Hornborga Kultur

På denna sida har vi samlat länkar debatter i och kring sjön med utblickar arbetsmiljön vid Skara kommun.
samt lite lokalhistoria från två olika hörn av Sverige

Hornborga Kulturskyddsförening vars syfte var att försöka att bevara och skydd objekt värda vår omsorg.

  Hornborgasjöns Baksida.
Om slamhantering, vindtäkt och varjehanda byggnadsövergrepp vid vår största genom tiderna förnämsta naturvårdssatsning med utblickar om skogshantering och vargajakt.  

                       

NolBreagården i Bjellum med debatter från Skara, floran från Öland och Gotland
och Medeltidshistoria med mera

 

Bland kolare och bergsmän i norra Örebro län

Bland skeppare, fiskare och båtsmän i Torsby socken i Södra Bohuslän