Lönndomen i Skara  
 

Redan på 70 talet kunde jag engagera mig i oegentligheter som sker framför ögonen på oss utan att någon reagerar. Här är ett exempel. 

Eftersom vi ändå är i Skara så kan vi väl passa på att diskutera Företagshälsovården och här skall vi ge exempel på de debatter som förekom i form av urklipp från Läkartidningen och andra skrifter. 

Kyrkan ville göra intrång på en fin kyrkoruin vid Domkyrkan i Skara varvid en hetsig debatt uppblossar.

Insändaren

Den tidiga höststormen rev ner bladen från de vackra lönnarna på Skara Församlingshems gård intill kyrkoruinen. Men ännu kan frukterna singla ner mot de lekande barnen. Glatt öppnar de frukterna och klibbar fast den långa vingen på näsan som barn alltid har gjort.

Men det tisslas och tasslas bland löven bak kyrkoruinen - andra barn skall leka här. Prästerskapet vill bygga en ungdomsgård. Det svåraste hindret är undanröjt Arkeologerna, de vill ha någon som betalar utgrävningarna i denna historiskt feta mylla. Arkitekterna utlovas en mysig liten gränd där nu gröna gatan går.

Men vem bryr sig om lönnarna som står högresta och stolta och snart tävlar med självaste domen "Kan vi inte få stå kvar och bevara lite av öppenheten och grönskan kring Skara kyrka", viskar den mindre lönnen. "Kan inte kyrkans män välja annan plats för sin ungdomsaktivitet" suckar den större lönnen. En vindfläkt får hundratalet frukter att likt små helikoptrar dansa ner mot marken. Gråter de ?

Det tisslas och tasslas bland lönnlöven och redan har Skaradomens lilla satellit ungdomen fått sitt öknamn: Lönndomen. Almarna i Stockholm blir måhända en dålig lönn i Skara ? Tilia Essentialis

Kring Krönikebrunnen skaldade då Skara Tidning


Signaturen vid Krönikebrunnen diktade denna visa

Låt Gröna gatan vara grön
Den är ju så välsignat skön
Låt gatans gamla lönnar vara 
Det är en del av gamla Skara. 


    

Tre lönnar bara

Klubban dansar i fullmäktige, ärendena duggar tätt. Allt är väl utrett och förberett i arbetsutskott, nämnder och man har varit överens i partigrupper. Karlsson tänker på vad han skall köpa till sina barn i julklapp. "Egentligen har dom vad de behöver. Det är inte prylar utan engagemang som är det viktiga. Men politiken tar så mycken tid så jag hinner inte".

Ordförandeklubban dansar men ärendena är så väl förberedda. Karlsson blir förbannad och pannan rynkas när han tänker på den här lönngruppen som tjafsat om en skitsak. "Inte fan har vi något för att vi sitter här 80 tim per år, när jag egentligen skulle vara hemma och natta mina grabbar. Inte ska man tro att man kan påverka mig genom sådana här påhopp. - Jag tycker inte att utomparlamentariska grupper skall störa det politiska livet. Det gör det hela obehagligt och jag känner mig osäker inför yttre kritik. Den där tävlingen med fotografi och andra jippon gör oss bara förbannade"

Karlsson tänker på sitt eget inlägg och känner sig med ens spänd och hör hur hjärtat slår kraftigare. Det gäller så kallade 'sovande poliser' utanför Källeskolan, för att man skall slippa skära av en hel stadsdel från Skara centrum.

"Herr ordförande" - Karlsson störs i sina tankar av en skarp röst. En ledamot reser sig och börjar ett inlägg. 

”För det första rör det sig om markanvändningsfråga" skär rösten genom salen "Byggnadsnämnden har tillstyrkt att klämma in en byggnad på mark som i stadsplan från 1949 avsatts som mer el mindre parkområde. Dessutom påverkar den ett fornminne, ruinen, som tvingas ligga i alltför påträngande bebyggelse. En totallösning av hela kvarteret Vesta vore på sin plats innan vi börjar knapra det i kanten.

"För det andra" och skärpan i tonen höjs så mycket att Karlsson glömmer sin hjärtklappning. Debattören pekar på att viktiga bevarande krafter som kulturnämnd och landsantikvarie inte haft något att erinra mot att gammal kulturmark (kanske kyrkogård) används. Istället har man skjutsat på och till och med utlovat att länsstyrelsen skall nog tillstyrka denna stadsplan, då man redan bundit upp länsstyrelsens kulturexpert.

”För det tredje" ekar det. Ordförande viftar otåligt med klubban för att återkalla till ordningen. En stämning av irritation känns i salen. För att uppföra denna byggnad har kyrkan tvingats höja skatten medan kommunen för en symbolisk summa förväntas överlåta den attraktiva tomten. Vad har kommunen för lokaler i centrum för ungdomsverksamheten. Nej ut i periferin med de problemen. Är vi i kommunen beredda att höja skatten 25 öre för att stödja en utbyggd ungdomsverksamhet? Nej”.

Ordföranden tar över och allt återgår i ordningen. Ingen erinran från remissinstanser och det rör sig ju bara om en banal stadsplaneändring.

Skönt nu är det snart min tur med trafiksäkerheten kring skolan, tänker Karlsson. - Det där argumentet att bilarnas hastighet är oberoende av en vägbom 500 m bort är ett bra argument som slår" Men vad ville den där nye suppleanten med sitt inlägg. Karlsson kan inte hindra en att känsla av obehag splittrat hans tankar.

 Företagshälsovård ] Hälsovård ] Miljövård ] [Innehåll]

Sidan reaktiverad september 2016