Inhyses i Hof

[ överordnad ] Start ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Hofs Kommun.

Utgifter till Hofs Fattige under år 1879.

Fem lass risbränsle af 1.25 pär lass gör 6 kr 25 öre.
Lemnat Lorres Cajsa 1/4 t råg d. 8 mars 3 63 ev. Larses. //MA.
dito Korpastina 1/8 t. råg d. 8 mars 1 82
Harsla bekommet 1/8 t. Råg 1 82
dito korpastina 1/8 t. råg d. 9 juni 2
dito Cajsa Harssel 1/8 t. råg den 9 juni 2
dito Korpastina kontant 1
dito Lorres Cajsa 1/4 t. råg 4. Kontant 1. 5 ev. Larses.//MA.
köpt ett par känger till Stines doter d. 18 april 4.50
skjuts till Stenstorp med Emma Hägg 2
Lemnat Lorres till Julen 1/ t. råg, kont. 1 k 5.25
dito Corpa Stina dito 1/4 t. råg samt 50 öre 4.75
dito Cajsa Harssel 1/8 t. råg samt 50 öre 2.63
dito till ögonsallva d. 3 mars .50
Lorres Bekommit till Wed kontant d. 8 mars 1.50 ev. Larses. //MA.
---------------------------------
Summa kronor 44.65

Fattighjelp till Hofs Fattiga år 1883.

Jan 10. Brattström bekom till Lass 1/8 t. råg kont. 3.25
Februari 20 Larsa Cajsa Bekom kontant 1:-
Mars 19 kont: 1 Kr – 1/4 t. råg 4 5
Juni 16 kont. 1:- 1/8 t. råg 2.10 3.10
Okt 5 kont. 2
Dec 10 kont 1:- 3/8 t. råg 5.65 8.65
Harslla Cajsa Bekomit
Mars 9 kont 1:- - 1/8 råg 2:- maj 21 kont. 1 Kr 4.
Juni 19 kont. 1:- 1/8 t. råg 2.10 augusti 17 kont. 1. 4.10
Okt 3 1/8 t. råg 2. Decemb 10 kont 75. ¼ t. råg 3.75 6.50
Till spik samt en yx hyfsad 31 (betallning till en dörr) 31
Korpastina bekommit
Mars 19 1/8 t. råg 2.10 kont 50 2.50
Juni 19 1/8 t. råg 2.10 kont 50 Okt. 26 kont 1 kr 3.60
Decemb. 20. Kont 50 ¼ t. råg 3.75 4.25
Gustaf Härsel bekom
Decemb 20 ¼ t. råg 3.75
-----------------
Sum 50.01
Bet. qvitteras d. 3 mars 1884 J. G. Hoffman

[ överordnad ] Start ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]