Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Kolthoff och de andra-2017    

Start ] Uppåt ] Poesi och Folklore ] Sagor och sägner ] Trätornas Träsk ] [ Kolthoff och de andra ] Senaste Nytt ] Rudolf Söderberg ] Holger Johansson ] Hornborga Vänner ] Frille ]
[ Innehåll ]

 

På denna sida vill jag kort presentera 
  1. Gustaf Kolthoff
  2. L A Jägersköld 
  3. Christer Friberg
  4. Bernhard Jansson
  5. Holger Johansson

Gustaf Kolthoff 1845-1913

Gustaf Isak föddes i Sandhem 1845, blev konservator vid Uppsala Universitet 1878 skapade Biologiska Museet på Djurgården. Gjorde mycket resor i norden och samarbetade med Jägerskiöld i Nordens Fåglar. Blev hedersdoktor i UU.

Gustaf Kolthoff flyttar till Falköping med sin far omkring 1960 och stiftar då bekantskap med sjön, dokumenterad i en avskrift, som vi har under Hornborgasjön. Vid 18 års ålder blir han konservator vid Katedralskolan med en lön av 400 kr per år och därmed var hans yrkeskarriär utstakad. Var med att skapa den zoologiska samling vid skolan varom nu endast rester finns kvar. Presentation av densamma finns i samlingarna.

Han får sin anställning här 1864 och stannar i 8 år. Från och med 65 får han även skottpengar för skjutna djur och för monterandet av desamma. Han antas ha bott i Skara källa, men man anordnar senare verkstaden i bibliotekets källare. Han hann med stoppa upp uppemot 400 fåglar, men även större djur som hjort och björnar. Gustaf lämnar Skara 1872 och flyttar till Källviken i Bohuslän för att senare bli konservator vid Uppsala Universitet. Han skapar Biologiska Museet på Djurgården. Tillsammans med Leonard Jägersköld skriver han boken Nordens Fåglar, bröderna Wright illustrerar.

Hans bok "Minnen" finns i Skara Biblioteket. Rävjakt och en idag främmande okänslighet för de djur han jagade kom säkert att prägla generationer av jägare i eftervärlden. Han skrev ytterligare två böcker om "Ur Djurens liv", en samling populärvetenskapliga essäer ur sin rika erfarenhet.

L A Jägerskiöld

1867-11-12--1945-09-04. Han far var sjöofficer i rysk tjenst. Han blev faderlös vid fyra års ålder och modern tog med honom till Uppsala. Hans verksamhet präglas av ornitologisk art. Som intendent lyckades det honom att förmå Göteborgarna att bygga det Biologiska Museet i Slottsskogen och inspirationen kan nog sökas i Gustaf Kolthoff, som han ju träffade på i Uppsala. Med Gustaf delade han utgivningen av Norden Fåglar, som kom 1898. Vi möter honom också som skribent och föredragshållare, vilket vi kan vittna om på denna sida. Han kom att bli Rudolf Söderbergs mentor.

Christer Friberg

Gick i skola i Skara 1902 och var ofta ute med Rudolf Söderberg. Han tjente som en rättskaffens man, landsfiskal i Stenstorp. Besökte ofta Hornborgasjön, där han i tidningsartiklar berättade om vad som skedde med sjön i samband med Ekbergs övergrepp. Han skrev också en liten bok "Från skogsmarker och fågelsjöar" som kom ut 1944 och som finns i Swanbergs samlingar. Vi har plockat några minnesbilder från hans besök vid Hornborgasjön

Holger Johansson

guldsmeden med rötter i Stenum och med en Hasselbladare på magen, som kunde konsten att fånga landskapet och sina naturupplevelser. Hans produktion, som han välvilligt donerade till Stifts- och Landsbiblioteket förtjänar en egen sida, varför jag hänvisar till denna. Du träffar också hans återkommande illustrationer till Swanbergs och SNV artiklar på denna hemsida.

Bernhard Jansson

skall vi heller ej förglömma, sjömannen som går i land och som inspirerande lyfter fram sjön och sin egen socken Norra Lundby i text, bild och poesi. Han hade mycken kontakt med Axvalla Folkhögskola, där han medverkar flitigt. Vi låter honom komma till tals efter hand vi lär känna honom mer.

 


Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.