Rudolf Söderberg        

Författaren, föredragshållaren och konstnären

Start ] Innehåll ]
Start ] De Vildas Vägar ] Varg i Skaraborg ] Minnesord ] Konstnären ] [ Innehåll ]

Arleman tecknade

Under 30, 40 och 50 talen ägnar sig Rudolf åt dokumentation av det han upplevt. Han skriver bland annat rent sina äventyr i Australien, och mycket av det Du finner på denna hemsida tillkommer under denna tid.

Här ett klipp från hans produktion av böcker från en utställning 2009, då man ville visa på SNF:s 100 års jubileum, men glömde bort initiativtagaren Rudolf Söderberg vad gäller tillskapandet av Skaraborgsdelen av denna nu saligen insomnade ideella förening.

Han skriver flitigt i hembygds och trädgårdstidskrifter och arbetar med sina små fågelböcker i fickformat, som blev mången tidig ornitologs hjälpreda i naturen innan Rosenberg och Europas Fåglar tog över på 50 talet.

Det är också nu som han skriver.

Hornborgasjön och dess Fornsjöområde

som kom ut 1932 och där han därmed dokumenterar bredden av sitt vetande geografi, biologi och inte minst ornitologi. Vi skall ju också komma ihåg att han är lärare bredvid sitt brinnande intresse för natur och kultur. Studierna till denna bok som är en del av hans licentiatavhandling påbörjades efter Australienresan 1912.

Hornborgasjöns Öden som Fågelsjö

Stockholm 1947. Här berättar han om sorgebarnet.

Fåglar

Massor av handböcker om fåglar, ägg och insekter o.s.v. som föregick många böcker inom ornitologin som kom på 50 talet.

Tecknaren Konstnären

Utställningar av Teckningar och Pasteller Å Stadshotellet i Lidköping den 21 okt – 26 okt 1950.
Rudolf Söderberg samtidigt med sin svåger Tore Fischer.

Från Vänern, Lidan och Kinnekulle.

01. Från Kinnekulles flygsandsfält, dyner vid Villa.
02. Skäret Skarven i Dalbosjön.
03. Bland Vänerskären, natt.
04. Vraket vid Lockörn (1898) och Lidköpings gamla fyr.
05. Sandterass på en holme i Vänern.
06. Sannerna fordom.
07. I skärgården kring Lurö.
08. Lurö hamn.
09. Västby hage.
10. Älven vid Agårdskogen.
11. Lidan, metare.
12. Lidan vid Ågårdskogen.
13. Vättnet.
14. Gamla varvet (Vättnet).
15. Älven vid Trycket.
16. Älven vid Västby.
17. Sköldmötorp.
18. Rasbranter i Brasstory.
19. Dyner på Kinnevikens flygsandsfält.
20. Lidans stränder och Kinneviken vid Truve.
21. Strandparti vid Kinneviken.
22. Blombergs hamn.
23. Källbyö.
24. Vid Källby.
25. Strandbild.
26. Sannerna förr.
27. Kinneviken vid Kinnekullestranden.
28. Från Källbyö.
29. Västby forna hage, nu förstörd.
30. Annalkande oväder, Kinneviken.
31. Vid Kinnevikens stränder.
32. Vårbild från Villapark.
33. Vik på Kållandsö (motiv).
34. Kållandsömotiv.
35. Kinnekulles sandstensklev vid Apolloängen (vårbild)
36. Vipäng.
37. Såaknåteln, stupet vid Apolloängen.
38. Frodig vegetation på Kinnekulle.
39. Gammal stenbro vid Klovet.
40. Lada med hövolmar, Råda.
41. Backkrön med tallar, Råda.
42. Från Stadsträdgården.
43. ”Nordkap” (Lidköping).
44. Forngravar på Falan.
45. Appollostugan vid Kinnekulle.
46. "Gömmet", åldrig, förfallen gård i Skeby.
47. Bergs stuga i Risa.
48. Ållebergs nya bräcka i vinterskrud.
49. Vid Vristulven, stenparti.
50. Karlsöarna vid Gotland (fågelberg).
51. Kullaberg.
52. Från Asbjörnsens sagobygder, Ringerike i Norge.
53. Gammal sälg (trädstudie).
54. Al (trädstudie).

Från Hornborgasjön.

55. "Skandalen i Hornborgasjön".
56. Vid stranden av Ore nabb.
57. Natt vid Hornborgasjön.
58. "Sibirieviken".
59. Den tömda sjön.
60. Den nutida Hornborgasjön.
61. Hånger, förfallen gård vid Hornborgasjön efter sista sänkningen.
62. Hornborgastugan på Skansen.
63. Rösjön.

Fågelstudier.

64. De sista örnarna på Stora Eken i Vänern.
65. Fiskgjuse på Stora Eken.
Brun Kärrhökunge i Hornborgasjön.
66. Häger.
67. Hägerbo med familj.
68. Dubbelbeckasinen (Hornborgasjön).
69. Flyttande spovar, Kinneviken.
70. Vid fönsterbordet vintertid.
71. Brunänder (Hornborgasjön).
72. Prutgås på Kinneviksstranden, svanar på Hornborgasjön vid högvatten, betande svanar, sovande vigg, sparv, grönfink, fasan (dununge), fiskmås och sillmås.
Småstycken: Katthavet, vid Stora Eken, brott vid Mellskären, Hornborgasjön i forna tider.

Australiskt.

73. Skrattfågel, Australiens nationalfågel.
74. Fågelvärldens artister, lövsalsbyggare uppvaktande honan vid sin smyckade lekstuga.
75 Lövsalsbyggare (honon)
Dingon, Australiens vilda djur, Australiens karaktärsdjur.

Föredragshållaren

Vi har från arkivet förstått att Rudolfs mer betydande insatser har varit i rollen som folkbildare. Otaliga är de föredrag och föreläsningar han deltog i runt om i Skaraborg.


Start ] Innehåll ]
Start ] De Vildas Vägar ] Varg i Skaraborg ] Minnesord ] Konstnären ] [ Innehåll ]