JonMånsgården

[ överordnad ] Start ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Voitec ] SvenFröjdenbergsg ] [ JonMånsgården ]
[underordnad]

 

Gården delas upp på 1800 talet vilket inte underlättar att spåra den.

JonMånsgården ¼ hem Krono Rusthåll

Pär Nilsson innehar gården 1640 i samband med en qvarn inventering. Enligt jordeboken 1777 en skattelagd skvaltkvarn. Kvarnen står inte upptagen i Indelningsverket.

Anders

var kommen från Varnhem och var rusthållare på Understegården ÖglundaÖglunda

broder Anders Andersson

hyr ut till sin broder Mårten halva gården och handlingen från 1797 ger vid handen att bröderna samverkar kring soldlatlön och möten, samt att Anders äger att ta hälften av den skörd som skapas och som uppdelas i två portioner som han äger rätt att välja vilken. Här talas om forer till Borås under jul och försommar som Anders skall stå för. Anders Andersson säljer sedan på auction till Commissarie Casper Malmstedt köper den andra halvan av hemmanet i april 1796 för 400 Rd, som Commissarien betalar. Denne Andersson återfinner vi något senare på året i Skattegården Tranum. 

broder Mårten Andersson

f1771 Varnhem finns här 1800 äger således ¼ hemman och brodern har alldeles efter detta köp sålt den andra halvparten av denna gård till Commissarien på Espås. Mårten är flitig och vi kan från en räkning som han presenterat för Commissarien notera följande: "Sedan jag vid lyckorna till hemmanet Toltan JonMånsgården och framme vid gården lagt 54 famnar ny stenmur; så har Commissarien såsom ägare af helften i detta hemman betalt mig för 27 famnar af denna Mur á 4 sk famnen; även som Malmstedt för en köpt Mur vid den så kallade Salomonstättan betalt 20 sp; samt för omläggningen af samma Mur betalt 16 skillingar eller tillhopa 3 Rd specie. Dessutom har Malmstedt till gödsel Körning mig twå Rd 20 sk specie; och således är hela summan fem Rd sm 20 sk specie.
Sedan jag på Toltan JonMånsgården äller teg i den så kallade Bökan, till åker upodlatt tio stycken store och mindre stenar äfven som jag uti andra gärdena giordt lika arbete och war vid millan 20 och 30 dags verken åtgått; så har Commissarien Malmstedt såsom  ägare i berörde hemman till mig betalt En Rd 32 sk sp.
Erhöll hushållningssällskapets premier för odlingsförtjänst 1819 för att han uppodlat 11 tunnland, lagt 2701 aln stenmur och jordvall samt uppdragit 6196 träd.

Mårten var gift med Greta från Floby

 • Kappes Anders f1796, som vi hittar i Korpatorp
 • Johannes fattighjon i Hornborga fattigstuga
 • Cajsa senare gift med Lars Skam Häggum under Åsliden
 • Lars utvandrar till Am 1852
 • Maja Maria flyttar till Gudhem
 • Jonas blir häg här 1849-52 men vi återfinner den barnrika familjen i Stenstuves i Hornborga.

1849-52 Jonas Mårtensson gift med Greta från N Sniken som ger honom 15 barn

 • ger upphov till en Adler som vi återfinner på Svältarebacken
 • Johan August blir arbetskarl i N Lundby
 • Tilda stannar på socknen och är hushållerska på Skönelund.

Commissarien Malmstedt

blir Rusthållare för gården och får säkerhet av sin fader och vår Qvartermästare på St Weka 1798. Men redan 1802 överlåter han den på sin syster Margareta och svågern Gustaf Lundal, som var guld och silversmed. Paret slipper räntan mot att de upplåter sitt till Rusthållet hörande betet på allmän utmark till sin svåger.

Mårten dör 1851 och sonen Jon Mårtenson tar över åtminstone ¼ av gården Han kom från Bosgården 52. den andra delen hanterar tydligen Erik Persson. Egare af 1/8 Enkans arvingar brukare Jonas Mårtensson se ovan


Erik Persson

f1799 är Hjilmera farfar brukare av JonMånsgården från 52. Han är mer känd som far till Lessen och Glader. Han dör här på sin post 1856. Sonen Anders Lessen tar över så länge hustrun lever, men vi återfinner familjen sedan på Slätterödjan Bjellum.

Dubbel tävlan förmedlat av hans sonson
När bondgubbarna i Fjällåkra by kommo tillsammans roade de sig med att utföra vissa då vanliga konststycken och tävlingar, i vilka den nyblivne Toltabon, den Erik Persson efter sin inflyttning snart nog visade sig vara en överdängare och genom sin kännedom om på andra orter vanliga sådana populariserade sig.
En gång inviterade Erik Persson sina grannar på pannkaksätning, efter vilken man skulle springa ikapp till ett föresatt mål med plikt för dem som gav upp att bestå nästa kalas.
Härpå följde inmundigandet av en försvarlig mängd pannkakor och de närvarande bemödade sig om att äta så många därav per man som möjligt, alla utom förslagsställaren, som antagligen, föresatt sig att vinna den följande tävlingen – och också när det kom därhän vann den samt sedan kunde fälla det efter honom bevingade yttrandet :
” Fôrstår I nu, vem sum vann på pannekakera, sa Erik i Torta”.// Einar L. 1954.

Jonas Mårtensson tar över och blir far till en massa barn.

60 talet 1/8 Malmstedts arvingar, 1/8 br Enkan Maja Svensdotter f1801 lämnar över till Lessen som brukar gården en tid.

1883 skattköper Th Sundler gården. 

Carl August Carlsson Myra 

f1837 överlåter bruket till sin son och hustrun som ärvde delar av gården omhändertas av sonen 

Johan Hilmer Karlsson 
f1863 "Karlsson i Toltan". br 1/8 kom 1906 och brukar gården fram till hans tidigare dräng August Lejon tar vid. Själv dör han 1940.  


Toltan JonMånsgården 3'3

1931- August Einar Lejon
f1893 Assara far övertar bruket redan före 1931. Gift med Alma från Tiarp.

 1. Assar stannar i trakten brukar Frimansgården återkommer till JonMånsgården och tjänstgör på lantmännen. Har ett flertal förtroendeuppdrag.
 2. Einar Allan

61-65 Allan Sten f1933 från N Vånga flyttar till Agnetorp. 

1965-73 Assar Lejon tar över, gift med Rut Håkansson från Södra Sniken.
Vi har också en Ivar Karlsson från Grevbäck, som står som arr 67- över 77 
Kurt Lejon tar vid.


Sächantes Stuga å Toltan Jon Månsagårdens åker söder om Gåsabron, vilken beboddes av en pensionerad sergant. Stugan flyttades till stamgården, där den ännu kvarstår som flygel.

[ överordnad ] Start ] Frimansgården ] Knektagården ] Storegården ] Toltan ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Voitec ] SvenFröjdenbergsg ] [ JonMånsgården ]
[underordnad] [ Innehåll ]