Forentorpabäcken

När kommunen äntligen efter många års påtryckningar agerar mot kontamineringen av flödena från Kungsgårdens marker så vägrar miljöåklagaren återigen att ta upp ärendet. Mer var väl kanske inte att vänta.

Detta hände: I den regniga sommaren 2007 i mitten juli noteras utsläpp i Forentorpa bäcken. Det normala flödet ändrade färg till grönbrunt nere vid gamla Forentorpa qvarnen. På Kungsgården pressades ensilage på en  betongplattan, som var täckt med en grön sörja och misstankarna riktades därför mot gården. Prover togs för att binda gården till skadan. Uppströms Kungsgården visades inga okulära tecken på missfärgning, medan prover nedströms visade tydliga tecken på missfärgning. Efter några dagar hade missfärgningen av bäcken upphört. Enligt gamla kartor går en dagvattenledning som dränerar arbetsområdet för ensilage som för dagvatten vidare till Forentorpa bäcken. Analyser av vattenprovet visar alltför höga värden av syreförbrukningsvärden och höga kvävevärden. 

Kommunen, länsstyrelsen och polisen kontaktades och sedan en skrivelse till Miljöåklagaren. Vad som krävs av kommunala myndigheter är att man kan lägga fram fakta och bevis så att åklagare smidigt kan fastställa övergreppen på vår natur. Ofta väljer åklagaren den enkla vägen och lägger ner åtal som gäller överträdelser av miljöbalken. Ovan ser vi det komplicerade vattenflödet ner till Bjurumsån. Närmast parallellt går Orabäckens redan kontaminerade vatten och nu också Forentorpa bäcken ner till Bjurum. För tydlighets skull gör vi en ytterligare teckning av området kring de aktuella bäckarna, som ovan markeras.

Det tragiska är att båda bäckarna är lika utsatta för kontaminering av lakvatten från slam. Tragiskt är de höga dödstalen på kreatur, som dricker ur detta vatten. Några åtgärder från ansvarigt håll har inte vidtagits, då ju köttätare i Stockholm konsumerar de stackars kreaturen, via ett slakteri i Skaraborg.

Åklagarens slutord:

På det material som nu föreligger går det inte att bevisa att de objektiva förutsättningarna för att förfarande skall vara brottsligt och att i någon gjort sig skyldig till brott. Ytterligare utredning kan inte anses förändra bevisläget på ett avgörande sätt.
Kommentar: Alla i Gudhem vet vad det är frågan om ! Men medges bör att anmälan har svaga juridiska undertoner, vilket föranleder ovanstående slutord utan ytterligare kommentarer. Vi får nog ända betrakta denna händelse som av olycka, som rimligen bör föranleda förebyggande åtgärder. Men detta utsläpp är ändå marginellt emot vad som sker från gården som helhet. 

Åter till verkligheten 2007

 


Uppåt ] Gudhems Lagun går rätta vägen ] [ Forentorpabäcken ] [ Innehåll ]