Slam Ore Backar och Hornborgasjön

Table of Content ] Sonetter ] [ innehåll ]
[samma nivå]
[ Slam på Ore Backar ] Jordskred ]
[ underordnad sida ]
 
[ innehåll ]

 

Under våren 2005 gick tunga transporter över denna del av Dagsnäs marker. I åkersnipan som skulle bli en viltåker kringgärdas av kanaler ner till Hornborgasjön.

 

2009 kan vi konstatera att herrn på Dassnäs har fyllt igen en våtmark som dräneras till Hornborgasjön

Nya angrepp mot våra våtmarker

Uppåt ] [ Slam på Ore Backar ] Jordskred ]