.

Se’n gick han ner till ma’r’a, tjong falleralla la.
För att på isen fara, tjong falleralla la.

Han borde ha gått brona, tjong falleralla la.
I stället för på åna, tjong falleralla la.

För det var hål på pluret, tjong falleralla la.
Och karlen damp i hulet, tjong falleralla la.

Fiskar’n sta’t hål på pluret, tjong falleralla la,
Och karen damp i hulet, tjong falleralla la.

Där låg han uti natten, tjong falleralla la.
Och ropade som katten, tjong falleralla la.

Men ingen det förnummit, tjong falleralla la.
Och snöpligt han omkommit, tjong falleralla la.

Ja, där låg han i vatten, tjong falleralla la.
Och vinka’ gjorde hatten, tjong falleralla la.

Där fann man sedan kroppen, tjong falleralla la.
Och snart de togo opp’en, tjong falleralla la.

Men fästemön därätter, tjong falleralla la.
Hon sörjde år och nätter, tjong falleralla la.

Den karl’n var över sjutti’, tjong falleralla la.
Och fästemöa förtti, tjong falleralla la.

Men karlar hänga efter, tjong falleralla la.
Och nu så är hon jefter, tjong falleralla la.

Tacka - trall.

Tack ska’ du ha, för du gick den vägen,
Tack ska’ du ha, för du titta in,
Tack ska’ du ha för du drack mitt kaffe,
Tack ska’ du ha för du dopp’ en ring.

Tjuv och tjuv.

Vad skall den på balen göra, som sig ingen flicka har ?
Han skall sig en toddy dricka, sedan rökar han cigarr’
Tror jag trallala! Tror jag trallala!
Tror jag så !

Så man sade till den kraken, som satt ensam på en stol.
Men, man har ej sett på maken. Han flög upp, min kära tog.
Tror jag tralla la! Tror jag tralla la!
Tror jag så !

Tjuv och tjuv det skall du heta, för du stal min lilla vän.
Men jag har den glada trösten, att jag tar en ann’ igen.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Låt oss talas vid förtroligt, vi ha ingen ledsam dag.
Hela veckan ha vi roligt, söndagen vi gå på bal.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Lilla, lilla, vi oss gifte’? Lilla, lilla, du blir min !
Åh, jag tror bestämt, jag lofte, var så glader i mitt sinn’.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Tänk om pappa, mamma visste, att jag har en vän så kär,
Ta mej sjutton, attan, nettan, säkert blev det inte väl.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Så jag tar’ min’ ord tillbaka - jag vill inte gifta mej !
Det är bäst att sånt försaka - på den frågan svar Nej !
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Gifta mej och få bekymmer, det bryr jag mig aldrig om.
Bättre är att tjäna bönder, och få roa sig en stund.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Gifta mej och få på truten, det bryr jag mej aldrig om,
Det är bättre vara utan, än att ta’ en föllehunn.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Åh nej, åh nej, det tror jag ej, du bara går och retar mej !
Men jag vill ej bliva över, det är bäst att vara två.
Och jag vet, jag ej behöver genom livet ensam gå.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Har man sett på våra böner, de vill gifta sej i år,
Å de går omkring som höner, ta’ för gott vad skräp de får.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Siste, siste jag blev gifter. Siste, siste jag fick man.
Kan du gissa vad han heter ? Anders – Petter heter han !
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Denna blomma den är fager, när den i sin fägring står,
Men i kalla höstens dagar, vissnar hon och faller åv.
Tror jag tralla la !
Tror jag tralla la !
Tror jag så !

Udden later.

Och udden han ä later, tjong falleralla la,
Han äter skinnbetater, tjong falleralla la.

Ja, udden han ä later, tjong falleralla la,
Han tjänar inte maten, tjong falleralla la.

Och udden, han ä dummer, tjong falleralla la,
Han går till gamla gummer, tjong falleralla la.

Och uddan är en subba, tjong falleralla la,
Hon går till gamla gubba, tjong falleralla la.

Och udden , han är kvicker, tjong falleralla la,
Han går till unga flicker, tjong falleralla la.

Åh nej, åh nej, det gör han ej –
Han bara går å latar sej ! / Rut 1929.

Visa.

Här vi seter i en vrå, tjong – å ä ente fler än två, tjong –
Då faller ola si så här, tjong - " ja ä nock i däk lite kär!, tjong –
Men mi Maja svarar fal, tjong faller alla la – tror –a hôller mä te Kal", tjong faller alla la.

Nu alla våra böner, di går umkring sum höner.
Di vell jefta säk i år, å di tar va skräp di får.
Å di ser på alla kräk, di vell ha bå mäk å däk.
Men ja sa noj klara mej, fôr-a bara sejer "nej".
Ja vi sa noj klara uss, tjong faller alla la –
bjur lum bara på en buss, tjong faller alla la.

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Spelman Brink ] [ Visor runt sjön ]
[underordnad] [ Innehåll ]