Marianne Spolen gjorde denna batikbild till Hornborgasjöns ära      Rudolf Söderberg-2017    

Start ] Uppåt ] Poesi och Folklore ] Sagor och sägner ] Trätornas Träsk ] Kolthoff och de andra ] Senaste Nytt ] [ Rudolf Söderberg ] Holger Johansson ] Hornborga Vänner ] Frille ]
[ Innehåll ]

 

Rudolf har en egen sida där vi samlat
all hans produktion

Rudolf Söderberg 1881-1958

Här har vi en ungdomsbild från 1905 och den togs av botanisten och hans medarbetare under sommaren 1905 fil kand Emil Lindgren, ute på Ore Nabb.

En anekdot som jag fått mig berättad: Han var ju i sin ungdom (28 år) i Australien och forskade och hans material kan nås via Etnografiska Museet i Stockholm. Han arbetade med aboriginer och ser en dag en gosse, som ligger och fryser på en kall sten. Han tar sin kavaj och lägger över barnet. Aboriginerna förundrade sig storligen över den vänlighet, som en vit man bemödade sig om.

Rudolf Söderberg där Frille fångade honom, när han var i tecknartagen.

Bildsvit av sänkningen 1902

Här följer en sekvens bilder som Rudolf påpassligt tog och som berättar väl så bra om hur sjön drabbades vid sänkningen 1902.

K Andersson Skultorp klassiska bild från Dagsnäs Ore Nabb

Utanför Ore nabb före sänkningen 1905. I förgrunden bland stenar säv, längre ut näckrosor och längst ut sävdungar. I fonden Billingen K Andersson i Skultorp tog denna välkända bild. i Fonden ser vi Bolum socken.

Detta är exakt samma plats som bilden ovan, men tagen vid ett annat tillfälle av Rudolf själv och året är 1905. Fotografen kommenterar på bilden: Från vass och näckrosbältet i sydvästra delen av sjön. Som framgår av originalbilden är vattenståndet lite högre än bilden ovan. I fonden ser vi Bjelluma Nabbe, så kameran är riktad något mer mot norr.

Från samma plats 1915 noterar vi att sjöbottnen är övervuxen av starr, videt har vandrat in och halvkulturen har gjort sitt intåg. Rudolf tog bilden 1915, och vi ser att fonden är den samma som första bilden.

Vid samma plats under högvattenåret 1924. Detta kan Du läsa om på annan plats här på Hornborgasjön egen hemsida. Vattenståndet var osedvanligt högt den 1 juni detta år. Till vänster har vi Bolum socken, så kameran är riktad mer mot söder än den första bilden.

Efter 14 dagar när vattnet runnit undan och förmodligen skadat forsarna längre ner. Den 13 juni 1924 såg det ut så här. 

Och efter ytterligare 14 dagar såg samma plats ut så här den 1 juli 1924. Bilderna är fotografiska kopior av Rudolfs egna och bekräftas av hans bok Hornborgasjön, som Natur och Kultur gav ut 1932. och kamerariktningen är som på första bilden med Bolum socken i fonden.

 


Vill Du veta mer så går Du till hans

 Hemsida

Start ] Uppåt ]
redigerad juli 2017.