Rövare och skogsfolk

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fiskarnas Villkor ] Torpares Liv ] Inhyses och fattigvården ] [ Rövare och skogsfolk ] Nykterhet ]
[underordnad]

I närheten av en sjö ligger ett ställe kallas Tjuvadalen där bodde förr i världen två stycken illa beryktade personer den ene hette Per Holmberg och den andre kallades för Blinningen, de hade kontakt med skam. En gång fingo de besök av en knalle Rodin som de skulle visa den genväg över till Rådene, de slog ihjäl honom och rövade honom. Blinningen kom på fästning och Per Holmberg försvann från orten. 

E Dahlberg f1895:Billingskniven var en farlig tjuv han stal allt. När folk kom på vägarna om kvällen så passade han på att se efter om de hade något på sig som han kunde ta. 
Alexander Johansson f1869 Bjurum, Billingskniven anföll ensamma personer och rövade bort dem, när bönderna for till marken ställde de så att de åkte flera i sällskap. Att fara ensam var att sätta livet på spel. Det var många som blev rånade en del blev ihjälslagna och nergrävda i skogen eller försvann spårlöst. På de större gårdarna fanns hundar som de släppte lösa för att freda sig mot Billingstjuvarna.

Skara Tidning 11 jan 1898

Vid extra ting i Skärv den 5 jan förevar om den om talade Billingskniven Gustaf Larsson från Bjellum. Han erkände att den 13 december 1897 med kniv tillfogat soldaten Artur ett sår i kinden och vid ett annat tillfälle överfallit Sanfrid Johansson från NordBredegården i Bjellum med en så kallad blydagg och med den tillfogat Johansson några slag i huvudet. Ett slag sade Larsson att han tilldelat med blydaggen de andra med en mässingsdosa. Han stod även åtalad för övervåld mot Albin Källander från Lundby.

Karl Vacker f1860 Bolum berättar: I Tjuvadalen mellan Bolum och Häggum ligger skatter nergrävda, som lyktgubbar vaka över. Man ser dem hoppa upp och ner över skatten, men när man kommer dit är de försvunna. De skulle vara nergrävda av en stortjuv som hette Lättfot. I Varnhems kyrka finnes en kammare som kallas Lättfots kammare.

Hjilmer fick någon att berätta om tjuvarna på Billingen: Billingen – tjuvabacke.
Fôr i tia fanns dä gôtt um dålit fôlk här mä – uppe å Billingen. Monga tjuvastreck å illdå har lä vôrtt där. När en ga säk ôver bärjet te Skövde äller annerstäss va dä ente säkert, att en kåm hem mä livet å dä en hade i behôll. Dä va monga, sum kåm bôrt, å monga, sum ble bestôrna. Di to dum noj iblann måtro, fôrbrutara, män dä va monga, sum klara säk å kåm unnar. Skingern å Kaken å Bluggars Jakup å flere te feck di fast å satte in äller jole å mä. Senn fanns dä tjuva å tjuvgossjömmera, sum ente va å leka mä. Gôssen i Kroken (Krokstorp i Varnhem) uppe ve våmmagränsen va en sånn, å han hade möö på sett samvete. Dä va en rekti gôsse! Å Lasse i Övarstegårn senn, fast han va bonne å äjde gåla bå i Lumbu å Häggum, stora gåla, så så han sina muner, män han va så slujer så di kåm ente ôt’en. En gång va Skarabôrs rejemänte uppe å bärjet å fånga ena heler rövarelija. En del nacka di å en del satte di in. Måtro uppe i Stasjön å i Osjön, dä vet ingen va dä kan legga jömt där! Fôr å säta skräck i di monge tjuva, sum hôllde te uppe i bärja, hade di lagt en avrättsplass uppe på Löta ve gamle skövdeväjen. //Munt. 1940.

 

[ överordnad ] Start ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fiskarnas Villkor ] Torpares Liv ] Inhyses och fattigvården ] [ Rövare och skogsfolk ] Nykterhet ]
[underordnad] [ Innehåll ]