Debatter från Skara  
 

 

Vi engagerar oss inte bara i det som varit. Med Historien som bakgrund framstår Nuet och Framtiden i en klarare dager.

Ämnesoråden som vi tar upp är

Miljövård

Företagshälsovård

   

Hälsovård


Debatter i allmänhet

Företagshälsovård

Som ett kuriosum så speglar vi en redogörelse från 1933, då fader Bertil slogs mot Rönnskärsverken. En tidsbild av företagshälsovården i sin linda. Debatter i Skara på 70 talet. Vi kommer också att publicera bilder från industristaden Skara. 

Vindkraft, Soophantering och Plan och Bygglagens tillämpning i kulturbygd.

Miljövård och landskapsvård. Debatten kring Elqvarnen


I Soldaten som Patient

speglar vi soldatens villkor idag. En efterföljare Soldaten i Kris och Fred  är producerad i Armens Centrum för Ledarskap regi och finns publicerad i ett så kallat Erfarenhetsforum. Vi är inte okänsliga för nutiden heller. Bland annat lyfter vi fram ungdomens problem och vill spegla den nya generation, som växer upp.

josefsson.jpg (72103 byte)

Hypertensio sine hypertoni

är en  20 år gammal debatt kring vår rädsla för döden. Hur lite fakta vi behöver för att lura okunniga politiker att gå med på vilka hälsointerventioner som helst. Det är frågan om inte detta kan ses som 1900-talets stora medicinska skandal att tvinga 10-20 % av befolkningen att äta mediciner för att förlänga livet med ett ändligt och okänt antal dagar. Döden lär vi ändå inte betvinga.

Mögel, Radon, Högvoltstransmission, hälsotillståndet i Göteborg, Homosexualitet och smittskydd är bara några ytterligare exempel på vad du kan finna här. 

Hälsopolitik med hypertonivård och förebyggande insatser. Radonfaran, mögelhus och det kommer mer. 

Vi uppdaterade 2015-04-10

 

 Välkommen till Nolbreagården ] Innehåll ] NolBreagården ] [Innehåll]
Företagshälsovård ] Hälsovård ] Miljövård ]
Sidan reaktiverad september 2016