Hornborgasjön i sammanfattning


Foto Holger Johansson
Hornborgasjöns öden under 210 år med domar och domvillor. Rudolf Söderberg utforskade sjön från 1897 Per Olof Swanberg avslöjade förra seklets skandaler Sven Björk visade hur våtmarker renoveras
här och ute i världen.
Hornborgasjöns
baksida med slam, vindtäkt och plan och bygglagen